Investiţii în judeţul Călăraşi - Dezvoltare durabilă | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Dezvoltare durabilă

Investiţii în judeţul Călăraşi

09 March 2011 - 07:12 PM Dezvoltare durabilă

Municipiul Călăraşi a fost unul dintre oraşele României care a reuşit, chiar şi în perioada de criză, să atragă investiţii. Aici, pe malul Dunării, localitatea cu 313.000 locuitori este un centru de dezvoltare pentru regiunea în care se află.

calarasi-dec-2010-107_lrPrin Programul Operaţional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 a fost demarat în luna mai a anului 2009 pro- iectul „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane în judeţul Călăraşi“, contract de finanţare nr. 231/12.05.2009, cu durata de implementare de 31 luni.
Scopul proiectului este acela de a contribui pe termen mediu şi lung la creşterea fluxurilor de capital, a mobilităţii forţei de muncă, a accesibilităţii spre şi în interiorul ţării, determinând o dezvoltare durabilă a ariei proiectului şi, implicit, crearea de noi oportunităţi de locuri de muncă, inclusiv în zonele rurale. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: reducerea timpului de călăto- rie pe tronsonul propus prin proiect cu 25 % datorită creşterii calităţii infrastructurii de drumuri din zonă; creşterea siguranţei circulaţiei pe drumurile respective cu 15 %; creşterea traficului, contribuţie netă a proiectului cu 14%, la un an de la terminarea acestuia.

Grupurile ţintă ale proiectului vizează comunităţile locale amplasate pe traseul tronsonului de drum, conducătorii auto care vor beneficia de condiţii de trafic mai rapide, mai economice şi mai sigure, persoanele care utilizează traseul între locul de domiciliu şi serviciu cu mijloace de transport personale sau cu mijloace de transport în comun, pietonii care vor beneficia de condiţii propice de deplasare şi siguranţă, persoanele care vor fi angajate la executarea lucrării, agenţii economici din zonă cărora li se facilitează aprovizionarea şi desfacerea mai rapidă a mărfurilor, autorităţile publice - prin fluidizarea traficului.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 31 de luni şi are o valoare totală de 43.795.745,88 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Călăraşi se ridică la 773.000,00 lei, reprezentând 2,1% din valoarea cheltuielilor eligibile. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană.

Îmbunătăţirea accesului la reţeaua rutieră europeană de transport TEN-17
Consiliul Judeţean Călăraşi a demarat în luna iulie 2009 un proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale“, domeniul major de intervenţie 2.1 - „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv cons- trucţia/reabilitarea şoselelor de centură“ (contractul de finanţare nr. 430/ 07.07.2009 - durata de implementare a proiectului - 31 luni).

Obiectivul proiectului se referă la îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile în contextul creării unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi/sau străine şi al înfiinţării de noi locuri de muncă.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează reabilitarea şi modernizarea dru- murilor judeţene 201B şi 303, urmărindu-se reducerea timpului de călătorie pe tronsonul propus prin proiect cu 25%, datorită creşterii calităţii infrastructurii de drumuri din zonă, creşterea siguranţei circulaţiei pe drumurile respective cu 15% şi creşterea traficului, contribuţie netă a proiectului, cu 14 % la un an de la terminarea acestuia. Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 31 de luni şi are o valoare totală de 44.944.350,96 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Călăraşi se ridică la 794.000,00 lei; ea reprezintă 2,102% din valoarea cheltuielilor eligibile. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană, contract de finanţare nr. 430/ 07.07.2009 - valoare totală proiect: 44.944.350,96 lei, durata de implementare proiect - 31 luni.

Modernizarea şi reabilitarea drumului judeţean DJ 303 tronsonul Călăreţi - Valea Argovei
Consiliul Judeţean Călăraşi a demarat în luna octombrie 2009 un proiect în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale“, domeniul major de intervenţie 2.1 - „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia/re-abilitarea şoselelor de centură“.
Obiectivul proiectului se referă la îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile în contextul creării unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi/sau străine şi al înfiinţării de noi locuri de muncă.

