OPP REMAT propune modificări la legislația de mediu - Legislatie internă, legislatie externă si directive europene | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Legislaţie

OPP REMAT propune modificări la legislația de mediu

02 July 2015 - 11:32 AM Legislaţie

Vehicule scoase din uzMinisterul Mediului, Apelor și Pădurilor a propus în ultima perioadă o serie de modificări ale legislației privind gestionarea deșeurilor ca urmare a notificărilor primite de la Comisia Europeană.

În cursul lunii aprilie a fost publicată OUG nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, urmând să fie dezbătută și aprobată de Parlament.

Referitor la proiectul de Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, pus în dezbatere în cursul lunii iunie, OPP REMAT a transmis câteva propuneri care au în vedere în principal menținerea posibilității pentru autoritățile publice locale de a prelua evidența cantităților de deșeuri de ambalaje gestionate de operatorii economici autorizați, alții decât operatorii de salubritate, pentru îndeplinirea obiectivelor.

În acest mod nu ar fi îngrădită piața deșeurilor de ambalaje prin bariere în calea comerțului și ar fi permis în continuare persoanelor fizice şi juridice care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi decât cele comerciale, industriale sau de producţie, să depună deşeurile de ambalaje ale produselor cumpărate în spaţiile indicate de către comercianți, să le încredinţeze serviciului public de salubrizare sau unui operator economic colector autorizat în condițiile legii.

De asemenea, o propunere susținută în mod repetat de OPP REMAT a urmărit modificarea condițiilor de autorizare  a activității de gestionare a deșeurilor.

Pentru deșeurile de ambalaje considerăm că procedura de autorizare trebuie să prevadă operația/procesul derulat și codul de deșeu de ambalaje, atât pentru evidența gestiunii, cât și pentru raportarea datelor.

Lista operatorilor economici autorizați pentru colectare, transport, valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje prezintă interes public și, în consecință, am propus să fie publicată pe site-ul autorității competente și actualizată trimestrial.

Cu privire la proiectul de act normativ privind modalitatea de gestionare a vehiculelor scoase din uz am solicitat ca responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor de tratare să revină operatorilor economici conform Directivei 2000/53/CE.

Operatorii economici înseamnă producători, distribuitori, colectori, companii de asigurări auto, operatori care se ocupa cu dezmembrarea, tăierea, recuperarea, reciclarea şi alţi operatori care se ocupă cu tratarea vehiculelor scoase din uz, inclusiv a componentelor şi a materialelor acestora. Responsabilitatea nu poate fi delegată doar operatorilor economici autorizați pentru tratare.

Am propus ca registrul de operare să fie ținut doar în format electronic, fiind anacronică prevederea actuală de a ține o evidență într-un registru înseriat și numerotat cu înscrierea tuturor datelor de colectare și tratare.

A fost preluată în proiectul de act normativ propunerea OPP REMAT referitoare la obligația de a obține autorizaţia RAR doar pentru desfășurarea activităților de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz. Activitatea de colectare și tratare se va realiza doar în baza autorizației de mediu.

Având în vedere rolul important pe care îl au membrii OPP REMAT în fluxul de gestionare a vehiculelor scoase din uz, precum și creșterea considerabilă a obiectivelor de reutilizare, valorificare și reciclare începând cu anul 2015 va trebui ca autoritățile de mediu responsabile să susțină această activitate, inclusiv prin promovarea responsabilității extinse a producătorului.

Membri OPP REMAT sunt implicați în gestionarea tuturor fluxurilor speciale de deșeuri și au o contribuție majoră la îndeplinirea obiectivelor României.

Alin Teiușanu,
director executiv OPP REMATAlte articole in rubrica Legislaţie