Rovana Plumb: „Prioritare pentru noi sunt adoptarea unei Strategii şi a unui Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor“ - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Rovana Plumb: „Prioritare pentru noi sunt adoptarea unei Strategii şi a unui Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor“

05 July 2012 - 12:20 PM Actualitate

Ministrul Mediului şi Pădurilor Rovana Plumb a acordat, în exclusivitate un interviu pentru cititorii Revistei ecologic. Am încercat în acest material să abordăm cât mai mult din vasta problematică de mediu a României. De la întârzierile legislative, la numirile din minister şi până la ameninţarea infringementului. Sarcina noii conduceri a Ministerului Mediului nu este una ușoară. Sunt necesare schimbări de atitudine, de mentalitate și de stil de lucru. Iar rolul principal în toate acestea revin ministrului Mediului.

ecologic: În domeniul deşeurilor raportul din data de 16 aprilie 2012 al Comisiei Europene nu este prea favorabil României. Cum apreciaţi dumneavoastră datele din acest raport, cum credeţi că s-a ajuns aici şi ce consideraţi ca ar trebui făcut pentru ca România să nu mai fie codaşa Europei în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Raportul la care va referiţi - „Use of Economic Instruments and Waste Management Performances“, realizat de către Bio Intelligence Service, care prezintă rezultatele unui studiu solicitat de către Comisia Europeană (CE), a avut ca obiectiv analizarea relaţiei dintre performanţele sistemelor de ges-tionare a deşeurilor din statele membre ale Uniunii Europene şi utilizarea diferitelor instrumente economice, printre care s-au numărat tarifele pentru eliminarea și tratarea deșeuri-lor, taxe și tarife de depozitare sau incinerare, schema „plătește cât arunci“ sau responsabilitatea producătorului pentru fluxurile specifice de deșeuri (în special pentru ambalaje, DEEE, vehicule scoase din uz și baterii). Pe baza acestei analize se urmărea de fapt posibilitatea de a se aborda, în domeniul gestionării deşeurilor, o linie comună la nivelul UE în ceea ce privește utilizarea diferitelor instrumente economice.

Procentul de 1% reciclare referitor la România vizează deșeurile municipale (deşeuri menajere generate în gospodăriile populaţiei, deşeuri de tip menajer generate în unităţi economico-sociale, deşeuri din comerţ, deşeuri stradale, deşeuri din parcuri şi grădini etc.). Iar aici ştim cu toţii că România are o problemă care trebuie obligatoriu rezolvată într-un ritm cât mai rapid.

Prioritare pentru noi sunt adoptarea unei Strategii şi a unui Plan Naţional de Gestionare a Deşeurilor (obiective pe care le-am inclus, de altfel, şi în programul de guvernare) şi sprijinirea autorităţilor locale pentru a se apropia într-un ritm cât mai rapid de soluţii eficiente în domeniul deşeurilor municipale. Este o problemă serioasă a comunităţilor din România, una ce afectează nu numai mediul, ci şi calitatea vieţii.

Comisia Europeană face, la rândul său, eforturi pentru a îmbunătăţi performanţa mai multor state membre la acest capitol. Au fost identificate 10 state cu probleme de implementare a legislaţiei europene privind deşeurile, pentru a li se contura „roadmaps“, sau planuri individuale cu recomandări specifice, care vor fi discutate de experții europeni cu factorii de decizie naţionali. Printre statele membre care au fost propuse să participe la aceste „roadmaps“ se numără și România alături Bulgaria, Cehia, Grecia, Estonia, Italia, Lituania, Letonia, Polonia și Slovacia.

ecologic: Când va fi numit un director la Direcţia de De-şeuri şi Substanţe Chimice Periculoase din Ministerul Mediului? Vă întreb acest lucru fiindcă cel care deţine această funcţie este de regulă şi şeful comisiilor de autorizare a organizaţiilor de preluare de responsabilităţi şi a celei de preşedinte al Comitetului de Avizare şi Aprobare a Obligaţiilor de Mediu Petrom.

