Două legi mult aşteptate, dar care nu rezolvă problema deşeurilor - Legislatie internă, legislatie externă si directive europene | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Legislaţie

Două legi mult aşteptate, dar care nu rezolvă problema deşeurilor

02 August 2016 - 02:52 PM Legislaţie

Administraţia Fondului pentru MediuÎn luna iunie Executivul a modificat prin ordonanţe de urgenţă două acte normative importante pentru gestionarea deşeurilor în România, Legea Ambalajelor şi Ordonanţa de Urgenţă privind Fondul pentru Mediu. Cele două ordonanţe, care aruncă toate obligaţiile în sarcina industriei şi nu responsabilizează suficient administraţiile publice locale, au ca principal scop atragerea de fonduri la bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Mulţi operatori responsabili pentru prea puţine cantităţi

În data de 28.06.2016, Guvernul României a aprobat două acte normative, OUG nr. 38 şi OUG nr. 39, acte normative de modificare a Legii nr. 249/ 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare.

Principala modificare adusă de OUG nr. 38/2016 la Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje a fost redefinirea modalităţii de realizare a obiectivelor anuale privind valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie şi, respectiv, reciclarea deşeurilor de ambalaje. Astfel, operatorii economici responsabili pot să realizeze individual obiectivele prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau prin preluarea deşeurilor de ambalaje de la generatori sau deţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, toate aceste deşeuri de ambalaje fiind administrate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje.

Faptul că operatorii economici responsabili pot să contracteze direct servicii de colectare a deşeurilor de ambalaje de la deţinătorii acestora, fără a mai apela la serviciile organizaţiilor de transfer de responsabilitate, nu face decât să îngreuneze procesul de realizare a obiectivelor anuale, să creeze un haos în sistemul de gestionare a deşeurilor, îngreunând astfel şi activităţile de control ale AFM.

Punct de colectareÎn România avem 25.000 de operatori economici responsabili şi 10 organizaţii de transfer de responsabilitate, care vor lua cu asalt cei numai 100 de deţinători de deşeuri de ambalaje, pentru o cantitate de deşeuri de ambalaje insuficientă realizării obiectivelor anuale. În această situaţie vor exista mii de contracte de realizare a obiectivelor, pentru aceeaşi cantitate de deşeuri de ambalaje care era gestionată înainte de apariţia acestor modificări, cantitate care nu s-a modificat nici cu un gram prin noile prevederi legislative.

De fapt, modificările care trebuiau aduse legislaţiei ar fi trebuit să vizeze creşterea gradului de colectare separată a deşeurilor de ambalaje, nu reglementarea modului de realizare a obiectivelor.

Lipsa deşeurilor de ambalaje, din cauza necolectării separate a acestora pe fluxul de generare din gospodăriile particulare, flux administrat de către autorităţile publice locale prin intermediul operatorilor locali de salubrizare, este marea problemă din domeniu. În acest flux se găsesc cele mai mari cantităţi de deşeuri de ambalaje, iar lipsa colectării separate a acestora conduce la nerealizarea obligaţiilor asumate de ţara noastră prin Tratatul de aderare la UE.

Astfel, operatorii economici responsabili vor avea de plată în continuare sume considerabile către AFM fiindcă nu vor putea nici în anul acesta şi nici în anii ce vor urma să îşi realizeze obiectivele de valorificare a deşeurilor de ambalaje, în condiţiile în care autorităţile publice locale colectează în continuare deşeurile la grămadă şi le depo- zitează în procent de 95%.

Noi contribuţii pentru bugetul AFM

OUG nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu vizează taxele şi contribuţiile datorate la bugetul Fondului pentru Mediu.

În primul rând a fost modificată contribuţia prevăzută la art. 9 (1) p), iar unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, au de plătit 100 lei/tonă de deşeu, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior. Modificarea, extrem de necesară, are nevoie de unele clarificări, deoarece se poate înţelege fie că de la an la an trebuie să se diminueze cantităţile de deşeuri municipale eliminate cu 15% faţă de anul precedent, ajungând astfel la cantităţi zero depozitate, fie că în situaţia în care în anul de bază s-a depozitat mai mult decât în anul precedent şi obiectivul de reducere este mai mare de 15% sau dacă în anul de bază s-a depozitat mai puţin decât în anul precedent şi suma de plată este negativă.

Ordonanţa a eliminat contribuţia de 3% asupra veniturilor realizate din vânzarea bunurilor destinate dezmembrării, modificare necesară deoarece bunurile destinate dezmembrării pot fi încadrate, conform HG nr. 856/2002, la alte coduri decât deşeurile metalice.

O altă modificare se referă la contribuţia prevăzută la art. 9 (1) v), prin care operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, au obligaţia de a plăti 2 lei/kg, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale şi cantităţile efectiv valorificate, respectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au fost preluate obligaţiile.

Deşeuri de baterii

Prin OUG nr. 39/2016 au fost introduse noi contribuţii la bugetul AFM. Aceste contribuţii îi vizează atât pe operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili, cât şi pe operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, a bateriilor şi acumulatorilor portabili. Aceste contribuţii fiscale administrate de către AFM conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, nu sunt ajustate cu valoarea de piaţă a bunurilor impozabile.

Toate aceste instrumente economice au fost fundamentate ca o penalitate aplicată celor care nu vor să îşi realizeze obligaţiile anuale de mediu, fără a se specifica însă ce se întâmplă în situaţia în care cei responsabili, producătorii, plătesc costul de colectare şi valorificare a deşeurilor, dar cei care au în atribuţii colectarea acestora, respectiv autorităţile publice locale, nu îşi fac treaba şi nu colectează aceste deşeuri.

A fost reglementată situaţia în care producătorul bunurilor ambalate, anvelopelor, echipamentelor electrice şi electronice sau bateriilor şi acumulatorilor portabili răspunde pentru contribuţiile datorate la Fondul pentru Mediu, această răspundere fiind doar pentru acele cantităţi pe care fie nu le-a gestionat în mod individual sau nu le-a transferat la o organizaţie colectivă a producătorilor.

Acest mecanism nu este finalizat, deoarece din lipsa deşeurilor colectate separat în cazul ambalajelor sau din lipsa cantităţilor de deşeuri generate în cazul DEEE-urilor, producătorii şi organizaţiile colective ale acestora nu îşi pot realiza obiectivele anuale.

Cornel Brezuică, consilier OPP REMATAlte articole in rubrica Legislaţie