Creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

Creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală

09 March 2011 - 01:35 AM Dezvoltare durabilă

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
„Investeşte în Oameni!“ POSDRU/74/5.2/A/47386

Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare“
Domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă“

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA îşi desfăşoară activitatea, conform calendarului de activităţi, configurat prin POSDRU 2007 - 2013, astfel că în perioada octombrie - decembrie 2010 au fost angajate 500 persoane, ce aparţin grupului ţintă, pentru care s-au întocmit dosarele profesionale.

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA acţionează permanent pentru dezvoltarea şi integrarea tuturor categoriilor de populaţie în activităţi ce duc la ridicarea gradului de avansare şi cunoaştere, prin oferirea de posturi de muncă în cadrul companiei. Acest demers al societăţii este susţinut de cofinanţarea obţinută în cadrul POSDRU 2007 - 2013, conform contractului de finanţare nr. POSDRU/74/5.2/A/47386 încheiat în data de 07 iulie 2010 între AMPOSDRU (www.fseromania.ro) şi Compania Romprest Service SA.

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea ocupării forţei de muncă din zona rurală, cu efect pozitiv pe termen lung.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Angajarea unui număr de 800 de persoane defavorizate şi extrem de defavorizate din mediul rural;
- O mai bună integrare socială a persoanelor defavorizate din mediul rural;
- Integrarea în muncă a persoanelor defavorizate de etnie romă;
- Micşorarea ratei şomajului;
- Creşterea calităţii vieţii;
- Trecerea de la o agricultură de subzistenţă la o viaţă activă ocupaţional.

Durata proiectului: Proiectul se derulează în perioada septembrie 2010 - august 2012.

Valoarea proiectului: 17.000.000 Lei.Alte articole in rubrica Dezvoltare durabilă