„În anul 2012, rata de colectare a deşeurilor a crescut la 45%, cu 10% mai mult decât în 2011“ - Eco-life | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Eco-life

„În anul 2012, rata de colectare a deşeurilor a crescut la 45%, cu 10% mai mult decât în 2011“

24 June 2013 - 03:27 PM Eco-life

Elsa MonteiroSonae Sierra este un specialist internaţional în centre comerciale, deţine 48 de centre comerciale, este prezentă în 11 ţări şi administrează peste 70 de locaţii comerciale cu o valoare de piaţă de peste 5,8 miliarde de euro şi cu o suprafaţă totală închiriabilă de 2,3 milioane de mc. Directorul Departamentului de Sustenabilitate Sonae Sierra, Elsa Monteiro, a prezentat în cadrul unui interviu acordat publicaţiei noastre preocupările companiei în privinţa protecţiei mediului înconjurător prin introducerea unui management sustenabil în ceea ce priveşte calitatea aerului, energie, apă, zgomot, ape reziduale şi alte deşeuri, precum şi dezvoltarea programelor de conştientizare a problemelor de mediu pentru angajaţi şi clienţi.

ecologic: Premiul „Planet Sierra Tenant Award“ este o iniţiativă fără precedent în România. Ce a dus la organizarea acestui tip de concurs?

Elsa Monteiro, director al Departamentului de Sustenabilitate Sonae Sierra: Premiul „Planet Sierra“ este o iniţiativă inovatoare şi de pionierat în sectorul centrelor comerciale, nu numai în România, ci şi în întreaga lume. Premiul a fost creat în anul 2010, ca parte a strategiei de sustenabilitate Sonae Sierra şi are ca obiectiv recompensarea chiriaşilor care demonstrează un angajament susţinut pentru protecţia mediului şi cele mai bune iniţiative de mediu, cum ar fi: un sistem operaţional de management sau un proces de îmbunătăţire a performanţelor de mediu în ceea ce priveşte calitatea aerului, energie, apă, zgomot, ape reziduale şi alte deşeuri, precum şi dezvoltarea programelor de conştientizare a problemelor de mediu pentru angajaţi şi clienţi.

Scopul acestui premiu este de a creşte importanţa bunelor practici de management al mediului în rândul chiriaşilor şi de a evidenţia rezultatele pe care le pot atinge, deoarece un bun management de mediu permite unui chiriaş o gestionare mai bună a magazinului prin, de exemplu, reducerea consumului de energie şi de apă. Astfel, aceştia contribuie şi la o mai bună performanţă de mediu a centrului comercial, pentru că succesul implementării sistemelor noastre de mediu şi de sănătate şi siguranţă în muncă (certificate ISO 14001 şi OSHAS 14000 în cadrul River Plaza Mall), depinde şi de contribuţia chiriaşilor noştri.

Pe de altă parte, intenţia noastră este şi aceea de a încuraja chiriaşii să se adapteze schimbărilor în preferinţele clienţilor, care caută din ce în ce mai mult produse sau companii etice şi responsabile faţă de mediu. Sperăm ca prin acordarea premiului să întărim importanţa distincţiei, astfel încât aceasta să aibă un impact pozitiv asupra reputaţiei chiriaşilor câştigători, pentru a avea clienţi mai informaţi şi mai exigenți.

ecologic: Cât de dificil a fost să alegeţi câştigătorii?

Elsa Monteiro, director al Departamentului de Sustenabilitate Sonae Sierra: Criteriile de evaluare sunt aceleași în fiecare țară și cuprind mai multe domenii, cum ar fi: energie, apă, calitatea aerului, nivelul de zgomot, reciclarea deșeurilor, ape reziduale, produse periculoase, politica de mediu a chiriașilor, training-uri privind protecția mediului și, de asemenea, criterii care analizează programele de marketing și educație pentru clienţi, dar şi creşterea numărului de furnizori „eco friendly“ pentru magazinele din categoriile A și C.

Deoarece, aceasta a fost a doua ediție a premiului „Planet Sierra“, unii chiriaşi deja știau despre concurs și au decis să ni se alăture din nou. Am avut mai multe înscrieri decât la prima ediţie şi am fost foarte fericită să văd că unii dintre chiriași şi-au îmbunătățit practicile de mediu în anul 2012.

Acest lucru reprezintă deja pentru Sonae Sierra un rezultat al eforturilor depuse de-a lungul timpului pentru a educa şi a creşte gradul de conştientizare a problemelor de mediu în rândul chiriaşilor noştri prin orele de training-uri şi întâlniri periodice pentru a-i ajuta pe aceştia să-şi îmbunătăţească performanţa de mediu şi operaţională.

ecologic: Care sunt principalele acţiuni pe care Sonae Sierra le face în scopul de a ghida chiriaşii către o atitudine prietenoasă faţă de mediul înconjurător şi o afacere sustenabilă?

