Un incinerator de deșeuri într-o capitală aflată în infringement pentru calitatea aerului - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

Un incinerator de deșeuri într-o capitală aflată în infringement pentru calitatea aerului

08 January 2019 - 02:57 PM Dezvoltare durabilă

IncineratorPe ordinea de zi a ședinței din 12 decembrie 2018 a Consiliului General al Primăriei Capitalei (CGPMB) a fost adăugată, cu doar o zi înainte, dezbaterea Master Planului pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor la nivelul municipiului București. În plină procedură de infringement pentru calitatea aerului, Primăria Capitalei vrea să construiască un incinerator care va arde 235.000 tone de deșeuri pe an.
 Matei Dumitru

Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor la nivelul municipiului București, recent finalizat, impune o serie de obligații și penalități ce revin primăriilor de sector referitoare la cantitățile de deșeuri pe care acestea ar trebui să le asigure pentru incineratorul de deșeuri pe care Primăria Generală intenționează să îl construiască. Cantitățile anuale de deșeuri pe care sectoarele sunt obligate să le asigure pentru alimentarea incineratorului sunt: 28.130 tone - Sectorul 1, 43.100 tone - Sectorul 2, 48.100 tone - Sectorul 3, 36.000 tone - Sectorul 4, 33.900 tone - Sectorul 5 și 45.900 tone - Sectorul 6. Acestea sunt cantitățile minime ce vor putea fi revizuite în timp pe baza unor noi evaluări și justificări. Pentru fiecare tonă de deșeuri neasigurată, fiecare sector va plăti către Primăria Capitalei contravaloarea aferentă tarifului de tratare termică per tonă.

Întrucât primarii de sector au refuzat aceste obligații, Master Planul a fost eliminat imediat de pe ordinea de zi a ședinței CGPMB din data de 12.12.2018.

De ceva timp, Primăria Capitalei vorbește despre intenția construirii unui incinerator de deșeuri în București ca singura soluție pentru rezolvarea problemei deșeurilor municipale. Incineratorul de mare capacitate a fost de fapt inclus în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, realizat în mare parte de către aceeași echipă de consultanți externi care acum a conceput și Master Planul pentru București. Că incineratorul de deșeuri poartă un alt nume, „Instalație de tratare termică și valorificare energetică a deșeurilor municipale din București“, este un fapt lipsit de importanță. Ceea ce este - credem noi - demn de semnalat este graba cu care se încearcă adoptarea acestui Master Plan fără o dezbatere publică serioasă, fără consultarea populației Bucureștiului și, după cum s-a văzut în data de 12 decembrie, fără acordul primarilor de sectoare. Este adevărat că mai există capitale europene care au în funcțiune instalații de incinerare a deșeurilor, dar nicăieri nu s-a construit un incinerator de deșeuri fără consultarea cetățenilor, fiindcă oricât ar fi de sigură o asemenea instalație, ea implică și o serie de riscuri.

În golul lăsat de lipsa unei comunicări transparente și a unei asumări deschise atât din partea conducerii primăriei, cât și a echipei de consultanți externi, au apărut zvonuri - unele chiar aiuritoare - legate de acest incinerator. În plus, graba suspectă cu care se dorește a se implementa un asemenea proiect ridică multe semne de întrebare. Nu se știe dacă incineratorul va fi unul nou sau unul second-hand, de ce tip, ce generație, de unde va fi achiziționat, când vor începe licitațiile și, foarte important, dacă a fost sau nu aprobată finanțarea europeană.

Amplasament, capacitate și costuri

Instalația de incinerare cu valorificare energetică propusă de consultant va avea o capacitate de 235.000 tone de deșeuri/ an și va funcționa minimum 8.000 de ore/an. Costul estimat al instalației de incinerare este de 146.500.000 euro, iar termenul la care va fi pusă în funcțiune este anul 2023. Amplasamentul propus este pe un teren de 7,5 hectare al CTE Progresul, aflat acum în proprietatea ELCEN, dar care va fi preluat de Primăria Municipiului București și va fi transferat în domeniul public.

