Comisia Europeană adoptă noi reglementări privind reciclarea bateriilor - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Comisia Europeană adoptă noi reglementări privind reciclarea bateriilor

30 August 2012 - 03:05 PM Actualitate

Comisia Europeană a adoptat luna trecută o propunere legislativă menită să completeze anumite prevederi ale Directivei 2006/66/CE privind regimul bateriilor şi acumulatorilor. Regulamentul Nr. 493/2012 de stabilire a normelor de calcul privind eficienţa de reciclare în procesele de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 14 iunie 2012 şi urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale bateriilor şi acumulatorilor.

baterii_rr
Sintetic, noutăţile apărute în legislaţia comunitară privind bateriile şi deşeurile de baterii, odată cu adoptarea Regulamentului nr. 493/2012, sunt următoarele:
• În primul rând, actul normativ prevede metode de calcul pentru determinarea nivelului de eficienţă a reciclării în procesele de reciclare care vizează deşeurile de baterii şi acumulatori cu plumb-acid, cu nichel-cadmiu, respectiv alte baterii şi acumulatori. Conform legislaţiei armonizate, nivelul minim de eficienţă privind reciclarea pentru fiecare dintre cele 3 tipuri de baterii este de 65%, 75% respectiv 50% din greutatea medie a bateriilor şi acumulatorilor.
• Metoda de calcul pentru eficienţa de reciclare a bateriilor are la bază raportul dintre masa fracţiilor de ieşire şi masa fracţiilor de intrare care intră în procesul de reciclare într-un an calendaristic, dar şi compoziţia chimică a fiecărui tip de deşeu prezent în fracţia de intrare. De asemenea, actul normativ prevede metode de calcul pentru rata conţinutului de plumb reciclat în cadrul unui proces de reciclare, dar şi a conţinutului de cadmiu.
Regulamentul adoptat de Comisia Europeană urmăreşte în primul rând armonizarea informaţiilor care trebuie comunicate de către reciclatori către autorităţile competente din fiecare stat comunitar, în condiţiile în care România trebuie să prezinte toamna aceasta primul raport privind ratele de colectare şi reciclare a bateriilor. Noile cerinţe se vor aplica în statele membre începând cu 1 ianuarie 2014, fiind concepută o perioadă de 18 luni în care reciclatorii să îşi adapteze procesele tehnologice la noile metodologii de calcul.
Actele legislative care reglementează domeniul bateriilor şi acumulatorilor la nivel european sunt Directiva 2008/103/EC privind bateriile şi acumulatorii care modifică Directiva 2006/66/EC, Decizia Consiliului European nr. 2008/763/EC de stabilire a unei metodologii comune pentru calcularea vânzărilor anuale a bateriilor şi acumulatorilor portabili către utilizatorii finali.
În legislaţia naţională, aceste texte au fost transpuse prin HG nr. 1132/2008 modificată şi completată prin HG nr. 1079/2011 privind bateriile şi acumulatorii, OM nr. 1399/2032/2009 privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori, respectiv OM nr. 669/1304/2009 privind procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori.
În calitate de organizaţie colectivă autorizată în preluarea responsabilităţii producătorilor de baterii şi acumulatori, Sistemul Naţional de Reciclare a Bateriilor (SNRB) asigură aplicarea tuturor normelor legale privind raportarea către autorităţile competente din Ministerul Mediului, precum şi întrunirea ţintelor de colectare şi reciclare a deşeurilor de baterii la standarde europene.
În acest sens, SNRB îşi asumă rolul de catalizator între instituţiile de stat, sistemul privat, reciclatori şi societatea civilă, derulând acţiuni susţinute de reprezentare şi informare. De asemenea, SNRB este membru fondator al EUCOBAT (European Compliance Organisation for Batteries), asociaţie pan-europeană ce are drept scop reprezentarea intereselor asociaţiilor de gen din ţările membre la nivelul Comisiei Europene.
Beneficiind de expertiză internaţională acumulată în ţări cu tradiţie în domeniul reciclării precum Belgia, Franţa sau Olanda şi de o echipă competentă, SNRB a realizat până în prezent colectarea şi reciclarea a peste 8000 de tone de deşeuri de baterii şi acumulatori şi contribuie în mod esenţial la închiderea cercului de reciclare a acestui tip de deşeuri.
Elena Gaspar


Alte articole in rubrica Actualitate