Premiul

Elsa Monteiro, director al Departamentului de Sustenabilitate Sonae Sierra: Am provocat echipele noastre din centrele comerciale să identifice oportunităţile de reducere a costurilor, prin monitorizarea consumurilor. Creşterea eficienţei energetice şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră reprezintă unele dintre cele mai importante probleme de mediu pentru chiriaşii noştri, iar energia este unul dintre principalele elemente de cost. Am introdus o serie de măsuri în cadrul centrelor noastre comerciale pentru a ajuta chiriaşii să economisească energie şi costuri în urma auditului energetic. Acestea includ evaluarea nevoilor de răcire a magazinelor chiriaşilor şi promovarea utilizării metodelor de răcire gratuite pe timp de iarnă, înlocuirea iluminatului existent cu tehnologie LED, utilizarea resurselor de lumină naturală, acolo unde este posibil, instalarea contoarelor individuale pentru a monitoriza consumul de energie şi revizuirea funcţionării aerului condiţionat pe timpul iernii.

Investiţiile în echipamente pentru reducerea consumului de energie şi apă în zonele comune, care au fost aprobate şi puse în aplicare la River Plaza Mall ne-au permis să eliminăm din costurile operaţionale ale chiriaşilor noştri.

Mai mult, avem cursuri de instruire pentru angajaţii chiriaşilor noştri şi întâlniri periodice, pentru a-i ajuta să-şi îmbunătăţească performanţa de mediu. În 2012, am continuat să implicăm chiriaşii noştri în probleme sociale şi de mediu, organizând cel puţin patru întâlniri în cadrul River Plaza Mall. Întâlnirile reprezintă ocazii de a discuta performanţele înregistrate pe diferite aspecte, de a face schimb de bune practici şi de a strânge feedback. Subiectele abordate includ practici care ţin de reciclarea deşeurilor, reducerea consumului de energie şi de apă, informaţii cu privire la incidentele care au avut loc şi evaluarea principalelor riscuri de siguranţă şi pericole relevante pentru centrul comercial.

ecologic: Care este percepţia chiriaşilor din România cu privire la practicile de mediu, siguranţă şi sănătate? Acest lucru influenţează deciziile lor în ceea ce priveşte alegerea unui centru comercial?

Elsa Monteiro, director al Departamentului de Sustenabilitate Sonae Sierra: Beneficiile practicilor de sustenabilitate ale unui centru comercial nu sunt apreciate de către anumiţi operatori de pe piaţă, dar îmbunătăţirile pe aspectele care ţin de mediu, siguranţă şi sănătate în muncă pot aduce beneficii semnificative pentru o afacere, pe lângă impactul avut asupra comunităţii locale. Chiriaşii văd şi apreciază din ce în ce mai mult valoarea iniţiativelor de responsabilitate corporativă, mai ales datorită faptului că am obţinut îmbunătăţiri semnificative în domeniul eficienţei energetice şi gestionarea deşeurilor, iar aceştia au beneficiat în mod indirect, prin reducerea costurilor la utilităţi care îi afectează în mod direct. Aşadar soluţiile s-au dovedit benefice pentru toate părţile.

Pornind de la aceste lucruri, în 2012 am analizat cât de importantă este sustenabilitatea pentru toţi partenerii cu care lucrăm şi cât de mult influenţează aceasta relaţia noastră cu ei.

Ne-am adresat tuturor categoriilor de părţi interesate, de la chiriaşi, până la membrii comunităţilor din cele 48 de centre comerciale din portofoliul Sonae Sierra, din întreaga lume.

Rezultatele acestui studiu ne-au arătat că sustenabilitatea este importantă pentru toate părţile interesate şi este un factor de decizie important pentru o mare parte dintre aceştia, care influenţează în mod pozitv viaţa unui centru comercial.

Dacă ne referim în special la chiriaşi, una dintre cele mai importante concluzii ale studiului este că 26% dintre chiriaşi menţionează că angajamentul în domeniul mediului şi al siguranţei şi sănătaţii în muncă este un factor important în luarea deciziei de a închiria un nou spaţiu.

Dacă privim lucrurile din perspectiva relaţiei cu aceştia, un procentaj mai mare (68%) consideră aceste practici un element esenţial în cadrul unei relaţii bune cu centrul comercial. Dincolo de aceste aspecte pozitive, chiriaşii văd şi alte beneficii pe care le obţin de pe ur-ma unor bune practici în materie de mediu, siguranţă şi sănătate în muncă, precum consolidarea relaţiei lor cu managementul centrului comercial, oportunitatea de a învăţa despre valorile companiei, de a dobândi noi competenţe şi informaţii relevante şi consolidarea angajamentului Sonae Sierra făcut către consumatori, comunitate şi autorităţile locale.

ecologic: Care sunt principalele realizări pe care le-aţi avut în domeniile de protecţie a mediului, siguranţă şi sănătate în muncă, în România?

