Proiectul SEAP PLUS finanţat de Comisia Europeană a ajuns la final - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

Proiectul SEAP PLUS finanţat de Comisia Europeană a ajuns la final

11 October 2014 - 02:01 PM Dezvoltare durabilă

SEAP PLUSSEAP-PLUS (Sustainable Energy Action Plans) este un proiect Intelligent Energy Europe al Comisiei Europene care s-a desfășurat în perioada aprilie 2012 - septembrie 2014. Din partea țării noastre partener al proiectului a fost Asociația Municipiilor din România. ecologic

Proiectul SEAP-PLUS a sprijinit inițiativa „Convenţiei primarilor“ (Covenant of Mayors) și a avut ca obiectiv general mobilizarea şi cooperarea dintre autorităţile şi organizaţiile regionale pentru asigurarea colectării unor date de încredere privind domeniul energiei de la actorii din sectorul specific pentru realizarea Inventarului de Referinţă al Emisiilor de CO2 (Baseline Emissions Inventory - BEI) şi a Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă (Sustainable Energy Action Plan - SEAP), prin includerea în acestea a dimensiunii regionale.

Scopul proiectului vizează întărirea impactului şi a rezultatelor Convenţiei Primarilor în termeni calitativi şi cantitativi: mai mulţi Semnatari şi mai multe Structuri Suport ale Convenţiei Primarilor, sprijin pentru pregătirea mai multor Planuri de Acţiuni pentru Energie Durabilă - SEAP cu o calitate mai bună, încurajarea autorităţilor locale şi regionale, precum şi a actorilor locali din sectorul energiei să colaboreze pentru reuşita schimbului de cunoştinţe între partenerii proiectului.

SEAP PLUSDin partea țării noastre partener al proiectului a fost Asociaţia Municipiilor din România (AMR), care a avut ca partener pereche „Autorităţile Locale pentru Durabilitate (ICLEI)“. Proiectul SEAP-PLUS se desfăşoară în cadrul unui consorţiu de parteneri din 11 ţări: Grecia, Germania, Spania, Suedia, Italia, România, Bulgaria, Letonia, Cipru, Austria şi Slovenia.

În contextul importanţei acordate de către municipiile AMR iniţiativei Convenţiei Primarilor (CoM) a Comisiei Europene (www.conventiaprimarilor.eu), AMR a devenit începând cu luna iulie 2009 Organizaţie de Sprijin pentru implementarea acestei iniţiative în România. În plus, încă de la iniţierea parteneriatului din cadrul proiectului SEAP PLUS (www.seap-plus.eu), AMR a avut în vedere să ofere sprijin şi asistenţă municipiilor pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate la nivel de municipiu, în calitate de semnatar al CoM.

Astfel, AMR a solicitat includerea între activităţile proiectului a unor acţiuni concrete de sprijin pentru câteva municipii pilot, selectate în cadrul acestuia. Prin proiectul SEAP PLUS, Grupul pe Energie al AMR alcătuit din 14 membri primeşte sprijin de la un consultant de specialitate pentru a dezvolta Inventarul de Referinţă de Bază al Emisiilor de CO2 (IBE/BEI) şi a realiza Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED/ SEAP).

Intelligent Energy EuropeMai exact, prin contractul încheiat de AMR cu firma DENKSTATT, se asigură servicii de asistenţă tehnică, care cuprind realizarea unui plan de acţiune pentru energie durabilă - (SEAP/PAED) pentru municipiul Zalău şi a două inventare de bază a emisiilor de gaze - BEI/IRE pentru municipiile Ploieşti şi Piteşti, precum şi sprijin acordat municipiilor din grupul de lucru pe energie al AMR, conform cerinţelor Convenţiei Primarilor.

Prin proiect sunt promovate documentele elaborate sau traduse în cadrul prezentului proiect sau în cadrul proiectelor sinergice cu SEAP PLUS. Sunt diseminate, de asemenea, bune practici pe tematica proiectului colectate din România şi din întreaga Europă de către partenerii SEAP PLUS. Sunt comunicate membrilor AMR, membrilor Grupului pe Energie al AMR, semnatarilor CoM, buletinele informative elaborate în cadrul proiectului şi alte documente de interes precum: Ghidul de realizare al PAED, Kitul E-learning al Convenţiei, Declaraţia de la Braşov „Autorităţile locale susţin Convenţia Primarilor“ (elaborată de OER în cadrul proiectului NET-COM şi semnată de AMR) etc.

