CONSULTARE PUBLICĂ: Gestionarea serviciului public de salubrizare în condițiile asigurării liberei concurențe - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

CONSULTARE PUBLICĂ: Gestionarea serviciului public de salubrizare în condițiile asigurării liberei concurențe

21 December 2014 - 12:23 PM Dezvoltare durabilă

Depozit ecologicAflat în etapa finalizării propriului raport asupra competiției în domeniul salubrității, Consiliul Concurenței a organizat în data de 28 octombrie 2014, în colaborare cu Institutul pentru Politici Publice, o consultare publică pe marginea concluziilor preliminare, deschizând astfel seria dezbaterilor publice despre concurență și calitate în serviciile publice locale.

Contracte pe 8 ani

Evenimentul a avut un dublu scop, în primul rând de a oferi posibilitatea dezbaterii principalelor concluzii preliminare ale investigaţiei sectoriale desfăşurată la nivel naţional pe pieţele serviciilor de salubrizare, efectuată de experții Consiliului Concurenței, fiind oferite participanţilor o imagine reală şi un ansamblu de date şi informaţii cu privire la piaţa serviciilor de salubrizare la nivel naţional sub aspectul ei organizatoric, tehnico-funcţional şi al legislaţiei de reglementare. În al doilea rând, evenimentul a avut ca scop prezentarea principalelor direcţii de acţiune ale Consiliului Concurenţei pe pieţelor serviciilor publice de salubrizare a localităţilor, respectiv prezentarea unor orientări privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei din domeniul concurenţei pe aceste pieţe.

Reprezentanții Consiliului Concurenței și-au exprimat preocuparea pentru evaluarea modului în care durata contractelor de concesiune în salubritate, respectiv condițiile de existență a unui nivel de investiții semnificativ pentru participarea la licitații impietează asupra competiției libere în salubritate și a reușit să determine operatorii prezenți să concludă că durata medie a unui contract de colectare/transport (pentru amortizarea investiției făcute) ar putea fi de numai 8 ani.

Extinderea ariilor de monopol

Corneliu Grădinariu, inspector de concurenţă Direcția Teritorială, a prezentat Concluziile preliminare ale investigaţiei sectoriale pe piaţa serviciilor de salubrizare la nivel naţional, desfăşurată de Consiliul Concurenței și a atras atenția asupra pericolelor reprezentate de: existența practicilor de înțelegeri în vederea participării la licitații; extinderea artificială a ariilor de monopol prin acordarea unor drepturi exclusive şi asupra unor servicii care nu fac parte din serviciul de salubrizare propriu-zis; folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute pe piața românească; lipsa de separare, ori separarea improprie a activităților incluse în sfera serviciilor de salubrizare în vederea delegării gestiunii acestora către operatori; cumularea funcției de reglementare cu cea de operare sau ajustarea necorespunzătoare a tarifelor fără evaluarea justă a impactului. Observaţiile participanţilor la dezbatere vor fi analizate de inspectorii Consiliului Concurenţei, urmând ca raportul final care se va realiza, cel mai probabil până la sfârșitul acestui an, să se efectueze în urma anchetei sectoriale pe piaţa salubrităţii și să cuprindă o serie de recomandări şi orientări privind interpretarea şi aplicarea legislaţiei concurenţei asupra pieţelor serviciilor publice de salubrizare.

Maşină de salubritate85% din servicii prin concesiune

Cea de-a doua parte a discuțiilor a debutat cu o prezentare - diagnoză a rezultatelor managementului serviciului de salubrizare din municipiile reședință de județ din România, făcută de reprezentantul IPP: Elena Tudose, director de programe Institutul pentru Politici Publice (IPP).

Prezentarea a demonstrat că la nivelul anului 2012, 85% din serviciile gestionate la nivelul municipiilor mari sunt realizate prin concesiune; durata medie a contractului este de 10 ani, tariful mediu - 6,4 lei/lună/locuitor (cel mai mic tarif fiind la Arad - 3,7 lei, iar cel mai mare la Piatra Neamț, de 9,76 lei/lună/locuitor), la nivelul municipiilor mari din România se colectează selectiv numai 3,6% din totalul cantităţii de deșeuri - o cifră alarmantă dacă ne gândim la ținta națională în acest domeniu. Până în iunie 2013 au fost accesate proiecte europene pentru sisteme de management integrat al deșeurilor în valoare totală de 503 milioane euro în jumătate dintre județele țării.

O problemă deosebit de importantă ridicată în discuție s-a referit la necesitatea unei cât mai bune colaborări între operatori și admininstrația publică locală, mai ales în condițiile în care, spre deosebire de alți furnizori de servicii (cum ar fi furnizorii de energie electrică, termică etc.), nu se poate imagina o decizie de întrerupere a ridicării deșeurilor din spațiul public.

Autoritățile locale stau

Implicarea redusă a autorităților locale - în ceea ce privește determinarea cetățenilor să plătească pentru serviciul oferit de operatorul de salubritate - are repercursiuni în lanț asupra ratei de profitabilitate a operatorilor. Exemplele de la dezbatere au arătat cum în România, deși tariful/persoană/lună este în medie de 1,5 euro (aproximativ 6,4 lei), în cvasimajoritatea municipiilor reședință de județ, de exemplu, există în continuare un număr reprezentativ de gospodării de la care nu se achită tariful aferent serviciului de salubritate. În același context, s-a invocat necesitatea ajutării tarifului, nu numai în sensul indexării acestuia cu rata inflației, ci și prin raport cu indicele prețului de consum în alte servicii de utilitate publică prestată la nivel local.

Pentru elaborarea unor politici publice în domeniul managementului integrat al deșeurilor, sistemul de colectare a informațiilor specifice de pe întreg teritoriul României, respectiv de raportare a acestora către structurile centrale, este imperios necesar a fi pus la punct în cel mai scurt timp, cu roluri clare în acest sens, atât pentru autoritățile locale/ADI-uri, cât și pentru operatori.

Faptul că la 6 luni de la adoptarea noii legi a salubrității, autoritățile locale nu au întreprins nicio măsură în vederea punerii la punct a infractucturii privind colectarea selectivă a deșeurilor, constituie un semnal de alarmă pentru derularea unor activități de conștientizare a im-portanței asumării unei responsabilități în domeniu de către primării, consilii județene și ADI-uri.

Corupție în achiziții

Un management performant al serviciului de salubritate depinde fundamental de aşezarea pe principii concurenţiale a procedurii derulate în vederea delegării gestiunii serviciilor de salubrizare. Atâta vreme cât caietele de sarcini insistă să prevadă detalii nejustificate privind tipul de utilaje (până la precizarea culorii, a mărimii mașinii etc.), procesul de achiziție publică va fi susceptibil de a genera corupție fiind departe de a determina performanță în acest serviciu.

Cele două instituții cheie prezente la discuții - Consiliul Concurenței și Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice au manifestat totala disponibilitate de colaborare cu autorităţile ce deţin atribuţii şi responsabilităţi în domeniul serviciilor de salubrizare a localităţilor, respectiv de consultare cu entitățile în domeniul gestionării deşeurilor, astfel încât aceste sectoare de activitate economică să fie cu adevărat funcționale, iar România să evite pericolul sancționării de către Comisia Europeană pentru neatingerea țintelor naționale asumate ca stat membru.    ecologicAlte articole in rubrica Dezvoltare durabilă