Deşeuri

Amplasamentul ales ridică unele probleme. Are acces la calea ferată, are acces direct la utilități, se află la doar doi kilometri de rețeaua de termoficare, este situat într-o zonă industrială, dar și în apropierea zonelor rezidențiale și a unor arii protejate. La doar 1,4 km se află Parcul Natural Acumularea Văcărești, iar la 7 km lacul și pădurea Cernica.

Criteriile financiare se pare că au fost cele care au înclinat balanța în alegerea acestui amplasament, fiindcă valoarea investiției este mai scăzută ca urmare a costurilor de racordare la utilități, inclusiv la rețeaua termică de transport și la rețeaua electrică.

În analiza costurilor instalației de incinerare a deșeurilor propuse în Master Planul de Salubrizare consultantul a luat în calcul costurile de investiție (CAPEX) și costurile de operare și întreținere (OPEX). Consultantul a recomandat ca investiția să se facă prin licitație, dar nu printr-un contract tip EPC care include proiectarea, achiziția și construcția, ci pe „un număr redus de loturi“ fiindcă prima variantă, cea de tip EPC ar fi „de obicei cu 15% mai scumpă“. Valorile OPEX, care reprezintă costurile de operare ale instalației, includ veniturile obținute din vânzările de energie dar nu și element extrem de important, cel al cheltuielilor cu depozitarea cenușii generate de instalație, costuri care nu vor fi deloc neglijabile.

Planuri de investiții și variante recomandate

Din fonduri europene, prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM), va fi începută în anul 2019 și construcția unei instalații de digestie anaerobă în valoare de 43.750.000 euro. Prin același program european de cofinanțare se vor accesa 1.290.000 euro pentru asistență tehnică pregătire proiect, 1.150.000 euro asistență tehnică management proiect și 275.000 euro pentru publicitate.

ColectareCostul instalației de tratare biologică pentru deșeurile rezultate din instalațiile de sortare a deșeurilor colectate în amestec, de 16.464.000 de euro, va fi plătit de societățile de salubrizare, iar potrivit strategiei, construcţia ei ar fi trebuit începută în acest an. Colectarea separată va începe în București în anul 2019, iar investițiile, estimate la 178.177.000 euro, vor fi făcute tot de societățile de salubrizare.

În Master Planul pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor la nivelul municipiului București se spune că pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare, sistemul de colectare separată a deșeurilor menajere este recomandat a se face pe 5 fracții: hârtie/carton, plastic/metal, sticlă, biodeșeuri și deșeuri reziduale, dar în zonele în care nu s-a reușit până acum implementarea sistemului de colectare pe 4 (adică în tot Bucureștiul n.r.) se recomandă colectarea pe două fracții: o fracție alcătuită din deșeuri reciclabile și o fracție din biodeșeuri și deșeuri reziduale.

Colectarea deșeurilor reciclabile se va face astfel: în zonele de blocuri se recomandă colectarea deșeurilor în puncte unde vor fi amplasate containere de diverse dimensiuni în funcție de numărul de locuitori deserviți, iar în zonele de case se recomandă colectarea din poartă în poartă, preferabil în saci.

Strategia recomandă colectarea regulată a deșeurilor periculoase cu unități mobile, care pot fi amplasate în parcări între anumite ore și care pot deservi fiecare aproximativ 5.000 de locuitori.

Cheltuieli mari, un singur proiect

Banii cheltuiți din bugetul primăriei aiurea, pe recomandări, planuri și strategii nu au adus până acum nicio schimbare pentru București. Un singur proiect a fost început până acum de Primăria Capitalei pentru gestionarea deșeurilor municipale. Iar acesta se află mai mult în stadiul de dorință a unor investitori de se implica în rezolvarea problemelor bucureștenilor decât de voință a autorității locale de a-i ajuta pe investitori în vreun fel. Este vorba de încheierea unui parteneriat voluntar între Primăria Capitalei și Green Group care are ca obiect instalarea cândva, în viitor, a 50 de puncte de colectare separată a deșeurilor, cu o parte complet automatizată și o altă parte deservită de operatori. În aceste puncte de colectare de tip SIGUREC pot fi preluate de la cetățeni separat deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, iar cei care vor aduce aceste deșeuri vor fi recompensați cu stimulente în numerar sau vouchere de reduceri la unele cumpărături.

PoluareAlte articole in rubrica Dezvoltare durabilă