Calitatea apelor din zonele pentru scăldat: vești bune pentru vacanța din 2016 - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Calitatea apelor din zonele pentru scăldat: vești bune pentru vacanța din 2016

03 August 2016 - 12:28 PM Actualitate

O baie în apele măriiRaportul Agenției Europene de Mediu arată că 96% din zonele de scăldat din Europa îndeplinesc cel puțin cerințele minime de calitate a apei conform normelor impuse de directiva Uniunii Europene. Peste 21.000 de zone pentru scăldat din apele de coastă și interioare și-au comunicat datele privind calitatea apei, iar dintre acestea, peste 84% ating nivelul de calitate excelentă. Vestea încurajatoare este că nivelul calităţii apelor de scăldat creşte constant de la an la an în toată Europa.
Irina Tomşa

Pentru mulți turiști, vacanța de vară înseamnă plajă și baie în mare, lacuri sau în râuri, iar calitatea apei de scăldat este un factor important în alegerea destinației. Cu scopul de a ajuta publicul să ia o decizie în cunoștință de cauză, Agenția Europeană de Mediu și Comisia Europeană publică anual un raport intitulat „Calitatea apelor pentru scăldat europene“. Actuala ediție prezintă în detaliu datele din 2015 despre calitatea apelor de scăldat din țările membre ale Uniunii Europene, alături de cele din Albania și Elveția, indicând turiștilor care se pregătesc pentru vacanța de vară 2016 unde se pot bucura de o baie excelentă, în apă de bună calitate.

Progresele din ultimii 40 de ani își spun acum cuvântul

Directiva referitoare la apele pentru scăldat, care stabilește norme de calitate și include recomandări de supraveghere, împlinește anul acesta 40 de ani. Textul a fost emis în 1976 și revizuit în 2006 pentru actualizarea unor măsuri și simplificarea procedurilor de management și monitorizare. Noua versiune facilitează de asemenea o comunicare către public mai bună și mai rapidă.

Progresele înregistrate de-a lungul ultimilor 40 de ani demonstrează importanța monitorizării și evaluării continue a calității apei de scăldat, precum și însemnătatea investițiilor în infrastructuri de tratare a apelor uzate, printre altele, la reducerea poluării în Europa.

Anul 2015 a reprezentat un moment semnificativ pentru eforturile Europei de a aborda cu responsabilitate problema poluării și de a le oferi cetățenilor apă curată pentru scăldat. Este anul când pentru prima dată toate statele membre ale Uniunii Europene au monitorizat zonele de scăldat în conformitate cu dispozițiile directivei revizuite privind apele pentru scăldat din UE (2006/7/CE).

Rezultatele arată că în 2015 calitatea apelor de scăldat cunoaște o ușoară îmbunătățire, deoarece 96% din zonele de scăldat cu apă sărată sau dulce au întrunit cel puțin normele minime de calitate prevăzute prin directivă. Mai mult decât atât, apele din peste 84% din zone au obținut calificativul de calitate excelentă, în timp ce în mai puțin de 2% din cazuri au fost apreciate ca nesatisfăcătoare.

Europa este cea mai importantă destinație turistică din lume, iar turismul a devenit un sector-cheie care produce, direct sau indirect, 10% din PIB-ul Uniunii Europene, și un domeniu în care lucrează circa 10 milioane de oameni. Competitivitatea industriei turistice europene depinde în mod direct de calitatea destinațiilor turistice și de calitatea apelor de scăldat din zonă.
Poluarea poate avea mai multe cauze, însă contaminarea apei de scăldat cu materii fecale provenite din canalizare sau cu dejecții animale de la ferme este una dintre cele mai frecvente și poate provoca boli, constituind o preocupare de sănătate publică. Nivelul acestui tip de contaminare crește în urma inundațiilor și ploilor torențiale, când rețelele de canalizare refulează, apele spală dejecțiile animale din ferme, iar poluarea ajunge în lacuri, râuri și mări. În urmă cu 40 de ani, mari cantități de ape uzate netratate (sau doar parțial tratate) și necontrolate se deversau în mari întinderi de apă de pe cuprinsul Europei. Datorită legislației europene și politicilor naționale, precum și investițiilor realizate de-a lungul anilor în rețelele de canalizare, îmbunătățirea tratării apelor uzate și reducerea poluării provenite de la ferme, apele de scăldat sunt mult mai curate în prezent față de acum 40 de ani.

