„Mi-aş dori ca toată lumea să respecte legea, astfel încât să nu fie nevoie să aplicăm amenzi“ - Actualitate | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Actualitate

„Mi-aş dori ca toată lumea să respecte legea, astfel încât să nu fie nevoie să aplicăm amenzi“

30 May 2013 - 12:38 PM Actualitate

Comisarii Gărzii de Mediu au desfășurat în ultima perioadă o serie de acțiuni de control în mai multe domenii de activitate. Defrișările, importurile de deșeuri și fabricile de ciment sunt numai câteva dintre obiectivele de interes pentru Garda Națională de Mediu. Comisarul general al GNM, Constantin Dăescu, a răspuns pentru cititorii Revistei ecologic la câteva întrebări referitoare la activitatea instituției pe care o conduce. ecologic

ecologic:  Vă rog să ne dați unele detalii referitoare la controalele care au vizat firmele care gestionează deșeuri periculoase de natură medicală. Au fost controale programate sau în urma unor sesizări? Care au fost principalele nereguli constatate și la cât s-a ridicat totalul amenzilor aplicate în acest domeniu de la începutul anului?

Constantin Dăescu, comisar general al GNM: Conform procedurilor existente la nivelul Gărzii Naţionale de Mediu, controlul la unităţile care gestionează deşeuri periculoase de natură medicală se află printre priorităţile GNM. Astfel de controale se desfăşoară periodic, la nivelul întregii ţări. Fireşte, în cazul în care există sesizări, se fac controale suplimentare.

În ceea ce priveşte controalele programate, în primele patru luni ale anului am verificat situaţia de la 25 de unităţi, iar totalul amenzilor s-a ridicat la 970.000 lei.

Neregulile constatate denotă o lipsă de instruire a persoanelor angrenate în aceste activităţi şi nerespectarea procedurilor prevăzute în autorizaţia de mediu.

Cele mai frecvente nereguli constatate au fost cele referitoare la transportul deşeurilor medicale, nerespectarea regimului special de eliminare a acestor deşeuri şi la amestecarea lor cu alte tipuri de deşeuri. Dar, la fel de frecventă este lipsa unei evidenţe stricte a deşeurilor medicale, respectiv înregistrarea codurilor specifice şi a cantităţilor exacte.

ecologic: Un alt domeniu pe care l-ați „atacat“ a fost cel al cimentului, un domeniu destul de sensibil. Care au fost neregulile cele mai grave constatate de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu? Care au fost obiectivele controlate în ultimul an, și care au fost amenzile aplicate?

Constantin Dăescu, comisar general al GNM: N-aş spune că domeniul cimentului este neapărat „sensibil“. Trebuie să înţelegem că spre deosebire de alte domenii industriale, industria cimentului are o activitate continuă. În aceste condiţii, şi apariţia neregulilor este, statistic, mai probabilă. Din păcate, am constatat că la fabricile de ciment se repetă unele nereguli, ca, de exemplu, depăşiri ale unor indicatori analizaţi pentru emisii în atmosferă sau modul de gestionare a deşeurilor.

Fireşte, cu cât o anume neregulă este repetată de o anume unitate, cu atât amenzile sunt mai mari şi controalele ulterioare sunt mai frecvente, până la intrarea respectivei unităţi în conformitate.

În acest domeniu, în ultimele şase luni am realizat controale la SC CARPATCEMENT HOLDING - punctul de lucru Fieni, SC LAFARGE CIMENT SA - punctul de lucru Medgidia, SC HOLCIM CIMENT SA - Câmpulung, SC CARPATCEMENT HOLDING DEVA - punctul de lucru Chişcădaga, iar cuantumul total al amenzilor s-a ridicat la 330.000 lei.

Defrisari

ecologic: Defrișările, exploatarea ilegală a masei lemnoase sunt subiecte care v-au preocupat de când ați venit la conducerea instituției. Credeți că se va reuși oprirea acestor fenomene?

Constantin Dăescu, comisar general al GNM: Din păcate, în ultimele două decenii, defrişarea şi exploatarea ilegală a masei lemnoase au condus la diminuarea suprafeţei fondului forestier şi, implicit, la dereglarea echilibrului ecologic al ecosistemelor, cu efecte negative care se vor prelungi o perioadă lungă de timp.

