Comisie de autorizare pentru baterii și acumulatori - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Comisie de autorizare pentru baterii și acumulatori

03 September 2012 - 01:56 PM Actualitate

baterii_rr

Cu o mare întârziere, de neînțeles pentru mulți, prin ordin al ministrului s-a înființat în sfârșit la Ministerul Mediului și Pădurilor Comisia de evaluare și autorizare a organizațiilor colective pentru gestionarea deșeurilor de baterii și acumulatori. Comisia este condusă de Simona Ghiță, directorul general al Direcției de Deșeuri din minister.

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Ordin Nr. 3201/07.08.2012

privind constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori.

Având în vedere referatul de aprobare nr. 151350/DGDSP/31.07.2012, în temeiul art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori şi al art. 16 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor,

ministrul Mediului şi Pădurilor emite următorul

ORDIN:

Art. 1 Se aprobă componenţa nominală a Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea de deşeurilor de baterii şi acumulatori, după cum urmează:

a) Preşedinte: Simona Mihaela Ghiţă, director al Direcţiei de Gestiune Deşeuri şi Substanţe Periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;

b) Membrii:

- Călin Constantin Istrăţoiu, director al Direcţiei Politici Industriale din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

- Ion Nae-Muşetoiu, consilier al Direcţiei Gestiunea Deşeurilor şi Substanţelor Periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;

- Sabina Irimescu, consilier al Direcţiei Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;

- Cristian Alexe, consilier al Biroului juridic, contencios administrativ şi corp control din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

Art. 2 Comisia de evaluarea prevăzută la art. 1 va duce la îndeplinire obligaţiile ce îi revin potrivit ordinului ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2743/21.11.2011 şi al ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri nr. 3189/12.12.2011 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare  pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare.

Art. 3 Direcţia Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului va aduce la cunoştinţă membrilor Comisiei prevederile prezentului ordin.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 793/06.02.2012 privind Constituirea Comisiei de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori.

Reglementări

Comisia Europeană a adoptat o propunere legislativă menită să completeze anumite prevederi ale Directivei 2006/66/CE privind regimul bateriilor şi acumulatorilor. Regulamentul Nr. 493/2012 de stabilire a normelor de calcul privind eficienţa de reciclare în procesele de reciclare a deşeurilor de baterii şi acumulatori a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 14 iunie 2012 şi urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor de mediu ale bateriilor şi acumulatorilor.

Actele legislative care reglementează domeniul bateriilor şi acumulatorilor la nivel european sunt Directiva 2008/103/EC privind bateriile şi acumulatorii care modifică Directiva 2006/66/EC, Decizia Consiliului European nr. 2008/763/EC de stabilire a unei metodologii comune pentru calcularea vânzărilor anuale a bateriilor şi acumulatorilor portabili către utilizatorii finali.

În legislaţia naţională, aceste texte au fost transpuse prin HG nr. 1132/2008 modificată şi completată prin HG nr. 1079/2011 privind bateriile şi acumulatorii, OM nr. 1399/2032/2009 privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori, respectiv OM nr. 669/1304/2009 privind procedura de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori.

MDAlte articole in rubrica Actualitate