Obiectivul specific al proiectului este modernizarea şi reabilitarea a 27,435 km de drumuri judeţene.
Grupurile ţintă ale proiectului constau în comunităţile locale am- plasate pe traseul tronsonului de drum, conducătorii auto care vor beneficia de condiţii de trafic mai rapide, mai economice şi mai sigure, persoanele care utilizează traseul între locul de domiciliu şi serviciu cu mijloace de transport personale sau cu mijloace de transport în comun, pietonii care vor beneficia de condiţii propice de deplasare şi siguranţă, persoanele care vor fi angajate la executarea lucrării, agenţii economici din zonă, cărora li se facilitează aprovizionarea şi desfacerea mai rapidă a mărfurilor, proprietarii clădirilor şi terenurilor din zonă, viitorii investitori în zonă, societatea civilă care va beneficia de efecte multiplicatoare ale acestuia, autorităţile şi instituţiile publice care vor beneficia de expe- rienţa acumulată pe perioada de implementare a proiectului.
Proiectul se va desfăşura pe o perioadă de 31 de luni şi are o valoare totală de 55.557.533,56 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean Călăraşi se ridică la 982.000,99 lei, reprezentând 2,1% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Prin Programul Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.1.
„Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate“ este asigurată finanţarea pentru proiectul Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatorului integrat al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea la standarde europe-ne a serviciilor medicale din cadrul acestei unităţi sanitare, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate al judeţului Călăraşi şi al regiunii Sud Muntenia, în vederea oferirii de servicii medicale la parametrii recomandaţi de legislaţia în vigoare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele :
1. Îmbunătăţirea accesului la serviciile de ambulatoriu şi îmbunătăţirea structurii Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi prin reabilitarea, modernizarea şi echi- parea acestuia.
2. Îmbunătăţirea circuitelor funcţionale şi de acces între sectoarele spaţiale în care se desfăşoară activitatea cabinetelor componente ale Ambulatoriului.
3. Modernizarea şi dezvoltarea serviciilor medicale oferite în Ambulatoriu.
4. Îmbunătăţirea condiţiilor oferite pacienţilor deserviţi în Ambulatoriu.
5. Creşterea capacităţii şi calităţii serviciilor de asistenţă medicală din Ambulatoriu prin îmbunătăţirea condiţiilor tehnice şi de ambient în care se desfăşoară actul medical.
Grupul ţintă al acestui proiect de reabilitare, modernizare şi echipare este întreaga populaţie a judeţului, cât şi acele persoane a- flate în tranzit prin judeţ care, dintr-un motiv sau altul, au nevoie de servicii medicale de o calitate corespunzătoare.
Beneficiarii direcţi sunt locuitorii municipiului Călăraşi, ca şi toată populaţia judeţului, personalul medical, tehnic şi auxiliar ce deserveşte cabinetele din Ambulatoriu, persoane care vor avea un mediu de lucru şi aparatura medicală corespunzătoare.
Valoarea totală a proiectului este de 19.783.631,62 lei, iar contribuţia proprie în proiect este de 1.841.748,62 lei, din care contribuţia CJC la cheltuielile eligibile este de 318.905 lei, respectiv 1.522.843,62 lei - contribuţia CJC la cheltuielile neeligibile.

„Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile managementului proiectelor şi al achiziţiilor publice“ în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice.
Domeniul major de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.
Centrul de Resurse Juridice a lansat în luna februarie 2010 o serie de programe de formare pentru 180 de funcţionari publici şi personal contractual din 30 de instituţii publice (Primării, Consilii Judeţene şi Instituţii ale Prefectului) din judeţele Bacău, Gorj, Mureş, Vâlcea şi Călăraşi, în domeniile: managementul proiectelor europene şi achiziţii publice.

Programele de formare sunt organizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniul managementul proiectelor şi al achiziţiilor publice“, cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional „Dezvoltarea Ca- pacităţii Administrative“, Axa 1 - Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul major de intervenţie 3 - Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale.
Activităţile de formare, realizate de către lectori specializaţi în cele două domenii, au ca scop creşterea eficienţei autorităţilor publice în atragerea de fonduri şi în ges-tionarea proiectelor europene, îmbunătăţirea dotărilor tehnice ale autorităţilor din cele cinci judeţe, precum şi creşterea nivelului de pregătire al funcţionarilor în ceea ce înseamnă management de proiect şi achiziţii publice. Programele de formare sunt autorizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.
Curricula programului de formare în managementul proiectelor cuprinde trei secţiuni: managementul proiectelor, manage- mentul fondurilor structurale şi politica de coeziune economică şi socială a Uniunii Europene. Participanţii învaţă cum se alo-că şi se planifică resurse şi activităţi pentru un proiect, proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor implicate în organizarea licitaţiei, precum şi elemente de legislaţie privind atribuirea acestor contracte.

ecologicAlte articole in rubrica Dezvoltare durabilă