INCDPM: Evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEE - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

INCDPM: Evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEE

12 January 2015 - 05:24 PM Dezvoltare durabilă

Evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEEInstitutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (INCDPM) a organizat evenimentul final din cadrul proiectului BUILD SEE „Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions“, în data de 20 noiembrie, la Hotel Internaţional, în București.

Principalul obiectiv al proiectului este acela de a crea instrumente şi acţiuni pentru dezvoltarea unui oraş sau a unei zone urbane bazate pe principii ecologice. Proiectul furnizează autorităţilor publice, întreprinderilor şi cetăţenilor instrumente practice, recomandări şi planuri de acţiune astfel ca mediul urban să aibă un impact scăzut asupra mediului.

BUILD SEE va face legătura dintre politicile europene în domeniu şi practicile locale din ţările SEE, având în vedere aspecte ca: probleme sociale, tehnologii urbane „verzi“ şi metodologii noi de planificare urbană.

În cadrul acestui proiect sunt implicați 18 parteneri din 9 state ale Europei de Sud-Est, coordonatorul proiectului fiind Fundația Alma Mater din Italia. În cadrul proiectului sunt implicate şi alte părți interesate la nivel local: agenți economici, grupuri profesionale, instituții de învățământ, organizații non-guvernamentale. Implicarea lor în cadrul proiectului face posibilă:

• Reducerea decalajului între cunoaștere/noi tehnologii și practici prin intermediul schimbului de cunoștințe;

• Promovarea unei culturi privind construcțiile durabile;

• Creșterea nivelului de conștientizare a opiniei publice și a in-stituțiilor guvernamentale referitor la importanța proiectării și construcției clădirilor asupra calităţii vieții populației;

• Înțelegerea nevoilor utilizatorilor și încurajarea privind participarea la procesul de planificare;

• Planificarea și construirea locuințelor sociale și a noilor spații rezidențiale cu contribuția cetățenilor, a reprezentanților acestora și a instituțiilor locale.

Proiectul se axează pe sectorul rezidenţial şi pe regenerarea urbană, ca şi pe planificarea construcţiilor şi zonelor locuite, având două direcţii de abordare: integrată, pentru sustenabilitatea urbană şi guvernarea de calitate privind responsabilitatea împărţită şi planificarea urbană.

BUILD SSE

De asemenea, se iau în considerare problemele socio-economice: creşterea procesului de suburbanizare, subcalificarea resurselor umane, lipsa de investiţii, subfinanţarea cercetării în sectorul public şi cel privat, lipsa de cooperare dintre factorii de decizie şi principalii actori. În plus, pe lângă aspectele macro enumerate mai sus, proiectul vizează lipsa unor instrumente şi procese pentru dezvoltarea durabilă.

Evenimentul final al acestui proiect a adus laolaltă cercetători, cadre universitare, ingineri, autorități locale și centrale și alte părți interesate de  problemele referitoare la protecția mediului, realizări la nivel științific, provocări în cercetare și alte posibile colaborări cu partenerii din proiect. Invitații care au susținut prezentări și-au dovedit prin proiectele prezentate capacitatea de expertiză în domeniul dezvoltării durabile în mediul urban.

Pe lângă prezentarea rezultatelor finale obținute și a aspectelor legate de energie verde, eficiență energetică, locuințe sociale, au fost analizate următoarele teme legate de dezvoltarea durabilă în spaţiul urban și conceptul de planificare urbană:

 evaluarea integrată a calității mediului în spațiile rezidențiale (specialiști de la Universitatea din București);

 propuneri de locuințe durabile pen- tru promovarea spațiului rural românesc (arhitecții proiectului PRISPA House), proiect prezentat ca cea mai bună practică din partea partenerilor de proiect din România;

 dezvoltarea urbană strategică în Europa de Sud-Est (perspectiva STATUS), prin prezentarea proiectului STATUS, un alt proiect finanțat prin Programul de Cooperare Transnațională Sud-Estul Europei, ale cărui rezultate au avut impact prin dezvoltarea de comun acord a unei strategii care poate ajuta orașele și regiunile să realizeze planuri integrate de dezvoltare urbană durabilă.

ecologic

Participanţi în cadrul proiectului
Alte articole in rubrica Dezvoltare durabilă