Păsările protejate prin Reţeaua Natura 2000, monitorizate printr-un program naţional - Eco-life | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Eco-life

Păsările protejate prin Reţeaua Natura 2000, monitorizate printr-un program naţional

12 November 2013 - 03:37 PM Eco-life

Păsări în DeltăCentrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă a lansat în data de 2 octombrie 2013 proiectul „Sistemul naţional de gestiune şi monitorizarea a speciilor de păsări din România în baza Articolului 12 din Directiva Păsări“. Proiectul va ajuta la elaborarea unui raport periodic al României în acest domeniu, transmis CE la finalul anului 2013.

Un astfel de proiect se adresează în special autorităţilor publice, specialiştilor, dar şi publicului larg şi contribuie la îmbunătăţirea activităţii de management şi monitorizare a speciilor de interes comunitar şi a habitatelor conform Directivei Păsări din 1979 în baza căreia au fost declarate Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică din cadrul Reţelei Natura 2000.

Păsările de importanţă comunitară sunt protejate în România prin intermediul celor 148 de situri de protecţie avifaunistică în cadrul Reţelei Natura 2000. Dezvoltarea economică necontrolată, activităţile turistice, vânătoarea şi silvicultura nereglementate au avut deja un impact negativ asupra unor specii printre care cormoranul pitic, egreta mică sau lopătarul. În acest context, proiectul este important pentru cunoaşterea stării actuale a populaţiilor de păsări sălbatice şi pentru îmbunătăţirea activităţilor de management, monitorizare, conservare şi pentru diseminarea informaţiilor la nivel naţional.

În urma activităţii de monitorizare au rezultat o bază de date, hărţi cu distribuţia speciilor de păsări, măsuri de conservare pentru speciile aflate în declin şi primul raport naţional pe Directiva Păsări.

„Sistemul naţional de gestiune şi monitorizare a speciilor de păsări din România în baza Articolului 12 din Directiva Păsări“ este implementat de Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Durabilă în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, direcţia Managementul Ariilor Protejate. Proiectul este finanţat de UE prin POS Mediu, Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii“, Domeniul Major de Intervenţie „Dezvoltarea Infrastructurii şi a Planurilor de Management pentru Protejarea Biodiversităţii şi Reţelei Natura 2000“ şi co-finanţat din fondul European de Dezvoltare Regională. Acest proiect are o durată de 36 de luni, februarie 2012 - fe- bruarie 2015.

Ramona BuciuAlte articole in rubrica Eco-life