Sprijin german pentru transformarea deșeurilor în energie - Energie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Energie

Sprijin german pentru transformarea deșeurilor în energie

01 July 2015 - 02:50 PM Energie

Seminarul „Waste-to-energy“Biomasa este o sursă de energie importantă în România care poate atrage investiții germane semnificative, valorificarea deșeurilor făcându-se numai cu utilaje performante, a declarat Sebastian Gromig, șeful Secției Economice a Ambasadei Germaniei la București, care a salutat faptul că România dorește să își valorifice acest potențial printr-un program național.

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) a organizat în data de 16 iunie a.c. seminarul „Waste-to-energy“, având ca scop colaborarea economică româno-germană în domeniul energiilor regenerabile. Inițiativa proiectului de colaborare economică dintre cele două ţări și finanțarea acestuia provin din partea Ministerului Federal al Economiei și Energiei din Germania în cadrul programului „Renewables Made in Germany“.

„Producerea energiei din surse regenerabile este o temă actuală, inclusiv în cadrul inițiativei Europa 2020, iar în România există un potențial mare pentru producerea de energie din surse regenerabile, dar este nevoie de fonduri. Dorim să prezentăm companiilor germane piața energetică din România pentru că eficientizarea ei este foarte importantă. Dorim să facem România atractivă investitorilor germani care doresc să încheie inclusiv parteneriate cu firme locale“, a spus în deschiderea seminarului Sebastian Metz, directorul general al AHK România.

Prezent la eveniment, vicepreședintele Agenției Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Emil Calotă, a declarat: „Sectorul de biogaz are în România un potențial extraordinar, regăsit la nivelul comunităților mici și mijlocii din țară în anumite servicii care pot fi motoare de dezvoltare în economie, precum turismul, mica industrie, agricultura și industria agroalimentară.“

La seminar au participat şapte companii germane specializate în realizarea de echipamente pentru producerea biogazului.

Reciclarea în România - între provocare și oportunitate

Începând cu luna iunie, Asociația Environ a devenit membru ECONET România, o platformă de informare, networking și marketing în domeniile construcții, energie și mediu inițiată de Camera de Comerț și Industrie Româno - Germană (AHK România). Aderarea Asociației Environ la ECONET și susținerea proiectelor derulate în cadrul acestei inițiative reprezintă consolidarea angajamentului ferm al echipei Environ de a promova politicile și instrumentele europene privind inversarea ierarhiei deșeurilor în România și tranziția de la practicile dăunătoare de depozitare la reciclare și, mai ales, prevenție.

Seminarul „Waste-to-energy“

În acest sens, Asociația Environ a susținut o primă prelegere în cadrul simpozionului „Waste - to - energy“ organizat de Camera de Comerț și Industrie Româno - Germană cu prilejul lansării unui proiect de colaborare economică româno - germană cu același nume.

Andrei Orban, preşedintele Asociaţiei EnvironInițiativa proiectului de colaborare și finanțarea acestuia provin din partea Ministerului Federal al Economiei și Energiei din Germania în cadrul programului „Renewables Made in Germany“ și se adresează firmelor românești și germane interesate să dezvolte afaceri bilaterale în domeniul energiilor regenerabile și având drept scop promovarea pe plan local a sistemelor și produselor germane din acest domeniu.

Întrucât tematica producerii energiei din resurse regenerabile este de mare actualitate, constituind inclusiv un subiect important în cadrul strategiei Europa 2020, în țara noastră existând un potențial foarte mare pentru dezvoltarea acestui sector, conferința „Waste - to - energy“ a vizat primul contact al investitorilor germani în acest domeniu, cu oportunitățile oferite de piața din România, oferind o imagine de ansamblu asupra metodelor de obținere a energiei din deșeuri.