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Definitivarea structurii de personal la nivelul MMP se va face în cel mai scurt timp, pentru a evita orice fel de discontinuităţi în cadrul proiectelor derulate.

ecologic: Care este situaţia actuală în ceea ce priveşte plăţile solicitate de OMV Petrom?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Guvernul României a aprobat un memorandum cu tema: „Soluţionarea litigiului arbitral dintre Statul român şi OMV“.

Memorandumul respectiv a vizat în principal informarea Cabinetului Victor Ponta despre situaţia reală, şi implicarea activă a reprezentantului Ministerului Mediului şi Pădurilor în Comisia de Supraveghere Petrom, accesul la documentele privind decontaminările istorice din contractul de privatizare Petrom şi necesitatea achiziţionării cu celeritate a unor servicii de reprezentare juridică în faţa Curţii de Arbitraj Internaţional de la Paris - achiziţie care trebuie să fie transparentă şi bazată exclusiv pe competenţă şi profesionalism în astfel de litigii, conform cerinţelor europene.

ecologic: Piaţa neagră a deşeurilor. Credeţi că ar trebui revizuită în vreun fel autorizarea agenţilor economici care colectează, valorifică şi reciclează deşeurile? Concurenţa neloială, sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, furturile de fier, sunt practici curente pe această piaţă unde poate activa acum oricine.

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Într-adevăr, din păcate piața deșeurilor nu se desfășoară întotdeauna în limitele cadrului legal, fiind semnalate situații în care companii din domeniul transporturilor, comunicațiilor sau rețelelor de distribuție a energiei electrice s-au confruntat cu sustrageri de elemente metalice care ulterior au fost comercializate ca deșeuri.

Pentru controlul și diminuarea acestui fenomen vom demara acţiuni la care să participe mai multe instituţii ale statului, începând cu cele din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, până la cele din domeniul fiscal și de protecție a mediului. Avem convingerea că prin aceste măsuri complexe, „piața neagră a deșeurilor“, cu toate consecințele care decurg din funcționarea ei, va fi redusă și adusă la suprafață.

Vom analiza cu atenţie şi prevederile legale, raportat la situaţia din teren, şi vom decide în ce măsura sunt necesare modificări legislative sau întărirea mecanismelor de aplicare a acestora.

rovana_plumb

ecologic: Infringement. Care sunt domeniile cele mai sensibile? Se mai poate evita aplicarea acestor sancţiuni?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Din primele zile de mandat - literalmente - am început demersurile pentru a evita sancţionarea României. Am avut întâlniri la Bruxelles cu comisarii europeni de Mediu şi Schimbări Climatice şi ulterior am primit la Bucureşti delegaţia CE, cu care am avut o amplă întâlnire de lucru pe tema infringementurilor ce ameninţă România.

O procedură de infringement a fost deja soluţionată. E vorba de avizul motivat cu privire la necomunicarea măsurii naţionale de transpunere a Directivei 2011/37/UE de modificare a Anexei II la Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz (cauza 2012/0127). Cauza a fost rezolvată prin adoptarea unei Hotărâri de Guvern care a fost deja publicată în Monitorul Oficial al României (HG nr. 384/2012 pentru modificarea Anexei nr. 3 la HG nr. 2406/ 2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicată în MO nr. 345 din 21 mai 2012 a HG nr. 384/2012).

Lucrăm în continuare şi am pus în funcţiune toate mecanismele pentru a rezolva treptat toate aceste riscuri.

ecologic: AFM. Vor continua programele Rabla şi Casa Verde sau aveţi în vedere şi alte programe? Când va începe următoarea sesiune de depunere de dosare şi pe ce domenii?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Am solicitat noii conduceri a AFM o situaţie la zi a bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea evaluării posibilităţii de finanţare a acestor programe. Urmează ca până la sfârşitul acestei luni să luăm o decizie.

ecologic

rovana-vacarestiAlte articole in rubrica Actualitate