Zece motive pentru care incinerarea deşeurilor nu este o idee bună - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

Zece motive pentru care incinerarea deşeurilor nu este o idee bună

12 September 2016 - 04:21 PM Dezvoltare durabilă

Incinerator de deşeuriBucureştiul are mari probleme generate de cele două depozite de deşeuri ale sale, Chiajna şi Vidra, în special de mirosul degajat de acestea în lunile de vară. Rezolvarea acestei situaţii ar sta, spun unii, în incinerarea deşeurilor, metodă care la nivel mondial s-a dovedit însă a fi periculoasă pentru sănătatea oamenilor şi dăunătoare pentru societate.

Cu toate că obţinerea de energie din deşeuri poate părea o soluţie atractivă, realitatea este cu totul alta: procedeul impune incinerarea deşeurilor, în urma căreia rezultă, pe lângă o cantitate discutabilă de energie, emisii toxice în atmosferă şi cenuşi pentru care ar trebui să fie adoptate soluţii de management şi de trataredepozitare.

Generarea de energie din deşeuri poate fi clasificată în două categorii principale:
 tehnologii desfăşurate la cald, care presupun arderea deşeurilor şi distrugerea permanentă a acestora; procesul mai este definit şi ca incinerare;
 tehnologii desfăşurate la rece, care implică tratarea deşeurilor fără distrugerea sursei de energie şi fără generarea emisiilor; aceste tehnologii nu intră în categoria incinerării, ele cuprinzând procedee precum compostul şi procesarea anaerobă.

Sistemele moderne de management al deşeurilor se îndreaptă spre utilizarea unor tehnologii cuprinse în cea de-a doua categorie menţionată mai sus (tehnologii desfăşurate la rece), în ciuda faptului că celelalte tehnologii (care implică procedee precum gazeificarea, piroliza, fluxul de plasmă şi combustia) sunt definite drept procedee „verzi“ în unele documente legislative (de exemplu Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deşeurilor). Acestea sunt considerate în prezent de către un număr tot mai mare de specialişti ca fiind depăşite din punct de vedere tehnologic şi generatoare de emisii toxice şi poluare. Multe nu mai corespund cerinţelor actuale referitoare la eliminarea totală a deşeurilor, subminează efortul de reducere a depozitării deşeurilor şi reprezintă un nonsens în cadrul eforturilor globale de reducere a emisiilor cu efect de seră.

Să revenim însă la motivele concrete din cauza cărora incinerarea deşeurilor nu este deloc o idee bună.

1. Eliberează compuşi toxici în atmosferă

Toate incineratoarele de deşeuri generează cantităţi semnificative de poluanţi toxici în atmosferă, care afectează atât mediul, cât şi sănătatea oamenilor. Aceste emisii conţin inclusiv compuşi poluanţi cu toxicitate ridicată şi proprietăţi cancerigene, precum dioxine, furani, hexaclorbenzen, PCB şi compuşi bromuraţi.

Incineratoarele generează concomitent nanoparticule, metale grele toxice precum plumbul, mercurul şi arseniul, dar şi acizi sub formă de gaze, toate acestea putând avea un impact puternic asupra sănătăţii. Multe substanţe sunt purtate de vânt şi pot afecta atât comunităţile umane, cât şi ecosistemele aflate la distanţe considerabile faţă de locul de amplasare al incineratoarelor.

Prezenţa în atmosferă a acestor poluanţi intră sub incidenţa Convenţiei de la Stockholm din 2001 privind poluanţii organici persistenţi.

2. Produc cenuşi toxice

Toate incineratoarele de deşeuri produc cenuşi contaminate cu metale grele toxice şi cu poluanţi organici persistenţi (dioxine şi furani). Nivelul contaminării variază în raport cu natura deşeurilor incinerate şi cu tipul procedeului de incinerare utilizat, dar oricare ar fi acestea, nivelul compuşilor toxici aflaţi în cenuşile rezultate afectează sănătatea oamenilor şi mediul.

Potrivit informaţiilor provenite chiar din industria de incinerare, un incinerator generează în medie o tonă de cenuşă la fiecare patru tone de deşeuri incinerate.

Cenuşile rezultate nu mai pot fi prelucrate şi necesită spaţii de depozitare.

3. Este cea mai murdară formă de producere a energiei

Incineratoarele de deşeuri s-au autointitulat furnizori de energie „verde“, dar în realitate această formă de producere a energiei este generatoare atât de substanţe şi emisii toxice, cât şi de gaze cu efect de seră.

Incineratoarele de deşeuri produc mult mai mult dioxid de carbon pe unitatea de energie obţinută în comparaţie cu termocentralele care funcţionează pe bază de cărbune, petrol sau gaze naturale. Concomitent, incinerarea distruge deşeurile care ar putea beneficia de reciclare sau reutilizare.

Multe dintre deşeurile incinerate conţin materiale confecţionate pe baza unor derivaţi obţinuţi din petrol. Incinerarea acestora nu este un procedeu de obţinere a energiei „verzi“, ci doar o altă formă de ardere a combustibililor fosili.

Incinerator

4. Distruge energia înglobată

Energia înglobată în orice produs este acea energie folosită pentru extracţia resurselor, rafinarea acestora, precum şi cea necesară confecţionării produselor şi transportului acestora în vederea distribuţiei către utilizatori.

Odată cu incinerarea, această energie se pierde, deoarece întregul flux de producţie a obiectelor trebuie început de la capăt. Singura energie „recuperată“ este energia calorică a substanţelor din care sunt confecţionate obiectele.

