UrbanWINS propune trei acţiuni prioritare pentru Bucureşti - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

UrbanWINS propune trei acţiuni prioritare pentru Bucureşti

11 July 2018 - 12:02 PM Actualitate

UrbanWINSÎn urmă cu un an începeau Agorele UrbanWINS, o serie de dezbateri tehnice între Primăria Municipiului București, reprezentanți ai unor firme de reciclare și valorificare, generatori de deșeuri, colectori și producători de deșeuri, consultanți, reprezentanți ai primăriilor de sector, alte autorități publice, ONG-uri de mediu, grupuri de inițiativă, autorități de mediu, institute de cercetare, ziariști și cetățeni.
 Adriana Gheorghe

Spre deosebire de conferințele „clasice“ organizate frecvent în domeniu, în cadrul cărora actorii din industria deșeurilor își spun nemulțumirile dar rareori ajung la niște puncte comune, întâlnirile organizate prin proiectul UrbanWINS, finanțat prin programul Orizont 2020 al Uniunii Europene, au fost stabilite încă de la început sub forma unor grupuri de lucru tehnice în care să fie identificate, analizate și selectate acțiuni concrete pentru prevenirea generării deșeurilor și gestionarea corespunzătoare a acestora în București.

Astfel, în perioada iunie 2017 - iunie 2018, Primăria Municipiului București împreună cu partenerii săi - Asociațiile Ecoteca, Environ, ECOTIC, Romania Green Building Council și Global Innovation Solution - a organizat șapte Agore pentru a defini, în mod participativ, obiective și indicatori pentru un Plan strategic de acțiune locală de prevenire a generării și de management al deșeurilor. Planul va fi implementat în parteneriat cu cetățenii, firmele, ONG-urile, instituțiile publice și de cercetare care au propus acțiuni concrete în cadrul acestuia în perioada 2018 - 2019.

La primele reuniuni au fost identificate și dezbătute principalele probleme legate de prevenirea generării și gestionarea deșeurilor în România și prioritățile care pot fi asumate de Primăria Municipiului București pentru a le îmbunătăți împreună cu membrii Agorelor. Prioritățile identificate includ: creșterea gradului de conștientizare a populației privind prevenirea generării deșeurilor și managementul corespunzător al acestora, creșterea gradului de colectare separată „la sursă“ și prevenirea generării deșeurilor de ambalaje.

UrbanWINS - acțiuni pentru perioada 2018-2019

După ce au fost propuse și dezbătute peste 30 de acțiuni care pot fi implementate pentru prevenirea generării și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor în Municipiul București, participanții Agorelor au votat opt acțiuni ce urmează a fi demarate în perioada următoare. În scopul respectării cerințelor europene impuse în cadrul proiectului, dintre cele opt au fost selectate trei acțiuni prioritare.

Prima este „Realizarea unor proiecte pilot de colectare separată a deșeurilor generate în cadrul evenimentelor publice organizate de Primăria Municipiului București“, care include implementarea unui sistem integrat de colectare separată a deșeurilor reciclabile, informarea participanților prin oferirea unor exemple concrete de prevenire a generării și gestionare corespunzătoare a deșeurilor, colectarea corectă a deșeurilor și predarea lor către unități de reciclare, păstrarea evidenței generării deșeurilor și raportarea cantităților de deșeuri generate și colectate.

UrbanWINSA doua acțiune selectată este „Elaborarea și implementarea unei campanii de conștientizare și prevenire a generării deșeurilor în unitățile de învățământ“, care va consta în instalarea unor filtre de apă pentru reducerea deșeurilor de ambalaje, implementarea unui sistem integrat de colectare separată a deșeurilor reciclabile, informarea elevilor și profesorilor cu privire la prevenirea generării, reducerea și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor, păstrarea evidenței generării deșeurilor și raportarea cantităților de deșeuri generate și colectate.

A treia acțiune prioritară este „Implementarea unui sistem pilot integrat «zero waste» de colectare separată a deșeurilor reciclabile și a celor alimentare în unități din industria alimentară“. Printre acțiunile incluse în proiect sunt colectarea separată a deșeurilor, predarea deșeurilor alimentare în vederea compostării și valorificării, implementarea unui ghid de prevenire a generării, reducere și gestionare corespunzătoare a deșeurilor, elaborarea și implementarea unui plan de informare a clienților și stakeholderilor unităților de catering privind prevenirea generării deșeurilor, păstrarea evidenței deșeurilor generate și predarea rapoartelor legale de evidență către autoritățile de mediu de către unitățile de alimentație publică.