SEAP PLUS

Proiectul a prevăzut printre altele:

- Şase întâlniri de management cu partenerii europeni dintre care o reuniune a fost organizată de AMR la Bucureşti în perioada 3-4 aprilie 2013 cuplată cu Prima Masă rotundă cu autorităţile locale din România. La lucrări au participat, alături de reprezentanţii ICLEI şi Oraşe Energie România (OER), majoritatea reprezentanţilor Grupului de lucru pe energie al AMR din municipiile: Deva, Făgăraş, Piteşti, Ploieşti, Bucureşti, Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti, Zalău, Petroşani şi Călăraşi;

- Câte şase întâlniri de twinning între partenerii pereche ai proiectului, în cazul AMR partenerul pereche fiind ICLEI Europe - Autorităţile Locale pentru Sustenabilitate. Totodată s-au organizat trei mese rotunde cu autorităţi locale din România în scopul schimbului de experienţă şi know how pe tema proiectului;

- Evenimente ENERGY DAY - în data de 25 noiembrie 2013 AMR a co-organizat cu sprijinul membrilor municipiilor Piteşti, Iaşi,

Făgăraş şi Călăraşi câte un eveniment cu impact major dedicat ZILEI ENERGIEI; au avut loc sesiuni de prezentare, mese rotunde, standuri de promovare şi schimburi de experienţă;

- Întâlnirea actorilor din domeniul energiei interesaţi în dezvoltarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED/SEAP) organizată de AMR cu sprijinul Primăriei Municipiului Zalău în data de 12 decembrie 2013, la Zalău, în scopul stabilirii unui dialog eficient între autorităţile locale și regionale și furnizorii de servicii din domeniul energiei.

SEAP PLUS

Activităţile principale desfăşurate pe parcursul anilor 2013-2014

Prima vizită de lucru a partenerilor pereche AMR-ICLEI a fost organizată la Freiburg, în Germania, în perioada 11-12 iulie 2012, având pe ordinea de zi provocările locale cu care se confruntă autorităţile în domeniul energiei şi schimbărilor climatice, nevoile şi aşteptările semnatarilor CoM, modalităţi de sprijin din partea organizaţiilor suport.

Ce-a de-a doua întâlnire de lucru AMR-ICLEI a fost organizată la Bucureşti în perioada 3-4 aprilie 2013 cuplată cu Prima Masă rotundă cu autorităţile locale din România. Au fost abordate provocările principale ale proiectului cu principalii beneficiari (autorităţi locale) şi anumite instrumente proiectate de ICLEI pentru facilitarea realizării IBE.

Cea de-a treia întâlnire de lucru AMR - ICLEI din cadrul SEAP PLUS a avut loc în perioada 9 - 10 septembrie 2013, la Freiburg, Germania. AMR a fost reprezentată de Ovidiu Creţu, primarul municipiului Bistriţa, trezorier în cadrul Comitetului Director al AMR. Tema discuţiilor a fost implementarea Planului de Acţiune privind Energia Durabilă PAED (SEAP) şi implicarea actorilor locali din domeniul energiei (în special furnizorii de energie) în elaborarea şi implementarea PAED. Cei doi parteneri au stabilit ca subiecte de interes major pentru colaborarea viitoare reabilitarea clădirilor municipale şi mobilitatea urbană durabilă.

Cea de-a patra întâlnire de lucru AMR - ICLEI s-a desfăşurat la Piteşti în perioada 27 - 29 ianuarie 2014 şi a avut pe agenda de lucru subiecte legate de diseminarea bunelor practici în realizarea PAED-urilor, cu prioritate în România şi Germania.

Cea de-a cincea întâlnire de lucru a partenerilor pereche pentru implementarea activităţilor de twinning - AMR şi ICLEI Europe s-a desfăşurat în perioada 2-5 aprilie 2014 la Freiburg, Germania, odată cu evenimentul final al ICLEI în cadrul proiectului SEAP PLUS şi Conferinţa comunităţilor independente din punct de vedere al energiei (Kongress Energieautonome Kommunen). Delegaţia AMR a fost alcătuită din Constantin Sorin Manduc - primar, Primăria Municipiului Făgăraş, Ion Dogeanu, director al Agenţiei de Eficienţă Energetică şi Protecţia Mediului (AEEPM), Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi Christian Macedonschi, consilier local la Primăriei Municipiului Braşov. Membrii delegaţiei române au susţinut o prezentare pe tema „Reabilitării apartamentelor cu mai mulţi proprietari/locuinţe de bloc şi a măsurilor inovative de combatere a lipsei de combustibil“ şi au avut o intervenţie pe tema modului în care „Oraşele din România accesează şi utilizează în mod strategic fondurile structurale pentru acţiunile de la nivel local din domeniul energiei şi al schimbărilor climatice“.