Elsa Monteiro, director al Departamentului de Sustenabilitate Sonae Sierra: Începând din momentul în care am achiziţionat River Plaza Mall, în 2007, am lucrat la îmbunătăţirea performanţei noastre în materie de mediu, siguranţă şi sănătate în muncă pe mai multe domenii, cum ar fi consumul de energie, gestionarea deşeurilor, consumul de apă, calitatea aerului, investind în ore de formare a personalului sau în programe de responsabilitate socială pentru a contribui în cadrul comunităţii. Dacă ne referim doar la anul 2012, o realizare importantă o constituie obţinerea certificării OHSAS 18001 pentru Sistemul de Management al Mediului şi Siguranţei şi Sănătăţii în Muncă (SHEMS) în River Plaza Mall, în timp ce avem deja certificatul ISO 14001 din 2011.

Alte performanţe semnificative înregistrate în cursul anului 2012 sunt: reducerea consumului de energie electrică pe metru pătrat din spaţiile mall-ului şi zona de toalete cu 3% în comparaţie cu anul 2011, creşterea ratei de reciclare a deşeurilor la 45%, o creştere de 10% faţă de anul 2011, îmbunătăţirea reţelelor de evacuare a apei pentru a asigura conformitatea cu standardele de calitate a Sonae Sierra în privinţa evacuărilor în cursurile de apă şi minimizarea limitelor de poluare de la River Plaza Mall, instalarea unor defibrilatoare externe automate în cadrul River Plaza Mall şi investirea a 2525 euro în iniţiative ale comunităţii locale, susţinerea a cinci organizaţii caritabile şi alocarea a 133 de ore de voluntariat în comunitate.

Totodată, au fost dedicate în medie 123 ore de instruire per angajat şi au fost efectuate 231 ore de observare preventivă în ariile de Mediu, Siguranţă şi Sănătate în Muncă în cadrul River Plaza Mall şi al biroului din Bucureşti.

ecologic: Care sunt principiile care ghidează Sonae Sierra în practicile sale de mediu, siguranţă şi sănătate în muncă?

Elsa Monteiro, director al Departamentului de Sustenabilitate Sonae Sierra: Sonae Sierra recunoaşte faptul că activitatea sa are impact asupra societăţii şi a mediului. Suntem responsabili pentru siguranţa a milioane de oameni şi considerăm că integritatea lor trebuie protejată cu ori-ce preţ. Mai mult, este responsabilitatea noastră de a păstra în mod proactiv mediul de astăzi pentru generaţiile viitoare.

Ne angajăm să ne conducem activităţile, astfel încât riscurile faţă de oameni, bunuri şi ecosisteme să fie reduse la minimum, iar beneficiile să fie maximizate. Lucrăm permanent la îmbunătăţirea continuă a performanţei noastre de mediu, siguranţă şi sănătate în muncă în cadrul tuturor proiectelor noastre.

Considerăm că, în prezent, abordarea provocărilor de mediu şi sociale reprezintă o oportunitate de a spori com- petitivitatea şi de a genera o mai mare profitabilitate pe termen lung.

Prevenirea accidentelor umane şi a bolilor profesionale, precum şi minimizarea impactului asupra mediului înconjurător reprezintă o responsabilitate de management care aparţine întregii noastre organizaţii. Sistemul nostru de management al mediului, siguranţei şi sănătăţii în muncă (SHE) se bazează pe standarde recunoscute la nivel internaţional, permiţându-ne să identificăm, corectăm şi să prevenim toate potenţialele riscuri în cadrul oricărei etape a ciclului de viaţă al unui centrul comercial şi în activităţile noastre corporative.

River Plaza Mall

Sonae Sierra acţionează în conformitate cu legislaţia privind protecţia mediului, sănătatea şi siguranţa în muncă, iar acolo unde aceasta nu există, adoptăm practici potrivite în concordanţă cu standardele internaţionale. Obiectivele publice şi scopurile anuale sunt stabilite pentru a îmbunătăţi performanţele noastre în materie de protecţie a mediului, siguranţă şi sănătate în muncă în cadrul tuturor activităţilor noastre. Comunicarea angajamentului luat la nivel de management, training-urile şi măsurile de sensibilizare cu privire la aceste probleme sunt folosite pentru a crea o cultură de protecţie a mediului şi bune practici cu privire la siguranţă şi sănătate în muncă în cadrul întregii noastre organizaţii şi printre toţi partenerii din centrele noastre comerciale.

Performanţa noastră este documentată în mod transparent şi informaţii despre politica noastră şi progresul înregistrat sunt disponibile pe site-ul nostru (www.sonaesierra.com).

Ramona BuciuAlte articole in rubrica Eco-life