Creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

Creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală

18 November 2010 - 02:36 PM Dezvoltare durabilă

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„Investeşte în Oameni!“ POSDRU/74/5.2/A/47386

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă“

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA acţionează permanent pentru dezvoltarea şi integrarea tuturor categoriilor de populaţie în activităţi ce duc la ridicarea gradului de avansare şi cunoaştere, prin oferirea de posturi de muncă în cadrul companiei. Acest demers al societăţii este susţinut de co-finanţarea obţinută în cadrul POSDRU 2007 – 2013, conform contractului de finanţare nr. POSDRU/74/5.2/A/47386 încheiat în data de 07 iulie 2010 între AMPOSDRU şi Compania Romprest Service SA.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală cu efect pozitiv pe termen lung.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Angajarea unui număr de 800 de persoane defavorizate şi extrem de defavorizate din mediul rural;
- O mai bună integrare socială a persoanelor defavorizate din mediul rural;
- Integrarea în muncă a persoanelor defavorizate de etnie romă;
- Micşorarea ratei somajului;
- Creşterea calităţii vieţii;
- Trecerea de la o agricultură de subzistenţă la o viaţă activă ocupaţional.

Durata proiectului: Proiectul se derulează în perioada septembrie 2010 – august 2012.

Orientarea Companiei Romprest Service SA către mediul rural vine în întâmpinarea promovării mobilităţii ocupaţionale şi geografice a forţei de muncă din zonele rurale, beneficiind astfel de toate oportunităţile de ocupare existente, în vederea creşterii coeziunii regionale, pentru îmbunătaţirea mediului înconjurător şi a stării de sănătate a populaţiei în mediul rural, cu scopul de a-i creşte motivaţia, disponibilitatea şi oportunităţile de participare pe piaţa muncii, oferind astfel sprijin pentru ceilalţi membri de familie. Datorită lipsei de calificare, grupul ţintă nu are acces la locuri de muncă în industrie sau servicii. Acest segment de populaţie din zona rurală trăieşte în condiţii social economice precare, având un nivel scăzut de educaţie şi incluziune socială.
Prin angajarea celor 800 de persoane necalificate în cadrul POSDRU 2007 – 2013, Romprest urmăreşte investirea în personal, promovând astfel oportunităţi pentru integrarea socială a persoanelor defavorizate, în special a celor de etnie romă. În selectarea participanţilor se va respecta principiul egalităţii de şanse, nerealizându-se nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, origine, categorie socială, convingeri, orientare sexuală, vârstă, boală cronică necontagioasă, infectare HIV.Alte articole in rubrica Dezvoltare durabilă