Educaţia ecologică, preocupare permanentă pentru capitala de mâine - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Educaţia ecologică, preocupare permanentă pentru capitala de mâine

07 September 2012 - 02:51 PM Actualitate

Abordarea strategiei de dezvoltare urbană a Capitalei din perspectiva importanţei problematicii de mediu este rezultatul unor eforturi susţinute şi al unor experienţe cumulate, care au relevat rolul esenţial al protecţiei mediului ca factor determinant în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi asigurarea sănătăţii populaţiei.

biciclete_lr

Creşterea gradului de conştientizare şi implicare a publicului în actul decizional de mediu şi promovarea conceptelor ecologice în rândul bucureştenilor susţin principiul conform căruia dimensiunea ecologică a actului de decizie este necesară şi se extinde asupra întregii activităţi a administraţiei publice locale.

Educaţia ecologică, ca suport şi cadru de dezvoltare a unei atitudini civice faţă de oraş şi patrimoniul său natural, aduce soluţii ecologice la diversitatea de probleme pe care le presupune dezvoltarea urbană şi reprezintă în acelaşi timp o modalitate de informare, de comunicare cu societatea civilă, urmărind stimularea dorinţei de implicare şi participare activă a publicului larg la luarea deciziei.

Preocuparea pentru viitorul oraşului ne obligă să susţinem o campanie permanentă de educaţie eco-civică materializată prin acţiuni de informare şi conştientizare a locuitorilor pe teme de mediu, prin derularea unor acţiuni ecologice de masă, în cadrul unui program concret de educaţie adresat tuturor categoriilor de vârstă.

Campaniile de informare, conştientizare şi de formare a unei atitudini ecologice în rândul publicului larg reprezintă modalităţi concrete de implicare participativă a acestuia în problematica de me- diu  şi de  asigurare a accesului liber al cetăţeanului la informaţia de mediu.

Proiectul educaţional „Ne informăm, conştientizăm şi protejăm“ se derulează în toate tipurile de unităţi de învăţământ preuniversitar, având ca obiectiv general educarea copiilor din grădiniţele şi şcolile bucureştene prin elaborarea de programe de educaţie eco-civică, precum şi editarea de materiale educaţionale şi informative în domeniul protecţiei mediului.

Prin proiect se doreşte:

 • informarea, conştientizarea şi educarea copiilor pe categorii de vârstă, cu privire la necesitatea protejării mediului înconjurător în Municipiul Bucureşti;
 • creşterea gradului de conştientizare a elevilor cu privire la consecinţele poluării în mediul urban, dar şi la necesitatea adoptării unui comportament adecvat în vederea protecţiei mediului, prin acţiuni ecologice de masă, plantări în zonele deficitare în zone verzi;
 • sensibilizarea tinerei generaţii prin organizarea de întâlniri, lecţii interactive, concursuri pe teme de protecţia mediului;
 • dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere de către copii a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia;
 • recunoaşterea legăturii care există între natură, om şi societate, motivând necesitatea protejării mediului.

Dintre temele reprezentative abordate sub genericul proiectului educaţional se menţionează:

 • „Omul, componentă a mediului înconjurător“;
 • „Reducerea poluării factorilor de mediu, o preocupare continuă a omenirii“;
 • „Poluarea fonică în Bucureştiul secolului XXI - reducerea zgomotului“;
 • „Verde pentru Bicicletă“;
 • „Apa, sursa vieţii“;
 • „Cu bicicleta la şcoală“;
 • „Deşeurile - o consecinţă a progresului“;
 • „Deşeurile şi colectarea selectivă a acestora“;
 • „Energia alternativă - o soluţie pentru viitorul planetei“;
 • „Dezvoltarea durabilă - o problemă de conştiinţă“;
 • „SOS Natura“;
 • „Eticheta ecologică, instrument al dezvoltării durabile“;
 • „Încălzirea globală, schimbări climatice - cauze şi efecte“.

copii

Concursul prin care care încheie proiectul educaţional „Ne informăm, Conştientizam şi Protejăm“ se organizează cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului -1 iunie şi cuprinde secţiuni  pentru expoziţii de desene, poezii, cântece, scenete şi dansuri, concurs de poezii - creaţie proprie, concurs de eseuri - creaţie proprie, parada costumelor din materiale reciclabile. De fiecare dată efortul copiilor, dar şi cel al cadrelor didactice, este răsplătit cu diplome şi premii.

Un alt eveniment ecologic deosebit de îndrăgit de copii este sărbătorirea Zilei Copilului şi a Zilei Mediului la Grădina Zoologică Bucureşti, unde se derulează diferite concursuri cu premii, dar şi alte activităţi distractive, precum face-paintingul.

Un proiect deosebit, implementat în parteneriat cu Societatea Kimberly Professional în unităţi de învăţământ din Capitală, este cel intitulat „Igiena mea, igiena ta, sănătatea noastră“, o adevărată campanie de informare, promovare şi conştientizare privind impor- tanţa igienei personale ca factor determinant al stării de sănătate şi implicit asupra  calităţii vieţii copiilor din ciclul şcolar primar, părinţilor şi cadrelor didactice.

Campania „Capitala Crește Verde“ doreşte să dezvolte obişnuinţa bucureştenilor de a contribui la reîntinerirea peisagistică a oraşului şi de arăta impreună respectul pentru mediu. Numărul din ce în ce mai mare al voluntarilor implicaţi în acţiunile de ecologizare a oraşului ne motivează să permanentizăm această campanie în dialog cu societatea civilă.

Mersul cu bicicleta, ca alternativă de transport durabil, este un subiect preferat de copii în cadrul lecţiilor interactive, desfăşurate pe parcursul programului educaţional, fapt pentru care în Săptămâna Europeană a Mobilităţii au loc diverse acţiuni de promovare a acestui tip de deplasare, prin organizarea de concursuri şi marşuri cu bicicletele, la care participă toate categoriile de vârstă  cu ocazia „Zilei Habitatului“.

Colaborarea cu diferite organizaţii non-guvernamentale este un obiectiv important al Municipalităţii. Dintre momentele organizate în colaborare cu reprezentanţii societăţii civile se detaşează participarea  la simpozionul „Întărirea guvernării de mediu în Bucureşti“ organizat de Asociaţia de Asistenţă şi Programe Pentru Dezvoltare Durabilă „Agenda 21“, conferinţa „Veloruţia“ lansată de Asociaţia „Bate şaua să priceapă iapa“, deschiderea Muzeului Deşeurilor, lansat de Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă la AFI Palace Cotroceni, campania de mediu „Aeriseşte Bucureştiul“, o campanie publică de informare şi responsabilizare susţinută printr-un într-un marş al eco-voluntarilor.

plantare

Inaugurarea unui parc de 7 ha amenajat de către Primăria Municipiului Bucureşti în Complexul Mogoşoaia a creat, în această locaţie, un cadru cu valenţe multiple, care promovează atât patrimoniul cultural şi istoric, cât şi bogăţia naturală a zonei, ca obiectiv turistic şi loc de relaxare.

Clubul Eco din parcul Herăstrău va constitui un centru de informare şi implicare în activităţi educative şi de recreere a  tuturor categoriilor de vârstă, de la preşcolari, la pensionari.

Toate aceste acţiuni reprezintă dorinţa Municipalităţii de apropiere a  locuitorilor Capitalei de bogatul patrimoniu natural şi cultural al oraşului şi de stimulare pentru adoptarea unui comportament ecologic.

Oana Grigore,
directorul executiv al Direcţiei de Mediu
din cadrul Primăriei Municipiului BucureştiAlte articole in rubrica Actualitate