„2030 începe acum“: Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost lansată oficial - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

„2030 începe acum“: Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost lansată oficial

08 January 2019 - 04:33 PM Dezvoltare durabilă

Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a RomânieiDepartamentul Guvernului pentru Dezvoltare Durabilă a lansat pe10 decembrie 2018 Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030. Documentul cuprinde o serie de recomandări care vor asigura implementarea Agendei 2030 în România.

În cadrul evenimentului de prezentare a noii strategii, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, László Borbély, a declarat: „Am încercat prin această strategie să conturăm cadrul care să asigure României un viitor durabil. Timp de un an de zile am lucrat în echipă și am organizat o consultare publică extinsă pentru a realiza un document cât mai aproape de nevoile societății românești“.

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 este împărțită pe trei capitole. Primul capitol cuprinde o introducere în domeniul dezvoltării durabile și rolul acesteia în contextul european și internațional. În al doilea capitol sunt prezentate cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă, adaptate la specificul național, cu ținte clare pentru 2030, iar în ultimul capitol este propus cadrul instituțional care să faciliteze implementarea Strategiei.

Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030Printre ţintele pe care România doreşte să le atingă până în anul 2030 se regăsesc:
 eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii;
 reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă;
 reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE;
 conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90%;
 îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea sigură;
 extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și gaze naturale în vedea asigurării accesului consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile;
 reciclarea în proporție de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% până în 2030;
 reciclarea în proporție de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%);
 colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și materialele textile până în 2025;
 stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024;
 implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate cu prioritățile naționale și politicile europene;
 consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile legate de climă și dezastre naturale;
 îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie;
 intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie „verde“, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE;
 gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor climatice etc.

„Dezvoltarea durabilă poate fi asigurată doar prin implicarea tuturor cetățenilor. Pe lângă determinare, avem nevoie și de un cadru instituțional solid. De aceea, prin Strategie propunem înființarea: Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă, condus de prim-ministru, nuclee pentru dezvoltare durabilă în fiecare instituție relevantă, Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, format din specialiști, Coaliția pentru dezvoltare durabilă formată din reprezentanții societății civile“, a completat László Borbély.

Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

La eveniment au mai participat viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, parlamentari, miniștri, ambasadori, dar și reprezentanți din sfera academică, cercetare, mediul privat și societatea civilă. Totodată, și-au exprimat sprijinul pentru strategie profesorul universitar dr. ec. Constantin Boștină și profesorul universitar Corneliu Iațu, prorector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași.

Perspectiva societății civile, a tinerilor și a mediului de afaceri asupra importanței promovării dezvoltării durabile în România a fost expusă de către: François Coste, președintele Camerei Franceze de Comerț și Industrie în România, Anca Ciucă, vicepreședintele Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România și Valentin Florea, secretar general al Asociației Tineretul ONU din România.

ecologicAlte articole in rubrica Dezvoltare durabilă