Rovana Plumb: „Voi susţine în continuare măsurile pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice“ - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

Rovana Plumb: „Voi susţine în continuare măsurile pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice“

03 January 2013 - 12:02 PM Actualitate

rovana1_rr

La conferința de la Doha, România va susține încheierea unui acord global în privința schimbărilor climatice. În România, ministrul Mediului și Pădurilor, Rovana Plumb încearcă să găsească un sprijin din partea Băncii Mondiale pentru obținerea de fonduri în vederea reducerii efectelor schimbărilor climatice, atât de resimțite de țara noastră în ultimii ani.

ecologic

ecologic: Doamnă ministru, aţi participat la Consiliul de Mediu al Uniunii Europene de luna trecută. Ce subiecte au fost dezbătute?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Ca ministru al Mediului şi Pădurilor am condus delegaţia României la reuniunea Consiliului de Mediu, care a avut loc pe 25 octombrie 2012, la Luxemburg. Principalele subiecte abordate în cadrul reuniunii au fost, printre altele, propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind reciclarea navelor, adoptarea concluziilor Consiliului privind Rio +20 - Reuniunea la nivel înalt a COMUDD din 2012 şi acţiunile ulterioare acesteia (Rio, Brazilia) şi pregătirea COP 18 la Convenţia cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbă- rilor climatice şi a celei de-a 8-a sesiuni a reuniunii Părţilor la Protocolul de la Kyoto (Doha, Qatar), ce va avea loc în perioada 26 noiembrie-7 decembrie 2012.

ecologic: Care este poziţia României în cadrul acestor negocieri pentru reuniunea de la Doha?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Obiectivul nostru major pentru Doha trebuie să fie asigurarea progresului negocierilor pentru un viitor acord global, care să includă toate părţile. Această conferinţă trebuie să fie un succes, însă trebuie să ne propunem obţinerea de rezultate concrete şi de progrese pe toate canalele de negociere. România este conștientă de importanţa politică a stabilirii unei poziţii comune a Uniunii Europene, însă delegaţia noastră a susţinut identificarea unei soluţii raţionale pentru reportarea şi utilizarea AAU-rilor. Nu trebuie să uităm faptul că rezerva naţională a României de unităţi ale cantităţii atribuite, dar şi reducerea substanţială a emisiilor de gaze cu efect de seră din ţara noastră sunt rezultatul unei dificile tranziţii, cu dureroase efecte pe plan economic şi social. Poziţia României va fi susţinută şi la Conferinţa de la Doha.

ecologic: Ce vă propuneţi ca ministru pentru domeniul schimbărilor climatice?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Schimbările climatice au efecte din ce în ce mai evidente şi la noi. Am avut secetă foarte mare, temperaturile cresc, tiparele precipitaţiilor se schimbă, am avut şi foarte multe incendii din cauza secetei. Ne aşteptăm ca aceste schimbări să continue, iar condiţiile meteorologice extreme care conduc la riscuri de genul inundaţiilor şi al secetei să devină mai frecvente şi intensitatea lor să sporească. Aceste fenomene sunt persistente şi se vor acutiza, iar consecinţele lor ne vor afecta tot mai mult dacă nu vom lua măsuri.

Astfel, Ministerul Mediului şi Pădurilor a finalizat prima etapă a discuţiilor cu Banca Mondială şi cu Ministerul Afacerilor Europene, în vederea demarării parteneriatului prin care Banca Mondială va acorda MMP servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică vizând obiectivele din domeniul schimbărilor climatice.

Acest parteneriat cu Banca Mondială are la bază prevederile HG nr. 240 din 27.03.2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială, privind parteneriatul şi sprijinul pentru implementarea fondurilor structurale şi de coeziune ale UE în România şi modernizarea administraţiei publice.

ecologic: Care vor fi costurile acestui proiect?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Finanţarea proiectului dintre MMP şi Banca Mondială se face prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT), program gestionat de Ministerul Afacerilor Europene, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS). Costurile proiectului sunt estimate preliminar la circa 5 milioane de euro, din care aproximativ 15% vor fi susţinute de minister.

rovana2

(foto: Mihai Stoica)

ecologic: Ce presupune acest proiect? Ce anume se urmăreşte prin implementarea acestuia?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: În primul rând, se are în vedere componenta de evaluare de risc climatic, prin care se susţine îndeplinirea condiţionalităţii exante pentru accesarea fondurilor structurale în exerciţiul financiar 2014 - 2020.

În al doilea rând, există câteva obiective secundare, dar deosebit de importante. Printre acestea ar fi: realizarea unui studiu privind creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon, care va sta şi la baza Foii de Parcurs 2050, apoi pregătirea Planului Naţional de Acţiune al României şi posibila revizuire a Strategiei Naţionale în domeniul schimbărilor climatice, care vor permite stabilirea priorităţilor trans-sectoriale destinate atingerii obiectivelor României în reducerea emisiilor GES, dar şi consolidarea capacităţii instituţionale la nivel naţional şi local, în vederea atingerii obiectivelor privind reducerea emisiilor GES şi a acţiunilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice.

Pachetul oferit de Banca Mondială va include şi un model analitic macroeconomic, cuprinzând estimările şi proiecţiile din sectoare cheie cum ar fi energie, industrie, transporturi, construcţii, mediu, agricultură etc.

ecologic: Proiectul pare foarte interesant, însă ce urmăreşte, care sunt obiectivele principale ce trebuie îndeplinite?

Rovana Plumb, ministrul Mediului şi Pădurilor: Înainte de toate, obiectivul central e legat de respectarea obligaţiilor de raportare ale României faţă de Uniunea Europeană şi faţă de UNFCCC, atât asupra inventarelor de emisii GES, cât şi asupra politicilor şi măsurilor care trebuie raportate prin Comunicările Naţionale. Apoi, un alt obiectiv important este acela al identificării de soluţii adecvate pentru eficientizarea absorbţiei de fonduri structurale pentru perioada 2014 - 2020, dar şi consolidarea capacităţii instituţionale şi creşterea gradului de conştientizare asupra condiţionalităţilor pentru aplicarea politicilor şi măsurilor cu componentă climatică la nivel central şi local.

Am susţinut şi voi susţine în continuare aplicarea măsurilor necesare pentru reducerea efectelor generate de schimbările climatice la nivelul Uniunii Europene şi finalizarea componentei de adaptare din cadrul Strategiei pentru Schimbări Climatice pentru perioada 2013-2020. Cred că UE trebuie să se mobilizeze pentru a sprijini statele membre să gestioneze mai bine efectele schimbărilor climatice, adaptându-se la dificultăţile lor specifice. De exemplu, la întâlnirea cu comisarul european pentru schimbări climatice, Connie Hedegaard, am subliniat faptul că la nivelul Uniunii Europene ar trebui să fie avută în vedere posibilitatea acordării de sprijin financiar regiunilor şi activităţilor afectate de secetă, ca efect a schimbărilor climati-ce, poate chiar din Fondul European de Solidaritate.

rovana3

Rovana Plumb, ministrul MMP şi Connie Hedegaard,
comisarul european pentru schimbări climaticeAlte articole in rubrica Actualitate