Numărul zonelor de scăldat

Tendințele din ultimii 25 de ani privind calitatea apei din zonele pentru scăldat

În ultimii 25 de ani s-a remarcat o creștere a numărului de zone pentru scăldat identificate de fiecare țară în parte, precum și a numărului de țări membre UE care au comunicat datele privind calitatea apelor. În 1991, cele 12 țări membre raportau peste 15.000 de zone de scăldat, iar după lărgirea UE din 2004, calitatea apelor de scăldat se comunica pentru peste 20.000 de situri.

Pe baza unui număr de aproximativ 9.600 de zone de scăldat controlate anual între 1991 și 2015, se constată o ameliorare clară a calității apei:
- În 1991, doar 56% dintre zone îndeplineau cele mai riguroase norme de calitate a apei pentru scăldat, dar numărul lor a crescut la 87% în 2015;
- 25% din zonele de scăldat nu îndeplineau normele minime de calitate a apei la începutul anilor ’90. În 2015, numai 1,7% demonstrau o calitate insuficientă, erau închise sau nu erau monitorizate corespunzător.

Constatările din 2015 referitoare la calitatea apelor de scăldat

Începând cu sezonul estival 2015, Directiva revizuită referitoare la calitatea apelor de scăldat (2006/7/CE) a fost pusă în practică de toate statele membre ale Uniunii Europene, care îi respectă normele privitoare la monitorizare, evaluare și comunicarea rezultatelor. Normele impun cel puțin o prelevare pe lună în sezonul de scăldat, minimum patru prelevări pe an și utilizarea datelor rezultate în urma a patru ani de monitorizare pentru evaluarea calității apei. Clasamentul calității apelor de scăldat din 2015 este determinat pe baza datelor colectate în perioada 2012-2015, ceea ce face ca informațiile să fie realiste și fiabile.

În 2015, în Europa au fost controlate 21.582 de zone de scăldat, dintre care 21.288 aparțin celor 28 de state membre UE, iar Elveția și Albania au monitorizat și raportat de asemenea calitatea apei din cele 294 de zone pentru scăldat de pe teritoriile lor.

Agenția Europeană de Mediu a trecut în revistă toate zonele de scăldat identificate și a analizat dacă sunt îndeplinite în totalitate normele prevăzute în directiva revizuită referitoare la calitatea apei. Cele care nu au corespuns criteriilor au fost clasate drept „neconforme cu normele frecvenței prelevărilor“, iar frecvența de prelevare a fost neconformă la 324 zone de scăldat din state membre UE, 18 din Albania și 26 din Elveția.

Calitatea apei în zonele pentru scăldat pe țări în 2015

Toate zonele de scăldat din Cipru, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Luxemburg, Malta și Slovenia pentru care au fost comunicate datele au atins cel puțin nivelul de calitate satisfăcătoare a apei în 2015. În opt state membre UE au fost înregistrate peste 90% de zone de scăldat cu apă de calitate excelentă: Luxemburg (toate cele 11 zone), Cipru (99,1% din zone), Malta (97,7%), Grecia (97,2%), Croația (94,2%), Italia (90,5%), Germania (90,3%) și Austria (90,2%).

În 2015 au fost inventariate 383 de zone de scăldat din Europa cu apă de calitate nesatisfăcătoare. Țările cu cele mai multe astfel de zone sunt Italia (95 de zone, reprezentând 1,7%), Franța (95 de zone, adică 2,8%) și Spania (58 de zone, însemnând 2,6%). În unele state membre UE, peste 3% din zonele de scăldat au fost evaluate cu un nivel nesatisfăcător de calitate a apei: 31 de zone (4,9%) în Marea Britanie, 6 zone (4,4%) în Irlanda, 24 de zone (3,4%) în Olanda și 3 zone (3,2%) în Bulgaria.