În aceeaşi perioadă 2-5 aprilie 2014 a avut loc la Riga, Letonia, cea de-a cincea întâlnire de management a partenerilor din cadrul proiectului organizată de Fondul de investiţii de Mediu din Letonia, LEIF, Letonia. Pe ordinea de zi s-a aflat analiza stadiului activităţilor desfăşurate, încadrate în cele cinci pachete de lucru ale proiectului. AMR a fost reprezentată la eveniment de către Rodica Ciurte - manager de proiect, Primăria Municipiului Zalău, care a susţinut o prezentare în cadrul Pachetului de Lucru nr. 2 - Parteneriate de twinning la nivel local.

În perioada 18-19 septembrie 2014 s-a desfăşurat cea de-a şasea întâlnire de management (finală) la Nicosia, Cipru. La întâlnire au participat reprezentanţi ai celor 13 parteneri ai proiectului, din cele 11 ţări europene. Evenimentul a fost organizat de Agenţia de Energie Cipru. AMR a fost reprezentată de Ianca Meca, Şef Birou Strategii şi Proiecte de Cooperare Interregională, Primăria Municipiului Giurgiu. Lucrările din data de 19 septembrie 2014 au fost urmate de vizite tehnice.

În zilele 23-24 septembrie 2014 şi 25-26 septembrie 2014 au fost organizate două evenimente găzduite de Primăria Municipiului Bistriţa şi respectiv Primăria Municipiului Satu Mare: cea de-a şasea întâlnire de lucru dintre partenerii pereche AMR şi ICLEI, a treia masă rotundă cu autorităţi locale din România şi evenimentul final al AMR din proiect, derulat în cadrul Adunării Generale a AMR.

Pe agenda evenimentelor s-au aflat Convenţia Primarilor (CoM), Proiectul SEAP PLUS şi subiecte legate de schimbul de experienţă pe tema eficienţei energetice.

La reuniunea de la Bistriţa intervenţiile au abordat finanţările pentru dezvoltarea urbană durabilă a municipalităţilor, reglementările actuale pentru APL privind achiziţiile verzi, recomandările pentru decidenţii de la nivelul municipiilor în domeniul eficienţei resurselor de energie şi regenerabile, analiza şi/sau revizuirea PAED, acţiuni de informare şi conştientizare locală a PAED şi planificarea acţiunilor din domeniul energiei prin prisma principiilor sustenabilităţii.

Agenda evenimentului final de la Satu Mare a cuprins subiecte legate de protecţia împotriva efectelor schimbărilor climatice, lecţii învăţate, impact şi rezultate legate de elaborarea şi/sau implementarea unui PAED la nivel de municipiu, mobilitate urbană durabilă şi/sau achiziţii în domeniul energiei precum şi lecţii învăţate de la partenerii europeni pe tema tranziţiei din domeniul energiei.

Rezultatele principale ale proiectului la nivelul celor trei municipii pilot pot fi rezumate astfel: a fost finalizat IBE Ploieşti şi IBE Piteşti (Inventare de Referinţă de Bază al Emisiilor de CO2); în data de 17 februarie 2014 a fost aprobat Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) la Zalău, iar în data de 18 februarie 2014 acesta a fost încărcat pe site-ul Convenţei Primarilor (CoM). Sunt în curs de finalizare PAED Piteşti şi PAED Ploieşti.

Memorandumuri de Cooperare (MoC)

Conform cerinţelor proiectului a fost elaborat şi promovat un Memorandum de Cooperare (MoC) între autorităţile locale şi actorii cheie din domeniul energiei care au sprijinit pe parcursul proiectului realizarea unor Planuri de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) la nivelul municipiilor membre ale grupului pe energie al AMR.

Până în prezent s-au semnat următoarele MoC-uri:

1. La nivelul municipiului Făgăraş, 3 MoC-uri cu următorii furnizori:

- SC APA CANAL SA SIBIU - DIRECȚIA SUCURSALA FĂGĂRAȘ;

- SC ECOTERM SA;

- SC FDEE ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA SUD SA- SDEE BRAȘOV.

2. La nivelul municipiului Zalău, un Memorandum de Cooperare cu ELECTRICA SA, FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord, Sucursala Zalău.

3. La nivelul municipiului Ploieşti, un Memorandum de Cooperare cu SC Transport Călători Express SA.

4. La nivelul municipiului Satu Mare, un Memorandum de Cooperare cu SUCURSALA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD, AGENŢIA SATU MARE.   Alte articole in rubrica Dezvoltare durabilă