ACCADUEO (H2O): Un eveniment dedicat operatorilor din sectorul serviciilor de apă - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

ACCADUEO (H2O): Un eveniment dedicat operatorilor din sectorul serviciilor de apă

08 May 2014 - 02:11 PM Dezvoltare durabilă

AccadueoManifestarea expoziţională bienală ACCADUEO (H2O) reprezintă de mai bine de 20 de ani locul de întâlnire al operatorilor din sectorul serviciilor de apă. Producători de materiale, tehnologii şi echipamente, societăţi din sectorul public şi privat responsabile cu gestiunea integrată a serviciilor de apă, primării, precum şi companii de execuţie lucrări (contractori) au în cadrul târgului ACCADUEO un loc de întâlnire, de confruntare, dar şi de informare asupra noutăţilor din domeniu.

Programul târgului, bogat în conferinţe şi seminarii tehnice dedicate dezvoltării şi aprofundării tematicilor de interes major pentru participanţi, cu vorbitori de talie naţională şi internaţională, constituie o oportunitate de neratat pentru toţi specialiştii din domeniu.

Ediţia precedentă a târgului H2O, desfăşurată în anul 2012, a găzduit un număr de 48 de conferinţe tematice şi seminarii specializate cu peste 300 de vorbitori, reunind astfel circa 350 de expozanţi şi peste 6.700 de vizitatori pe o suprafaţă expoziţională de 15.186 metri pătraţi.

Date noi de desfăşurare, locaţie nouă, însă aceeaşi periodicitate şi autonomie

Cu scopul de a deveni un eveniment şi mai important atât la nivel naţional cât şi internaţional, începând cu ediţia din acest an, manifestarea ACCADUEO, care va avea loc ca şi până acum din doi în doi ani, îşi schimbă locul de desfăşurare, mutându-se astfel în incinta Complexului Expoziţional Bologna Fiere în acord cu organizatorul Ferrara Fiere, gazda neschimbată până la ediţia precedentă a acestei manifestări expoziţionale. În aceeaşi perioadă cu târgul ACCADUEO şi în cadrul aceleiaşi locaţii, se vor desfăşura alte două expoziţii din domeniul construcţiilor având tematici înrudite cu cele ale ACCADUEO, şi anume SAIE şi SMART CITY EXHIBITION.

AccadueoSeminarii şi conferinţe - training şi informare

Ca şi ediţiile precedente, şi ediţia din acest an a târgului ACCADUEO va fi caracterizată de un număr important de conferinţe tematice şi seminarii specializate menite să acopere toate domeniile de actualitate tehnico-ştiinţifică din sector: reglementarea serviciilor de apă; gestionarea eficientă a sistemelor şi a pierderilor de apă; aplicarea celor mai bune practici internaţionale în domeniul gestionării apelor; sustenabilitatea ambientală şi politicile în domeniul legislaţiei apei în ţările în curs de dezvoltare. În scopul maximizării oportunităţilor de colaborare între participanţii la conferinţele tematice şi firmele expozante, va fi utilizat acelaşi format de organizare adoptat cu succes în spaţiile complexului de târguri şi expoziţii din Ferrara, care prevedea localizarea sălilor de conferinţă în interiorul pavilioanelor expoziţionale.

În acelaşi context, pe parcursul desfăşurării ultimelor ediţii, ACCADUEO a încercat să încurajeze schimbul de informaţii pentru o mai mare cunoaştere a noutăţilor şi a inovaţiilor produse de către companii. În acest scop, alături de deja tradiţionalul „Ghid al Noilor Produse“, va continua să se desfăşoare, şi în ediţia ACCADUEO 2014, expoziţia cu tema  „Vitrina inovaţiilor“ dedicată unei selecţii de noutăţi şi inovaţii aparţinând companiilor producătoare de componente şi apa- ratură, selecţie realizată de o comisie tehnico-ştiinţifică de experţi din cadrul companiilor de gestionare a serviciilor de apă.

Focus pe CIACCAQUATTRO (CH4) şi H2O Industry

Sectorul gazelor naturale şi gestionarea apelor industriale revin ca şi protagonişti în cadrul a două iniţiative expoziţionale ce urmează a se desfăşura concomitent cu târgul ACCADUEO: CiAccaQuattro (CH4) - salonul transportului şi distribuţiei gazelor naturale, manifestare care va permite lărgirea orizontului operatorilor participanţi din domeniu asupra întregii panorame a sectorului reţelelor de transport şi distribuţie a fluidelor, şi H2O Industry - eveniment expoziţional care se vrea a fi un focus specializat pe tehnologii, sisteme de tratare, echipamente şi servicii dedicate gestiunii apelor - de furnizare, de proces şi uzate/de canalizare - cu aplicaţii în do- meniul industrial.

