Vom putea trăi bine, dar numai în limitele ecologice ale planetei noastre - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

Vom putea trăi bine, dar numai în limitele ecologice ale planetei noastre

13 January 2020 - 01:28 PM Dezvoltare durabilă

177-16_rrRețeaua europeană de informare și observare a mediului a publicat recent raportul „Mediul european - starea și perspectiva 2020“ (State and Outlook of the European Environment - SOER 2020). Acest document vine într-un moment când societatea europeană se confruntă cu provocări imperioase care necesită soluții sistemice urgente. Vă prezentăm un rezumat al acestui raport care semnalează nevoia unei schimbări majore a răspunsurilor autorităților la provocările mondiale de mediu.
ecologic

Europa întârzie soluționarea provocărilor de mediu

Mesajele desprinse din raportul „Mediul european - starea și perspectiva 2020“ (SOER 2020) a tendințelor recente și a perspectivelor sunt clare: politicile au fost mai eficace în ceea ce privește reducerea presiunilor asupra mediului decât în conservarea biodiversității și a ecosistemelor sau protejarea sănătății și bunăstării oamenilor. În pofida reușitelor legislației europene de mediu, există probleme care persistă, iar perspectiva mediului european în deceniile viitoare este descurajantă.

Este clar că acum capitalul natural nu este încă protejat, conservat și ameliorat conform ambițiilor cuprinse în PAM7. Un mic procent de specii (23%) și de habitate protejate (16%) sunt într-o stare favorabilă de conservare, Europa nefiind în grafic către atingerea țintei generale de oprire a declinului biodiversității până în 2020. Uniunea Europeană și-a atins țintele privind desemnarea zonelor terestre și marine protejate și unele specii s-au refăcut, dar majoritatea celorlalte ținte vor fi probabil ratate.

Reducerea poluării a dus la îmbunătățirea calității apei, dar Europa este departe de a obține o stare ecologică bună pentru totalitatea apelor până în 2020. S-a îmbunătățit gestionarea terenurilor, dar fragmentarea peisajului continuă să crească, cu efecte nocive pentru habitate și biodiversitate.

Începând cu anul 2014, cererea de energie a crescut, au crescut de asemenea emisiile nocive cauzate de transporturi și agricultură, iar producția și consumul de substanțe chimice periculoase au rămas constante.

Sănătatea și bunăstarea oamenilor sunt încă afectate de poluarea fonică, de substanțe chimice periculoase și de accelerarea schimbărilor climatice care va genera riscuri chiar mai mari, îndeosebi pentru grupurile vulnerabile. Pot avea astfel de influențe negative valurile de caniculă, incendiile de vegetație, inundațiile și schimbarea modelelor de prevalență ale bolilor infecțioase. Pe lângă aceste aspecte, riscurile de mediu pentru sănătate nu afectează toți oamenii în același fel, iar în Europa există diferențe locale și regionale pronunțate în ceea ce privește vulnerabilitatea socială și expunerea la riscurile de mediu pentru sănătate. Perspectiva privind reducerea riscurilor de mediu pentru sănătate este în general incertă. Riscurile sistemice pentru sănătate sunt complexe și există lacune și incertitudini importante chiar la nivelul bazei de cunoștințe. Cu toate că înfăptuirea viziunii Uniunii Europene privind sustenabilitatea până în 2050 este încă posibilă, raportul SOER 2020 identifică o serie de domenii importante în care se impun măsuri urgente pentru a face posibilă tranziția.

Consolidarea implementării, integrării și coerenței politicilor

Implementarea deplină a politicilor existente ar face ca Europa să avanseze puternic către îndeplinirea obiectivelor de mediu pe care și le-a stabilit pentru 2030. Realizarea implementării depline va necesita creșterea finanțării și consolidarea capacităților, angajarea companiilor și a cetățenilor, o mai bună coordonare între autoritățile locale, regionale și naționale și o bază de cunoștințe mai solidă.

Elaborarea unor cadre de politică pe termen lung

Ansamblul tot mai extins de politici strategice în domeniul sistemelor esențiale (cum sunt cele ale energiei și mobilității) și promovarea trecerii la o economie circulară cu emisii reduse de dioxid de carbon sunt instrumente importante pentru stimularea și direcționarea unor acțiuni coerente în ansamblul societății. Cadrele de politică pe termen lung trebuie însă extinse și asupra altor sisteme și domenii importante, cum ar fi alimentele, substanțele chimice și folosirea terenurilor. De asemenea, sunt necesare strategii transversale comparabile și la alte niveluri de decizie - de exemplu la nivel de țară, regiune și oraș. Este important ca părțile interesate să fie cooptate în dezvoltarea de viziuni și căi de transformare pentru a reflecta diferitele realități ale Europei și a maximiza multiplele beneficii sociale, economice și de mediu.

Creșterea investițiilor și reorientarea fondurilor

Este nevoie ca guvernele să valorifice pe deplin resursele publice pentru a susține experimentele, a investi în inovații, a face achiziții sustenabile, a sprijini sectoarele și regiunile afectate. Guvernele au un rol esențial în mobilizarea și direcționarea cheltuielilor cetățenilor precum și în implicarea sectorului financiar în investiții durabile prin implementarea și valorificarea Planului de acțiune al UE privind finanțarea sustenabilă.

Următorii 10 ani

Europa nu își va înfăptui viziunea de sustenabilitate, de „a trăi bine, în limitele planetei noastre“, decât dacă va face din sustenabilitate principiul călăuzitor al unor politici și acțiuni coerente și ambițioase la nivelul întregii societăți. Pentru a face posibilă o schimbare transformatoare, trebuie ca toate domeniile și toate palierele de guvernare să lucreze împreună și să valorifice ambiția, creativitatea și puterea cetățenilor, a companiilor și a comunităților, se mai spune în raportul SOER 2020.

177-17

Un punct critic pentru mediul european

„Mediul european se află într-un punct critic. Avem o oportunitate mică în următorul deceniu pentru a extinde măsurile de protecție a naturii, a reduce impactul schimbărilor climatice și a diminua radical consumul nostru de resurse naturale. Evaluarea noastră relevă faptul că schimbările graduale au generat progrese în anumite domenii, însă clar insuficiente pentru îndeplinirea obiectivelor noastre pe termen lung. Dispunem deja de cunoștințele, tehnologiile și instrumentele care se impun pentru a face ca sistemele-cheie de producție și consum, cum ar fi alimentația, mobilitatea și energia, să devină sustenabile.

Bunăstarea și prosperitatea noastră în viitor depind de aceasta și de capacitatea noastră de a beneficia de acțiuni la nivelul întregii societăți pentru a aduce schimbarea și a crea un viitor mai bun“, a declarat cu ocazia prezentării raportului Hans Bruyninckx, directorul executiv al Agenţiei Europene de Mediu. Alte articole in rubrica Dezvoltare durabilă