Calitatea zonelor de scăldat în Uniunea Europeană între 2011 şi 2015

Comparativ cu sezonul 2014, când 541 de locuri pentru scăldat au încălcat cel puțin una dintre normele de frecvență a prelevărilor, se remarcă o îmbunătățire clară a monitorizării apelor de scăldat în conformitate cu dispozițiile directivei:
- Ponderea zonelor de scăldat din statele UE unde calitatea apei nu a putut fi evaluată a scăzut semnificativ, de la 5,8% în 2011 la 2,3% în 2015;
- Normele minime prevăzute prin directivă (corespunzătoare unui nivel cel puțin satisfăcător de calitate a apei) au fost întrunite de 96% din totalul zonelor de scăldat din UE identificate pentru sezonul estival 2015;
- Numărul zonelor de scăldat cu apă de calitate nesatisfăcătoare s-a diminuat de la 1,9% în 2014 la 1,6% în 2015;
- Zonele de scăldat cu apă de calitate excelentă s-au înmulțit de la 78,1% în 2011 la 84,4% în 2015.

Per total, calitatea apelor în zonele pentru scăldat se îmbunătățește odată cu trecerea timpului. De-a lungul anilor, tot mai multe zone pentru scăldat întrunesc normele minime de calitate a apei și tot mai multe îndeplinesc cele mai exigente standarde ale directivei, cele de ”calitate excelentă”.

Îmbunătăţirea şi deteriorarea calităţii zonelor de scăldat

Ameliorările și deteriorările calității apei de scăldat

Între 2014 și 2015, calitatea apei în 125 de zone pentru scăldat a evoluat de la nesatisfăcătoare la satisfăcătoare sau chiar bună. Țările care au înregistrat cele mai multe astfel de cazuri sunt Franța (32 de zone), Italia (24) și Spania (20).

Răsărit la malul mării

În aceeași perioadă s-au înregistrat însă și 76 de locuri pentru scăldat în care apa a trecut de la calitate cel puțin satisfăcătoare la calitate nesatisfăcătoare. Franța are cele mai multe zone de scăldat cu apă catalogată la nivel nesatisfăcător, și anume 29. Deteriorarea calității apei de scăldat s-a produs și în Spania, Italia și Olanda, unde mai mult de 10 zone s-au clasat de la calitate cel puțin satisfăcătoare la nesatisfăcătoare. Zonele de scăldat respective trebuie închise pentru a nu pune în pericol sănătatea oamenilor care fac baie acolo.

Calitatea zonelor de scăldat

Pentru zonele în care calitatea apei a fost apreciată ca nesatisfăcătoare vreme de 5 ani consecutiv, se impune o interdicție permanentă a scăldatului sau o recomandare permanentă de a se evita scăldatul. În 2015 s-au aflat în această situație 34 de zone de scăldat din Europa: 31 din Spania, două din Danemarca și una din Suedia.

Informarea publicului asupra calității apei din zonele pentru scăldat

Directiva revizuită solicită o mai bună difuzare a informațiilor și o mai mare implicare a publicului. Prevederile acesteia obligă statele membre UE să informeze cetățenii despre managementul apelor de scăldat, despre calitatea apelor de scăldat, cauzele care pot afecta calitatea acestor ape și despre interzicerea scăldatului.

Informații detaliate despre fiecare zonă pentru scăldat sunt disponibile pe site-uri dezvoltate la nivel național sau local de fiecare ţară în parte.

La nivel european, publicul poate găsi informații detaliate pe site-ul Agenţiei Europene a Mediului dedicat calității apei de scăldat (http://www.eea.europa. eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/state), unde are la dispoziție informații despre calitatea apei din peste 21.000 de plaje de coastă și zone pentru scăldat de pe apele interioare din Europa. Vizitatorii site-ului pot vizualiza calitatea apei din fiecare zonă pe o hartă interactivă, pot descărca datele disponibile sau raportul despre o țară și le pot compara cu rezultatele din anii precedenți.

Calitatea apei în zonele de scăldat din România

În 2015, România a raportat 50 de zone de scăldat, dintre care 49 pe malul Mării Negre, cu un procent de 98% zone cu apă de calitate cel puțin satisfăcătoare și una cu apă dulce, Tulcea - Lac Ciuperca, apreciată ca fiind de calitate excelentă.

Dintre zonele de scăldat situate pe litoralul românesc, 15 (reprezentând 30,6%) au apă de calitate excelentă, 23 (46,9%) au apă de calitate bună, 10 (20,4%) au apă de calitate satisfăcătoare și una (2,0% din total) are apă de calitate nesatisfăcătoare și este situată pe malul lacului Techirghiol - Tabăra Luminița (sursa: http:// www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters).

La malul măriiAlte articole in rubrica Actualitate