Scrisoare deschisă către Preşedintele României - domnul Klaus Werner Johannis - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Scrisoare deschisă către Preşedintele României - domnul Klaus Werner Johannis

08 March 2015 - 01:18 PM Actualitate

Stimate Domnule Preşedinte,

Coaliţia Natura2000 România vă solicită în numele membrilor ei să trimiteţi spre revizuire Parlamentului proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 - Pl-X nr. 280/2013, adoptat de Camera Deputaţilor în 25 februarie 2015 şi trimisă spre promulgare. Această  Lege aduce prejudicii grave dreptului de proprietate garantat constituţional în România şi va atrage automat avizul de Infringement al Comisiei Europene pentru încălcarea Directivei 2009/147/CE privind Conservarea Păsărilor Sălbatice.

În forma sa actuală, proiectul conţine prevederi care încalcă drepturile constituţionale şi legislaţia naţională care transpune directive europene obligatorii pentru Romania ca stat membru UE, pe trei domenii principale:

1. Încălcarea dreptului de proprietate - prin excluderea proprietarilor şi a asociaţiilor de proprietari de terenuri de la atribuirea directă în gestiune a fondurilor cinegetice şi introducerea dreptului de servitute pentru vânători pentru toate proprietăţile din fondurile de vânătoare.

2. Încălcarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, care a avut ca scop reglementarea perioadelor de vânătoare pentru a răspunde avizului de Infringement al Comisiei Europene pentru România - prin prelungirea perioadei legale de vânătoare la 5 specii de păsări din Anexa 1.

Avizul CE este explicat chiar în preambulul legii care tocmai a fost modificată:

„În conformitate cu art. 258 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Comisia Europeană a emis avizul motivat privind un caz de «infringement», referitor la faptul că, prin stabilirea unor perioade de vânătoare care nu asigură un regim complet de protecţie, România nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (versiunea codificată). În aceste condiţii, Comisia Europeană invită România să ia măsurile necesare pentru a se conforma avizului motivat până la data de 1 decembrie 2010, sub sancţiunea declanşării procedurii de infringement împotriva României cu consecinţe deosebite, atât financiare, cât şi administrative“.

3. Încălcarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, ce transpune prevederile Directivei Habitate a UE - prin eliminarea prevederilor care asigură managementul şi evaluarea speciilor de interes cinegetic din ariile naturale protejate în conformitate cu priorităţile de conservare a biodiversităţii din aceste zone.

Vă transmitem anexat toate observaţiile noastre la articolele propuse în proiectul de Lege, grupate pe cele trei domenii problematice  identificate. Toate acestea justifică retrimiterea legii către Parlament, pentru a realiza un proiect de lege care să corespundă atât cadrului legislativ naţional, cât şi european.

Coaliţia Natura2000 România este o federaţie de organizaţii neguvernamentale care au ca scop să contribuie la managementul eficient al ariilor naturale protejate în România şi la sprijinirea acţiunilor de conservare a habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatice la nivel naţional. Membrii federaţiei sunt custozi de arii naturale protejate, cu experienţă de peste 10 ani în conservarea naturii în Romania.

Domnule Preşedinte, facem apel la dumneavoastră ca garant al respectării Constituţiei şi ca promotor al pozitiei României în Uniunea Europeană, pentru a cere Parlamentului rediscutarea şi modificarea acestui proiect de Lege.

Vă mulţumim.

Cu deosebit respect,

Luminiţa Tănasie
Director Executiv
Coaliţia Natura 2000 Romania

DESCĂRCAŢI DE AICI OBSERVAŢIILE COALIŢIEI NATURA 2000Alte articole in rubrica Actualitate