Expoziţia filatelică „Sădirea arborilor“ - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Expoziţia filatelică „Sădirea arborilor“

23 May 2011 - 05:55 PM Actualitate

plic-luna-padurii_rrAflată la cea de-a XII-a ediţie, expoziţia filatelică „Sădirea arborilor“, parte integrantă a manifestărilor organizate anual  de Regia Naţională a Pădurilor - „Romsilva“, continuă prin mijloace specifice să-şi aducă o valoroasă contribuţie la susţinerea activităţilor legate de protecţia mediului înconjurător.

Expoziţia s-a desfăşurat în perioada 23 - 31 martie a.c., fiind găzduită, ca şi precedentele ediţii, de Regia Naţională a Pădurilor „Romsilva“ şi bucurându-se de patronajul ministrului Mediului şi Pădurilor, Borbély László, şi având în comitetul de onoare pe directorul general al RNP „Romsilva“, Valerian Solovăstru.
În mesajul transmis participanţilor la eveniment, ministrul Mediului şi Pădurilor, Borbély László, a subliniat că „Expoziţia filatelică «Sădirea arborilor» din a- cest an se înscrie în ansamblul de acţiuni pe care Regia Naţională a Pădurilor le organizează sub egida Anului Internaţional al Pădurilor. Menirea acestei expoziţii este aceea de a contribui la conştientizarea de către public a importanţei excepţionale a pădurii, a tuturor spaţiilor verzi, în asigurarea condiţiilor de mediu indispensabile vieţii. Totodată se constituie într-un for de prim rang în ceea ce priveşte educarea publicului pentru protecţia aurului verde, a patrimoniului natural în general“.

„Romsilva“ a susţinut şi încurajat şi în acest an pe organizatorii evenimentului filatelic, devenit unul tradiţional. „Filatelia, ca act de cultură şi mijloc de educaţie, este prezentă în acest an în complexul activităţilor organizate de RNP Romsilva pentru dezvoltarea şi protecţia pădurilor ca factor hotărâtor în menţinerea echilibrului ecologic şi asigurarea unui mediu ambiant sănătos“, a declarat Valerian Solovăstru, directorul general al „Romsilva“. „Fiecare exponat cu tematică forestieră, faună sau floră din expoziţie se constituie într-un mesager prin intermediul căruia colecţionarul transmite vizitatorului sentimentele sale referitoare la pădure şi locatarii săi, constituind totodată un mijloc de formare a unei conduite favorabile protecţiei pădurilor, faunei şi florei“, a continuat el, apreciind calitatea mesajului transmis de micuţele petice de hârtie.

Expoziţia este la a XII-a ediţie sub acest nume, dar „rădăcinile“ sunt mult mai vechi. „Expoziţiile filatelice organizate pe parcursul celor 23 de ani sub diferite titulaturi («Luna pădurii», «Sădirea arborilor», «Pădurea şi mediul») au fost vizitate de un numeros public de toate vârstele, aducându-şi contribuţia şi pe această cale la dezvoltarea şi protecţia suprafeţelor împădurite şi spaţiilor verzi“, a arătat Leonard Paşcanu, preşedintele de onoare al Federaţiei Filatelice Române.
Lumea mărcilor poştale este una deosebită prin tematica extrem de bogată pe care o abordează şi prin mesajul puternic educativ pe care îl are. O astfel de manifestare expoziţională nu s-ar putea desfăşura fără munca depusă de colecţionari în realizarea exponatelor şi peste care nu se poate trece. Printre expozanţii de la această ediţie se află Angelo Alexandrescu („Păsări arboricole“), Anton Băloiu („Faună polară“), Larisa Cristea („Flori“), Alexandru Vlaiculescu („Silvicultura“) şi Liliana Vlaiculescu („Pădurea şi mediul înconjurător“) din Bucureşti, Corina Barabulă („Ordinul artodactilo“), Iulia Cherej („Păsări de pradă“) şi Radu Salade („Păsări din Delta Dunării“) din Sibiu, Mariana Bolboacă („Campionii pădurii“), Alexandra-Ionela Buliga („Luna pădurii“), Ioan Paul Dolinschi („Prietenii omului“) şi Ancuţa-Mihaela Hrincescu („Ocrotirea naturii“) de la cercul filatelic din Arbore, Suceava, Ionela-Claudia Coman („Fluturi“), Oana-Andra Frăţilă („Frumuseţea culorilor“), Aurelia Frâncu („Pădurea - suflet verde“) şi Iulian Lupu („Animale sălbatice“) din Galaţi, Luminiţa-Adriana Milu („Ocrotirea mediului înconjurător“) şi Irina Ene („Vânatul şi prada sa“) din Ploieşti, Ion Felmet („Farmacia naturii“) din Caraş-Severin... Ei bine, expozanţi au fost mai mulţi, dar spaţiul nu ne permite o enumerare exhaustivă. Este absolut admirabil ce au putut realiza aceşti pasionaţi cu ajutorul micilor timbre colorate.

La organizarea manifestării şi-au adus aportul o mână de oameni sufletişti şi colecţionari „înrăiţi“: Mihai Daia, din partea RNP Romsilva, Col. (r.) Gheorghe Cotolan, Dumitru F. Dumitru, Col. dr. (r.) Ioan Daniliuc, Anton Băloiu şi Emil Stanciu, din partea Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti. „Exponatele prezentate sunt rodul eforturilor, inclusiv materiale, ale unor pasionaţi colecţionari ce s-au străduit să argumenteze cu mijloacele filateliei, în limbajul universal al mărcilor poştale, o necesară şi de mare actualitate pledoarie pentru o lume mai curată, un mediu mai sănătos, o planetă mai vie şi mai prietenoasă cu fiinţa umană“, a subliniat Şerban Drăguşanu, preşedintele Asociaţiei Filateliştilor din Bucureşti.

Marian Jianu



Alte articole in rubrica Actualitate