„În calitate de membru și susținător al proiectului ECONET, Asociația Environ va milita în continuare pentru aplicarea și respectarea întocmai a recomandărilor Comisiei Europene transpuse prin Foaia de Parcurs pentru România referitoare la implementarea completă a legislației europene privind deșeurile, inclusiv eliminarea dependenței de stocare în depozite de deșeuri“, a declarat Andrei Orban, preşedintele Asociaţiei Environ.

Prezentarea susținută de președintele Asociației Environ în cadrul evenimentului „Waste - to - energy“ a abordat aspecte precum situația actuală a nivelului managementului deșeurilor în România, gradul scăzut de dezvoltare în domeniul reciclării, precum și oportunitățile de afaceri pentru companiile germane legate de implementarea unor soluții eficiente și transfer de know-how.

Locul 23 în Uniunea Europeană

Potrivit unui raport Eurostat publicat în luna martie 2014, România ocupă locul 23 în clasamentul statelor europene în privința managementului deșeurilor, cu un procent de reciclare de doar 1% din cantitatea totală de deșeuri menajere generate, restul fiind depozitate la groapa de gunoi, opțiunile de valorificare prin incinerare, compostare, producerea de biogaz și biocombustibil fiind ignorate aproape în totalitate. În privința facilităților existente în managementul deșeurilor, la nivelul anului 2010, existau 70 de stații de sortare și/sau transfer, 70 instalații și platforme de compostare, 80 depozite neconforme care trebuie închise treptat până în 2017 și 27 de depozite conforme, majoritatea din aceste investiții nefiind însă funcționale.

În acest context, Asociația Environ promovează implementarea urgentă la nivel național a politicii de mediu a Uniunii Europene stipulată prin Strategia Europa 2020, Foaia de Parcurs pentru o Economie Eficientă și Al 7 lea Program de Acțiune pe Mediu care prevede o dezvoltare durabilă printr-o economie verde, competitivă, eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, promovarea deșeurilor ca materii prime secundare, eliminarea treptată a depozitării la groapă și nu în ultimul rând, atingerea dezideratului „zero waste“.

Aplicarea cu celeritate a recomandărilor din Foaia de Parcurs, respectiv introducerea unei taxe pe depozitare și majorarea acesteia în vederea deturnării deșeurilor de la groapa de gunoi și utilizarea acestor fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare selectivă, eliminarea fenomenului free - riding, implementarea strategiei deșeurilor ecologice, intensificarea acțiunilor de enforcement, actualizarea Planurilor de Gestiune a Deșeurilor naționale și regionale, inițierea și derularea de campanii de informare și conștientizare a populației precum și îmbunătățirea gradului de absorbție a fondurilor europene și utilizarea acestora în vederea promovării ierarhiei deșeurilor, reprezintă condițiile sine qua non pentru îmbunătățirea și progresul sistemului de management integrat al deșeurilor în România.

Seminarul "Waste-to-energy"

Dincolo de aspectele legate de măsurile urgente care se impun, un alt punct de vedere important susținut de Andrei Orban, președintele Environ se referă la provocările oferite de stadiul incipient din România în domeniul gestiunii deșeurilor, respectiv necesitatea actualizării infrastructurii existente și extinderea acoperirii sistemului de colectare selectivă în toate județele țării, continuarea proiectelor inițiate în perioada de exercițiu bugetar 2007 - 2013, necesitatea dezvoltării de noi facilități de sortare și tratare a deșeurilor, proiectate astfel încât să atingă țintele de recuperare, reciclare și divertare de la groapa de gunoi, în conformitate cu cerințele Directivei Cadru pe Deșeuri și a Directivei privind depozitarea, reabilitarea depozitelor de deșeuri existente și construirea unora conforme, dezvoltarea de facilități de recuperare de energie și construcția de incineratoare. Toate aceste provocări constituie reale oportunități de business pentru investitorii germani în direcția implementării și sustenabilității utilizării deșeurilor municipale ca sursă de energie regenerabilă.

ecologicAlte articole in rubrica Energie