Sigur că ne-am dori să oprim cu totul aceste ilegalităţi. Realist vorbind, însă, aceste fenomene care sunt generate de cauze complexe, nu numai economice, dar şi sociale, nu pot fi gestionate de o singură instituţie şi cu atât mai puţin de Garda Naţională de Mediu. Obiectivul nostru principal este acela de a stabili o bună coordonare cu celelalte instituţii implicate.

Garda de Mediu vine şi constată - şi eventual dă amenzi, dar pentru ca să nu se mai întâmple aceste ilegalităţi, ocoalele silvice, Poliţia, Jandarmeria şi Procuratura trebuie să îşi facă datoria. Şi, nu în ultimul rând, e nevoie ca autorităţile locale să genereze un climat socio-economic prin care raportul beneficii/risc al celor care taie lemn ilegal să fie scăzut drastic.

Strict legat de activitatea noastră în vederea stopării defrişărilor şi tăierilor ilegale de masă lemnoasă, Garda Naţională de Mediu desfăşoară, anual, un program complex de acţiuni de inspecţie şi control având ca tematică verificarea legalităţii din punct de vedere al protecţiei mediului, al modului de desfăşurare a activităţilor de exploatare forestieră şi prelucrare de masă lemnoasă.

În acest sens, este verificată existenţa actelor de reglementare deţinute de societăţile care desfăşoară activităţi de exploatare forestieră şi prelucrare primară şi secundară a lemnului, conformarea la prevederile acestora în ceea ce priveşte modul efectiv de desfăşurare a activităţilor, precum şi realizarea în totalitate şi la termen a măsurilor dispuse de comisarii GNM în actele de control anterioare.

În scopul eficientizării acţiunilor de inspecţie şi control în domeniul prevenirii tăierilor ilegale de masă lemnoasă şi a defrişării fondului forestier, GNM a încheiat Protocoale de colaborare cu IGPR şi Jandarmeria Română. Dincolo de aceste acţiuni, GNM se preocupă, în continuare, de generarea unor propuneri legislative care, prin intermediul MMSC, să ducă la o mai bună coordonare şi sincronizare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, pe care le evocam mai devreme.

Deseuri medicale

ecologic: Comisarii Gărzii au desfășurat și o serie de controale pentru a verifica cum își gestionează deșeurile unele societăți comerciale. Care au fost concluziile acestor controale?

Constantin Dăescu, comisar general al GNM: Modul de gestionare a deşeurilor generate de operatorii economici este verificat aproape în toate controalele desfăşurate de comisarii GNM, la nivelul Comisariatului General şi al comisariatelor judeţene. Neconformităţile pe care le-am constatat în contextul acestor controale se referă la gestionarea deşeurilor pe amplasament sau la modul de întocmire a documentelor privind gestionarea deşeurilor. Şi în cazul gestionării deşeurilor, există operatori economici care respectă legea şi există operatori care încalcă cu bună ştiinţă prevederile legale.

Ceea ce trebuie să înţelegem cu toţii este faptul că protecţia mediului nu se bazează pe acţiuni sporadice sau facultative, ci trebuie susţinută printr-o activitate continuă şi permanentă. De aceea, se impune verificarea frecventă a operatorilor, pentru limitarea efectelor gestionării necorespunzătoare a deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.

ecologic: În Portul Constanţa, au intrat două nave cu probleme. Prima, Volgo Balt, cu deşeuri pentru Holcim şi a doua, Flaminia, cu deşeuri periculoase. Garda de Mediu a fost prezentă pe ambele vase şi a luat probe pentru analize. Care au fost rezultatele acestor analize?

Constantin Dăescu, comisar general al GNM: În cazul primei nave, Volgo Balt, cu deşeuri pentru Holcim, Garda de Mediu a solicitat serviciile INCD - Ecoind pentru prelevare de probe din deşeuri, lucru care s-a întâmplat în data de 20 martie 2013. INCD-Ecoind a concluzionat, în urma rapoartelor de încercare ale deşeurilor analizate, că deşeul analizat este nepericulos, conform HG nr. 856/2002, iar codul care i se poate asocia este cel corespunzător deşeurilor combustibile, respectiv rebuturilor de derivaţi de combustibil. În opinia comisarilor noştri, care în urma analizei vizuale au identificat resturi de hârtie, materiale plastice şi materiale textile, dar şi resturi de sticlă şi metal în încărcătura de pe Volgo Balt, aceste deşeuri nu erau derivaţi de combustibil. Prin urmare, GNM a transmis ANPM analizarea cazului de incertitudine referitor la caracterizarea şi încadrarea deşeurilor, având în vedere că laboratorul de referinţă din cadrul acesteia analizează cazurile de incertitudine referitoare la caractezizarea şi încadrarea deşeurilor.

