LIFE: Un sfert de miliard de euro pentru mediu și politici climatice - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

LIFE: Un sfert de miliard de euro pentru mediu și politici climatice

11 December 2018 - 01:27 PM Dezvoltare durabilă

LIFEComisia Europeană a aprobat un pachet de investiții în valoare de 243 milioane euro din bugetul Uniunii Europene pentru proiecte din programul LIFE care sprijină natura, mediul și calitatea vieții în cadrul tranziției Europei către un viitor mai sustenabil și cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Finanțarea UE în cadrul programului LIFE pentru mediu și politici climatice va mobiliza investiții suplimentare, ajungând la un total de 430,7 milioane euro, alocate pentru 142 de proiecte noi. Prin finanțarea a numeroase proiecte transnaționale, LIFE va avea un impact în fiecare stat membru al UE.

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Programul LIFE continuă să investească în proiecte care îmbunătățesc calitatea vieții noastre, mediul nostru înconjurător și natura. Acesta ajută mulți europeni talentați să găsească soluții pentru unele dintre cele mai grave probleme de mediu cu care ne confruntăm în prezent - poluarea aerului, deficitul de apă, deșeurile de plastic, declinul biodiversității și pierderile de resurse, menținând în același timp un bun raport costuri-beneficii“.

În acelaşi context, comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a afirmat: „Aceste proiecte inovatoare demonstrează valoarea adăugată a cooperării europene. Prin dezvoltarea și partajarea celor mai bune modalități de reducere a emisiilor și de creștere a rezilienței la schimbările climatice, acestea sprijină punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 în întreaga UE“.

Fonduri în valoare de 196,2 milioane euro vor fi alocate pentru proiecte în domeniul mediului și al utilizării eficiente a resurselor, al naturii și biodiversității, precum și al guvernanței și informării pe teme de mediu.

Programul include investiții majore în proiecte care vor permite reutilizarea unei cantități mai mari de materiale plastice. Transformarea acestor deșeuri în materii prime de înaltă calitate pentru industria automobilelor, a construcțiilor și a ambalajelor este doar una dintre modalitățile prin care LIFE oferă sprijin practic pentru realizarea obiectivelor Strategiei europene pentru materialele plastice într-o economie circulară dezvoltată de Comisia Europeană.

LIFE rămâne în prima linie în ceea ce privește eforturile de sensibilizare referitoare la valoarea serviciilor ecosistemice oferite de natură și de conservare a habitatelor și a speciilor pe cale de dispariție. De la reducerea conflictelor dintre oameni și fauna sălbatică în Grecia, Italia, România și Spania, până la promovarea practicilor agricole durabile în Italia, Malta și Spania, numeroasele proiecte LIFE Natură vor contribui la punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE pentru natură.

În domeniul politicilor climatice, UE va investi 46,8 milioane euro pentru a sprijini proiecte de atenuare, adaptare, guvernanță și informare în domeniul schimbărilor climatice. Programul include sprijinul practic pentru elaborarea de către statele membre a planurilor energetice și climatice naționale pentru 2030 care le vor ajuta să reducă în mod colectiv emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030 comparativ cu nivelurile din 1990.

De asemenea, finanțarea LIFE va contribui la adaptarea sectorului agricol și al silviculturii la schimbările climatice și la îmbunătățirea rezilienței comunităților la fenomenele meteorologice extreme, de la inundații și valuri de căldură până la penuria de apă.

ecologicAlte articole in rubrica Dezvoltare durabilă