Comisia Europeană înăspreşte regulile în privinţa apei potabile - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

Comisia Europeană înăspreşte regulile în privinţa apei potabile

12 March 2018 - 01:40 PM Dezvoltare durabilă

Apa, resursă a vieţiiRevizuirea directivei europene propusă de Comisia Europeană în data de 1 februarie 2018 va îmbunătăți calitatea apei potabile, va facilita accesul la aceasta și va permite o mai bună informare a cetățenilor. Dreptul de acces la servicii esențiale de calitate, inclusiv la apă, este unul dintre principiile prevăzute în Pilonul european al drepturilor sociale care a fost unanim aprobat de către șefii de stat sau de guvern la Summitul de la Göteborg.

Propunerea legislativă din data de 1 februarie a.c. are drept obiectiv garantarea acestui drept, constituind astfel răspunsul la prima inițiativă cetățenească europeană încununată de succes, „Right2Water“, care a reunit la finalul anului 2013 peste 1,6 milioane de semnături în sprijinul îmbunătățirii accesului la apă potabilă sigură pentru toți europenii. În plus, această propunere urmărește să consolideze poziția consumatorilor, asigurând faptul că aceștia vor primi din partea furnizorilor de apă informații mai clare cu privire la consumul de apă, la structura costurilor, precum și la prețul pe litru, ceea ce le va permite să facă o comparație cu prețul apei îmbuteliate. Propunerea va contribui la realizarea obiectivelor de mediu de reducere a utilizării inutile a plasticului și de limitare a amprentei de carbon a UE, precum și la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Prin intermediul acestei inițiative europene cetățenii s-au exprimat clar și răspicat, solicitând luarea de măsuri care să le garanteze accesul la o apă potabilă sigură. Am auzit acest apel, am ținut cont de el și am efectuat o analiză aprofundată a legislației europene existente. Prin urmare, ceea ce propunem astăzi este modernizarea legislației UE astfel încât să se amelioreze calitatea apei potabile, iar cetățenii să beneficieze de un acces mai larg la apă potabilă acolo unde aceste acțiuni contează cel mai mult. Împreună putem și trebuie să protejăm sănătatea și siguranța cetățenilor noștri.“

„Cu ajutorul acestei propuneri vom facilita tranziția către o economie circulară, ajutând statele membre să gestioneze apa potabilă într-un mod eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor. Acest lucru implică reducerea consumului de energie și a pierderilor inutile de apă. Transparența sporită va consolida poziția consumatorilor și îi va orienta către alegeri mai sustenabile, cum ar fi utilizarea apei de robinet“, a precizat vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate.

O mare parte a locuitorilor Uniunii Europene beneficiază de un acces foarte bun la apă potabilă de calitate superioară. Acest lucru se datorează legislației UE, care de foarte mult timp protejează cetățenii europeni, asigurându-le accesul la apă potabilă de calitate superioară.

Apa, resursă esenţialăComisia dorește să se asigure că această calitate superioară va fi menținută pe termen lung. Normele a căror actualizare a fost propusă la începutul lunii februarie de Comisie vor îmbunătăți calitatea și siguranța apei prin adăugarea de substanțe noi și emergente (de exemplu, legionella și cloratul) la lista de criterii pentru determinarea siguranței apei. Aceste adăugiri țin seama de cele mai recente cunoștințe științifice și recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Noile norme vor impune statelor membre să îmbunătățească accesul la apă potabilă al tuturor cetățenilor, în special în cazul grupurilor vulnerabile și marginalizate pentru care accesul la apă potabilă este dificil în prezent. În practică, acest lucru înseamnă instalarea în spațiile publice a unor echipamente care să permită accesul la apă potabilă, lansarea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei pe care o beau și încurajarea administrațiilor și clădirilor publice să ofere acces la apă potabilă.

O altă modificare importantă a legislației va oferi cetățenilor un acces ușor și comod pentru utilizatori, inclusiv online, la informații despre calitatea apei potabile și aprovizionarea cu apă potabilă în zonele în care locuiesc, sporind astfel încrederea în apa de robinet. Conform estimărilor, noile măsuri ar urma să reducă riscurile potențiale pentru sănătate asociate cu apa potabilă de la 4% la mai puțin de 1%.

În plus, scăderea consumului de apă îmbuteliată poate ajuta gospodăriile din Europa să economisească peste 600 milioane euro pe an. Sporirea încrederii în apa de robinet va permite cetățenilor să contribuie și la reducerea deșeurilor din plastic provenite de la apa îmbuteliată, inclusiv a deșeurilor marine.

PET-urile sunt printre obiectele de plastic de unică folosință cel mai des întâlnite pe plajele europene. Prin actualizarea Directivei privind apa potabilă, Comisia parcurge o etapă importantă, la nivel legislativ, către punerea în aplicare a Strategiei UE privind materialele plastice care a fost prezentată la 16 ianuarie 2018.

Mai buna gestionare a apei potabile de către statele membre va permite să se evite pierderile inutile de apă și va contribui la reducerea amprentei de carbon. Prin urmare, propunerea va contribui considerabil la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 (obiectivul 6) și a obiectivelor Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Datorită noii abordări în ceea ce privește siguranța, controalele vor fi orientate în mod mai precis asupra cazurilor care prezintă riscuri mai mari. În paralel, Comisia va accelera și activitățile de standardizare, pentru a se asigura că produsele pentru construcții utilizate în sectorul apei în întreaga piață internă a UE, de exemplu conductele și rezervoarele, nu poluează apa potabilă.

Încotro?

Principalii piloni politici

Majoritatea locuitorilor UE beneficiază deja de un acces foarte bun la apă potabilă de calitate superioară, în special în comparație cu alte regiuni din lume, datorită, în parte, celor peste 30 de ani în care s-a adoptat legislație UE cu privire la calitatea apei potabile. Politica din acest domeniu asigură faptul că apa destinată consumului uman poate fi consumată în condiții de siguranță, protejând astfel sănătatea cetățenilor.

Principalii piloni ai acestei politici sunt:
- asigurarea controlului calității apei potabile în conformitate cu standarde bazate pe cele mai recente dovezi științifice;
- asigurarea eficienței și eficacității monitorizării, evaluării și punerii în aplicare a calității apei potabile;
- punerea la dispoziția consumatorilor a unor informații adecvate, furnizate în timp util și în mod corespunzător;
- revizuirea Directivei 98/83/CE privind apa potabilă a fost inclusă în programul de lucru al Comisiei pentru 2017, dându-se astfel curs inițiativei cetățenești europene „Right2Water“.

Propunerea a fost precedată de Evaluarea Directivei privind apa potabilă în contextul programului REFIT și este însoțită de o evaluare a impactului și de recomandări din partea OMS.

ecologic

Resursa vitalăAlte articole in rubrica Dezvoltare durabilă