Despre CIACCQUATTRO

Expoziţia CH4 se constituie a fi un eveniment dedicat tehnologiilor de transport şi distribuţie a gazelor naturale. În cadrul acestei manifestări vor avea loc o serie de conferinţe tematice referitoare la proiectele de investiţii multi-utilităţi destinate reînnoirii reţelelor de gaz, întâlniri care vor aduce în dezbatere pentru profesioniştii din industrie cele mai importante şi de actualitate teme din domeniu, precum noul cadru normativ în ceea ce priveşte eficienţa energetică, biometanul şi resursele regenerabile sau noutăţi legislative în domeniul siguranţei gazelor naturale.

Despre H2O Industry

H2O Industry este un proiect expoziţional dedicat sectorului industrial. În faţa interesului tot mai crescut al companiilor din industria prelucrătoare faţă de tehnologiile adecva- te de tratare a apelor, precum şi faţă de sistemele dedicate reducerii consumului şi raţionalizării, inclusiv recuperării şi reutilizării fluxului de apă în procesele de producţie, manifestarea expoziţională H2O Industry îşi propune să devină punctul de întâlnire şi de dezbateri în domeniul apelor industriale dedicat atât furnizorilor şi producătorilor de tehnologii, sisteme de tratare, echipamente şi servicii dedicate managementului apelor în sectorul industrial (furnizarea apei, apa de proces şi de canalizare), cât şi consultanţilor şi experţilor din domeniu.

Totodată, acest proiect expoziţional îşi propune să se concentreze cu precădere pe sectoarele industriale mari consumatoare de apă, sectoare în care managementul apelor reprezintă principala preocupare atât din punctul de vedere al costurilor, cât şi în ceea ce priveşte conformitatea cu standardele. Printre temele care urmează a fi dezbătute cu ocazia manifestărilor expoziţionale Accadueo şi H2O Industry se numără reglementarea serviciului integrat de apă (noutăţi legislative); economisirea resurselor; strategii regionale, teritoriale şi de mediu (reglementări locale); inovaţia tehnologică şi evoluţia managementului apelor; dinamica investiţiilor, finanţărilor şi taxelor; cultura apei, responsabilitatea etică şi siguranţa hidrică; strategiile de dezvoltare la Expo 2015; managementul resurselor de apă (apeducte, salubritate, purificatoare) şi a pierderilor de reţea; focus de specialitate pe telecontrol, automatizare, contoare şi sisteme in- formatice.

Ambele manifestări expoziţionale descrise anterior - CH4 şi H2O Industry - au ca vizitatori ţintă companiile de utilităţi publice, companiile de ges- tionare a serviciilor de apă, companiile de construcţii, companiile din administraţia publică, companiile din domeniul proiectării, companiile de distribuţie, precum şi companiile care activează în industrie şi agricultură.

Accadueo

Focus pe Conferinţa internaţională IWA - Waterideas

ACCADUEO, cu sprijinul Asociaţiei Internaţionale a Apei (IWA) şi în colaborare cu Labelab Srl Italia, cu Federutility Italia (Federaţia italiană a companiilor locale din domeniul energiei electrice, apei şi gazelor naturale), cu reţeaua SWAN (Smart Water Networks) şi cu diverşi manageri italieni de top din domeniul gestiunii apelor, organizează conferinţa internaţională WATER IDEAS 2014. Conferinţa, care se va desfăşura pe parcursul a trei zile, va fi dedicată prezentării şi dezbaterilor pe tema celor mai actuale şi inovative strategii, tehnici şi aplicaţii în ceea ce priveşte managementul sistemelor urbane de alimentare cu apă la nivel internaţional, acordându-se totodată o atenţie deosebită implicării domeniului cercetării ştiinţifice, experienţelor avansate de management şi proiectelor europene în curs din sector.

Această conferinţă reprezintă o continuare a unei serii de conferinţe de succes ale Asociaţiei Internaţionale a Apei (IWA) la nivel internaţional, printre care şi conferinţa „Water- LossEurope“ desfăşurată la Ferrara, Italia, în luna mai a anului 2012. În acest context, WATER IDEAS 2014 se vrea a fi un eveniment important de întâlnire şi de informare în scopul încurajării managerilor italieni şi internaţionali din sectorul apei de a utiliza mai mult inovaţiile din domeniu pentru îmbunătăţirea serviciilor, eficienţei şi economisirii în procesul de gestiune a sistemelor de apă urbane.

Sectoarele merceologice vizate de cele 3 manifestări expoziţionale - ACCADUEO, CH4 şi H2O Industry - care vor avea loc în cadrul complexului expoziţional Bologna Fiere, sunt următoarele: echipamente, maşini şi utilaje; echipamente de construcţii; componente; ser-vicii pentru companii şi servicii de consultanţă; sectoare operaţionale din industria gazelor şi apei (pentru H2O, CH4 şi H2O Industry), precum şi servicii de gestiune a apelor şi gazelor în industrie (doar pentru H2O şi CH4).   Alte articole in rubrica Dezvoltare durabilă