Proiectele de producere a energiei din surse regenerabile, în vizorul Curţii de Conturi Europene - Energie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Energie

Proiectele de producere a energiei din surse regenerabile, în vizorul Curţii de Conturi Europene

01 August 2014 - 01:03 PM Energie

Energie din surse regenerabileUn raport publicat în luna iulie de Curtea de Conturi Europeană relevă faptul că sunt necesare anumite îmbunătățiri dacă se dorește ca finanțarea acordată de UE să aducă contribuția maximă posibilă la realizarea obiectivelor stabilite pentru 2020 în materie de energie din surse regenerabile.

Auditorul extern al UE a examinat dacă fondurile acordate în această perioadă au fost alocate unor proiecte de producere a energiei din surse regenerabile bine prioritizate și mature, cu obiective raționale și cu un bun raport cost-eficacitate, precum și gradul în care aceste fonduri au reușit să contribuie la îndeplinirea obiectivului în materie de energie din surse regenerabile stabilit pentru 2020 la nivelul de ansamblu al UE.

„Statele membre ale UE au stabilit obiective ambițioase în materie de energie din surse regenerabile. Realizarea acestor obiective poate fi sprijinită într-o măsură considerabilă cu ajutorul fondurilor UE doar dacă se aduc îmbunătățiri în ceea ce privește modul în care sunt gestionate programele de cheltuieli“, a declarat Ladislav Balko, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „De asemenea, Comisia trebuie să se asigure că programele care sunt finanțate în statele membre au un bun raport cost-eficacitate.“

Curtea a constatat că proiectele auditate au reușit să obțină realizările preconizate și că majoritatea lor erau suficient de mature și gata de implementare atunci când au fost selectate. Nu s-au înregistrat depășiri semnificative ale costurilor sau întârzieri majore în derularea proiectelor, iar capacitățile de producție de energie din surse regenerabile au fost instalate și au intrat în funcțiune conform planificării.

Cu toate acestea, nu s-au obținut întotdeauna rezultatele preconizate în materie de producere a energiei sau acestea nu au fost măsurate corespunzător. Per ansamblu, fondurile cheltuite prin intermediul politicii de coeziune pentru sprijinirea proiectelor de producere de energie din surse regenerabile au contribuit într-o măsură limitată la îndeplinirea obiectivului stabilit la nivelul UE pentru 2020 în materie de energie din surse regenerabile, deoarece: raportul cost-eficacitate nu a constituit un principiu director pentru planificarea și implementarea proiectelor de producere de energie din surse regenerabile și fondurile politicii de coeziune au avut o valoare adăugată limitată la nivelul UE.

Consiliul Uniunii Europene a stabilit un obiectiv obligatoriu la nivelul UE privind atingerea, până în 2020, a unei ponderi a energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie de 20 %, pe baza Foii de parcurs pentru energia regenerabilă elaborată de Comisie, document care prezintă o cale posibilă de integrare a energiilor regenerabile în politicile și piețele energiei din UE.

În perioada de programare 2007-2013, UE a alocat din fondurile aferente politicii de coeziune aproximativ 4,7 miliarde de euro pentru energia din surse regenerabile.

În cadrul acestui raport special (nr. 6/2014), intitulat „Sprijinul acordat prin intermediul fondurilor politicii de coeziune pentru producerea de energie din surse regenerabile - a permis acesta obținerea unor rezultate bune?“, s-a urmărit să se determine dacă s-au obținut rezultate bune în urma utilizării celor mai importante două surse de finanțare dintre programele de cheltuieli ale UE care acordă sprijin pentru promovarea energiei din surse regenerabile - și anume, Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (fondurile politicii de coeziune).

ecologicAlte articole in rubrica Energie