Memorandum pentru implementarea Convenţiei Aarhus - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Memorandum pentru implementarea Convenţiei Aarhus

24 May 2010 - 09:06 PM Actualitate

asoc-de-mediu-gherhes-003_rrAgenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Universitatea Ecologică din Bucureşti şi Asociaţia Română de Mediu 1998 au pus bazele Centrului Aarhus - România. Scopul acestei iniţiative este crearea unui cadru în care reprezentanţii autorităţilor de mediu, cei ai ONG-urilor din domeniul protecţiei mediului şi ai societăţii civile în general, pot colabora în vederea implementării Convenţiei Aarhus privind accesul la informaţii, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în problemele de mediu.
Astfel, în data de 14 aprilie a.c., în aula Universităţii Ecologice din Bucureşti s-a sem- nat memorandumul de înţelegere între A-genţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Universitatea Ecologică din Bucureşti şi Asociaţia Română de Mediu 1998 în vederea constituirii Centrului Aarhus - România.
Printre activităţile care se vor derula prin Centrul Aarhus se numără:
• Asigurarea implementării mecanismului clearinghouse (colectarea, validarea, diseminarea şi schimbul de informaţii privind mediul), prin crearea unei pagini web care să cuprindă informaţii referitoare la implementarea Convenţiei Aarhus la nivel naţional;
• Monitorizarea problemelor de relevanţă pentru Convenţia Aarhus, cum ar fi: calitatea evenimentelor la care participă publicul, evaluarea impactului asupra mediului şi a altor probleme de conformare la legislaţia de mediu;
• Organizarea de mese rotunde, workshop-uri cu diverse grupuri ţintă pentru dezbaterea proiectelor de acte normative în dome- niul protecţiei mediului, în vederea transmiterii de comentarii şi completării autorităţii competente pentru protecţia mediului;
• Organizarea de programe de training pe legislaţia de mediu pentru diferite grupuri ţintă (organizaţii neguvernamentale, mass-media, publicul larg).
Prezent la eveniment preşedintele Agen- ţiei Naţionale de Mediu, Iosif Nagy, a declarat: „Sunt convins că acţiunea noastră de astăzi reprezintă un pas important în susţi- nerea activităţii pe care autorităţile de mediu o desfăşoară  pentru  implementarea Conven- ţiei Aarhus, privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în problemele de mediu“.
„Prin semnarea acestui Memorandum, Universitatea Ecologică din Bucureşti adau-gă o nouă dimensiune misiunii de educare şi formare de specialişti cu pregătiri ecologice complementare, în cadrul profesiilor tra- diţionale, şi anume susţinerea  accesului  li-ber la inforamţiile de mediu, pentru transpa-renţa deciziilor din domeniu, pentru impli- carea instituţiilor de învăţământ superior în implementarea obiectivelor strategiei şi politicii de mediu în România“, a declarat Mircea Duţu, preşedintele Universităţii Ecologice din Bucureşti
Ioan Gherheş, preşedinte executiv ARM 1998 a susţinut faptul că „Centrul Aarhus România reprezintă o iniţiativă utilă, dar şi necesară. Sperăm să construim acea interfaţă între autorităţi, educaţie, specialiştii din domeniul protecţiei mediului şi societatea civilă prin care să se realizeze obiectivele referitoare la transferul informaţiei de mediu către cetăţeni, participarea publicului la luarea deciziilor şi facilitarea accesului la justiţie“.Alte articole in rubrica Actualitate