De exemplu, din incinerarea unei tone de PET-uri se obţin 3,22 gigajouli de energie, în timp ce prin reciclarea aceleiaşi tone de PET-uri se economiseşte o cantitate de 85,16 gigajouli de energie, adică o cantitate de 26,4 ori mai mare*. Cu alte cuvinte, incinerarea deşeurilor nu reprezintă decât o enormă risipă de energie!

5. Subminează reciclarea

Incineratoarele de deşeuri utilizează combustibili cu o valoare calorică ridicată pentru a-şi creşte eficienţa. Din păcate, aceiaşi combustibili cu putere calorică ridicată sunt şi cei care se pretează cel mai bine la reciclare (plastic, hârtie şi carton, lemn). Prin utilizarea aceleiaşi materii prime, incinerarea împiedică reciclarea, distrugând prin ardere resurse importante, împreună cu energia înglobată în acestea.

6. Distruge resursele

Atunci când este incinerat un obiect de care nu mai avem nevoie, în urma acestui proces rezultă o cantitate de energie, emisii toxice şi cenuşă contaminată. Obiectul respectiv este distrus definitiv, iar pentru producerea unui obiect nou se consumă iarăşi energie pentru fiecare etapă de producţie. Reciclarea şi/sau reutilizarea, ca alternativă la incinerare, reţin cea mai mare parte a energiei înglobate în procesul de producţie a obiectului.**

La deşeurile organice (cum sunt deşeurile municipale şi cele agricole sau forestiere), dacă se alege compostarea ca procedeu de tratare, o parte importantă a resurselor este păstrată şi transformată în fertilizatori şi nutrienţi foarte utili în agricultură, deoarece măresc productivitatea şi economisesc resurse importante de apă. Atunci când se utilizează procedee de tratare anaerobă înainte de compostare, se mai obţine în plus şi energie prin producerea de biogaz.

Incinerarea face imposibilă alegerea oricăreia dintre alternativele descrise, deoarece distruge materialele organice.

7. Împiedică inovaţia

Potrivit mai multor studii, operarea incineratoarelor de deşeuri implică încheierea unor contracte de aprovizionare pe termene de 25-30 de ani pentru atingerea eficienţei financiare. Aceasta înseamnă că autoritatea locală este obligată să asigure un flux constant de aprovizionare pentru o perioadă îndelungată. Astfel, fluxul de deşeuri este blocat şi este împiedicată alegerea unei soluţii alternative de tratare, reciclare, reutilizare, compostare ori tratare anaerobă. Tocmai acest lucru reprezintă o barieră semnificativă de îmbunătăţire a sustenabilităţii, deoarece dezvoltarea unor tehnologii noi, prietenoase cu mediul, este împiedicată de lipsa resurselor.

8. Cauzează pierderea de locuri de muncă

Studii independente*** au demonstrat că sistemele de management al deşeurilor bazate pe reciclare, reutilizare, compostare ori tratare anaerobă generează mai multe locuri de muncă şi perspective net superioare pentru piaţa muncii în comparaţie cu personalul necesar pentru operarea incineratoarelor de deşeuri.

În termeni generali, incineratoarele de deşeuri sunt scumpe, sunt operate computerizat şi folosesc în mare măsură o tehnologie automatizată care implică o forţă de muncă umană redusă.

Dimpotrivă, tehnologiile bazate pe reciclare sau reutilizare oferă perspective mult mai bune pentru ocuparea forţei de muncă.

9. Subminează energia obţinută din surse cu adevărat regenerabile

Construirea, operarea şi modernizarea incineratoarelor de deşeuri sunt toate operaţii scumpe şi necesită subvenţii publice pentru a fi viabile din punct de vedere financiar. Declarând că produc „energie verde“, operatorii incineratoarelor de deşeuri solicită sau apelează la subvenţii, credite, facilităţi de impozitare şi alte beneficii care ar putea fi utilizate de către comunitate în sprijinul obţinerii de energie din surse sustenabile reale, cum sunt centralele eoliene sau solare.

Operatorii incineratoarelor susţin că energia pe care o obţin este rezultată din resurse „regenerabile“ deoarece o fracţie a deşeurilor arse are o componentă biologică, de aceea solicită un sprijin din partea societăţii echivalent celui acordat surselor realmente sustenabile. Prin aceasta împiedică dezvoltarea proiectelor de obţinere a energiei din resurse cu adevărat regenerabile.

Biogaz

10. Conservă vechea economie liniară

Incinerarea deşeurilor duce la păstrarea tehnologiilor de producţie vechi, care implică un consum ridicat de materii prime şi energie. Societatea are însă nevoie de utilizarea tehnologiilor bazate pe reciclare, reutilizare şi conservare a energiei prin tratarea integrală a deşeurilor şi stoparea depozitării acestora. Societatea are nevoie de o economie circulară adevărată.

ecologic

______________
*  Energy Comparison: Recycling versus Incineration (ICF Consulting, 2005).
** Morris, J. (2008) Recycling and Composting Saves Money, Energy & Pollution Compared to Disposal Via Waste-to-Energy (WTE) Conversion, conferinţă video, Montreal, 21 octombrie 2008.
*** More Jobs, Less Pollution: Growing the Recycling Economy in the U.S. Prepared by: Tellus Institute with Sound Resource Management 2011; More jobs, less waste. Potential for job creation through higher rates of recycling in the UK and EU. Friends of the Earth UK, septembrie 2010.Alte articole in rubrica Dezvoltare durabilă