Un prim pas pentru realizarea acestui proiect a fost publicarea Hotărârii nr. 247/04.05.2018 a Consiliului General al Municipiului București de aprobare a Regulamentului privind salubrizarea, igienizarea și înfrumusețarea Centrului Istoric, măsură care va sprijini implementarea unui sistem integrat de prevenire a generării și gestionare corespunzătoare a deșeurilor în zona Centrului Vechi care va reprezenta un model și pentru alte zone din Capitală.

Toate acțiunile vor fi monitorizate timp de cel puțin un an de zile pentru a deveni sustenabile și după încheierea proiectului și se va avea în vedere extinderea acestor acțiuni. Un element important al acestor acțiuni îl reprezintă introducerea unor măsuri de prevenire a generării deșeurilor. De ani buni se încearcă diverse activități pentru o mai bună gestionare a deșeurilor, însă este neglijat un aspect important solicitat de Comisia Europeană, respectiv prevenirea generării și reducerea lor.

UrbanWINS

Prioritate UrbanWINS: abordarea participativă

Abordarea participativă, implicarea cât mai multor actori din domeniul gestionării deșeurilor în implementarea acțiunilor este o prioritate a proiectului UrbanWINS.

Referitor la acest subiect, Alexandra Chenaru-Ghenea, manager de proiect al Asociației Ecoteca și coordonator național UrbanWINS, ne-a declarat: „Ne bucurăm să facem parte din acest proiect european. România are nevoie de astfel de colaborări internaționale pentru a accelera tranziția către economia circulară. Nu este suficient să transpunem în legislația națională directivele europene pentru a asigura această tranziție, avem nevoie de modele europene, de practici care pot fi adaptate și în România, de o abordare participativă a acestui subiect, fiindcă gestionarea deșeurilor este relevantă pentru orice cetățean. Gestionarea deșeurilor nu se poate realiza în mod individual sau din birou, avem nevoie în permanență să adaptăm legislația și strategiile la realitățile actuale, dar în primul rând trebuie să asigurăm o comunicare eficientă între principalii stakeholderi ai acestui domeniu, pentru a găsi soluții avantajoase pentru toți. De aceea, apreciem foarte mult inițiativa realizării «Agorelor urbane» în cadrul proiectului, a întâlnirilor virtuale sau fizice care au ca principal scop gruparea stakeholderilor relevanți, organizarea de discuții, propuneri în vederea identificării unor soluții concrete pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor atât la nivel european, cât mai ales la nivel național. În activitatea desfășurată până acum, Ecoteca a încurajat de fiecare dată colaborarea și transparența în vederea îmbunătățirii politicilor publice privitoare la gestionarea deșeurilor, iar acest proiect ne dă încă o dată ocazia să continuăm să promovăm această direcție“.

Alexandra Chenaru-Ghenea, manager de proiect Asociația EcotecaAcțiuni la Agorele UrbanWINS

În cadrul Agorelor UrbanWINS au fost selectate și alte acțiuni care vor fi implementate în perioada următoare. Va fi promovată o platformă online care va conține majoritatea punctelor de colectare separată din București: www.hartareciclarii.ro, dezvoltată de Asociația Viitor Plus.

Pentru îmbunătățirea ratei de colectare separată la sursă se vor dezvolta o serie de parteneriate între Primăria Capitalei, operatori economici și asociații de locatari în scopul implementării corespunzătoare a programelor. Se vor avea în vedere și alte acțiuni, cum ar fi dezvoltarea unor centre municipale pilot pentru colectarea separată a deșeurilor, realizarea unei platforme online pentru colectarea de date privind gestionarea deșeurilor din construcții pentru o mai bună monitorizare a acestora și constituirea unui grup de lucru cu Primăria Municipiului București în vederea promovării achizițiilor verzi în instituțiile publice.

UrbanWINS este un proiect european care se derulează pe durata a 3 ani, începând cu luna iunie 2016, finanțat prin Programul de Cercetare și Inovare Orizont 2020. Acesta analizează modul în care orașele consumă resurse și produse, precum și modul în care sunt eliminate deșeurile generate, în vederea dezvoltării și testării unor planuri și soluții ecoinovative cu scopul de a îmbunătăți prevenirea generării și gestionarea deșeurilor. Alte articole in rubrica Actualitate