În cazul celei de-a doua nave, Flaminia, cu deşeuri periculoase, vă pot spune că în prezent rezultatele determinate de laborator au fost transmise pentru a fi interpretate de un expert de la Universitatea Ovidius din Constanţa.

ecologic: Pentru a intra la reparaţii în Mangalia trebuie descărcată şi „uşurată“ de tonele de şlam, de containerele şi de suprastructura metalică afectată de explozii. Ce firme se vor ocupa de aceste operaţiuni şi care sunt procedurile pentru a fi autorizate în acest caz oarecum special?

Constantin Dăescu, comisar general al GNM: Din informaţiile pe care le deţinem, operaţiunile vor fi supravegheate de beneficiarul lucrării, respectiv DMHI Mangalia, decontaminările fiind realizate de către consorţiul Uni-Recycling, Setcar SA şi SC Glar Construct. Toate societăţile care se vor ocupa de decontaminare trebuie să fie autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului.

ecologic: Există în România firme care au posibilitatea de a neutraliza substanţele şi deşeurile toxice aflate pe acest vapor? Va verifica GNM aceste operaţiuni? Cum, cu ce costuri şi cine va plăti?

Constantin Dăescu, comisar general al GNM: Din totalul firmelor existente în România, specializate în tratarea şi neutralizarea deşeurilor, există şi firme care au posibilitatea de a dezvolta un proiect ad hoc pentru preluarea şi neutralizarea substanţelor respective. Procedural, este treaba proprietarului încărcăturii de a încheia un contract pentru această activitate. Evident, contractul şi operaţiile de descărcare, preluare şi neutralizare a deşeurilor trebuie să respecte legislaţia românească în vigoare.

Fireşte că, fiind un transport special, GNM va supraveghea cu maximă atenţie derularea procedurilor, respectiv operaţiunile de valorificare care se vor efectua la noi în ţară, pentru că transferul de deşeuri în vederea eliminării în România este interzis prin lege. Costurile acestor proceduri şi ale eventualelor amenzi vor fi suportate de beneficiarul lucrărilor.

ecologic: Ca instituție bugetară Garda Națională de Mediu este o instituție „profitabilă“? Care sunt costurile de funcționare ale GNM și care sunt veniturile la bugetul de stat aduse de către această instituție?

Constantin Dăescu, comisar general al GNM: La fel ca în cazul altor instituţii de control şi ordine publică, activitatea GNM nu trebuie judecată prin prisma profitabilităţii. Personal, mi-aş dori ca toată lumea să respecte legea, astfel încât să nu fie nevoie să aplicăm amenzi.

Din păcate, importanţa protejării mediului nu este conştientizată de toată lumea. În ceea ce priveşte informaţiile privind veniturile salariale şi cheltuielile instituţiei, acestea sunt pu- blice şi pot fi consultate pe site-ul GNM.

ecologic: Ce personal are acum GNM și ce vă propuneţi pentru perioada următoare?

Constantin Dăescu, comisar general al GNM: La sfârşitul anului trecut, prin HG nr. 1005/2012, Garda Naţională de Mediu a fost reorganizată, fiind desfiinţate comisariatele regionale. Potrivit acestei hotărâri, numărul maxim de posturi la nivelul GNM este 889.

În acest moment, la nivelul instituţiei continuă procedurile de verificare şi concursurile pe post, iar în jurul datei de 1 iunie se vor încheia aceste acţiuni.

Pentru perioada următoare, ne propunem să eficientizăm activitatea instituţiei prin intensificarea activităţii pe teren şi o colaborare mai strânsă cu celelalte instituţii care au atribuţii în domeniul ordinii publice şi protecţiei mediului.

Aşa cum am mai spus, e nevoie de o schimbare de mentalitate la nivelul întregii instituţii, schimbare care să genereze o atitudine proactivă, o eficienţă sporită şi o creştere a nivelului de expertiză a personalului GNM.Alte articole in rubrica Actualitate