Garda de Mediu va verifica semestrial colectorii de deșeuri metalice - Legislatie internă, legislatie externă si directive europene | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Legislaţie

Garda de Mediu va verifica semestrial colectorii de deșeuri metalice

11 September 2013 - 02:10 PM Legislaţie

Colectori de fier vechiMinisterul Mediului și Schimbărilor Climatice va schimba modul și condițiile de autorizare a agenților economici care desfășoară activități de colectare și valorificare a deșeurilor metalice. Necesitatea acestei măsuri este justificată de evaziunea fiscală din acest domeniu, și de scăderea drastică a veniturilor Fondului pentru Mediu.

În urma acțiunii comune organizate de Administrația Fondului pentru Mediu și Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, au fost evidențiate unele aspecte grave, de natură penală, cu consecințe directe asupra încasărilor la bugetul Fondului pentru Mediu, generate de condițiile neunitare și foarte permisive de obținere a autorizațiilor de mediu pentru desfășurarea activităților de colectare și/sau valorificare a deșeurilor metalice.

S-a constatat că mulți operatorii economici autorizați controlați nu funcționează la sediul autorizat pentru operațiuni de colectare și/sau valorificarea deșeurilor metalice, iar în situațiile în care au fost totuși identificați la sediul autorizat, nu desfășurau activitățile autorizate și nu existau deșeuri la locație, fie nu dețineau condiții tehnice corespunzătoare pentru desfășurarea activităților specificate în autorizații și pentru respectarea prevederilor legate de protecția mediului.

În vederea eliminării situațiilor de acest fel și pentru combaterea evaziunii, autorizarea activității de colectare și/sau valorificare deșeuri metalice se va face cât de curând pe baza unor condiții de autorizare tehnice și de mediu foarte riguroase, care să permită o selecție a celor care doresc să se autorizeze.

REMAT

O serie de criterii de autorizare vor suferi modificări fundamentale:

1) Evidența gestionării deșeurilor reglementată prin HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare este o obligație legală care decurge din desfășurarea activității de colectare a deșeurilor și, prin urmare, nu poate constitui o condiție de autorizare.

2) Dovada deținerii spațiului va urma să se facă pentru toată perioada de valabilitate a autorizației de mediu. Exploatând oportunitatea creată de condițiile minimale de autorizare din prezent, unii operatori economici solicită acum autorizarea activității de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, funcționează maximum un an, după care fie se radiază, fie sunt cesionați altor persoane. În această perioadă se sustrag atât de la plata obligațiilor la bugetul Fondului pentru Mediu, cât și de la plata altor obligații bugetare.

3) Sistemul de cântărire autorizat va trebui să aibă toate verificările metrologice obligatorii și, mai mult, să fie tehnic adecvat atât specificului deșeurilor, cât și cantității estimate de deșeuri și specificate în autorizație.

REMAT

De-a lungul timpului s-au autorizat pentru desfășurarea activității de colectare de deșeuri toți agenții economici care au făcut dovada existenței unei platforme betonate și a unui cântar. S-au întâlnit situații în care astfel de agenți tranzacționau (pe hârtie) zilnic zeci de mii de tone de deșeu de fier vechi, având în dotare doar un cântar cu capacitatea de 500 kg și o platformă betonată de aproximativ 2 mp.

4) Condițiile de autorizare vor fi actualizate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind gestiunea deșeurilor, care abrogă vechea legislație în domeniu și impune evidența gestiunii deșeurilor pe fiecare tip de deșeu și pe coduri, în conformitate cu anexa nr. 2 din HG  nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.

Autorizarea se va face atât în funcție de activitatea desfășurată, respectiv colectare/reciclare/valorificare a deșeurilor, așa cum sunt ele definite în anexele 2 și 3 la Legea nr. 211/2011, cât și în funcție de tipurile de deșeuri care urmează a fi colectate/valorificate/reciclate.

Pentru activitatea de colectare deșeuri de la populație va fi necesar și acordul autorităților publice locale de pe raza unde respectivul colector își desfășoară activitatea.

Totodată, având în vedere adoptarea în noiembrie 2011 a Legii nr. 211 privind regimul deșeurilor, cu aplicabilitate din 01.01.2012, care introduce noi definiții pentru operațiunile de valorificare/reciclare/tratare, iar autorizațiile emise înainte de această dată nu mai corespund noilor interpretări, considerăm că se impune revizuirea tuturor acestor autorizații, deoarece în baza lor sunt raportate cantitățile pentru închiderea fluxului de deșeuri de la colectori la reciclatori.

5) Perioada maximă pe care se poate acorda autorizația de mediu pentru desfășurarea activității de colectare/valorificare/reciclare a deșeurilor va fi de trei ani, numai după verificarea faptică a punctului de colectare/valorificare/reciclare.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu vor verifica semestrial ca operatorii economici să desfășoare activitățile autorizate la sediile pentru care au fost emise autorizațiile. În cazul în care nu pot fi identificați la sediile autorizate sau nu desfășoară activitățile autorizate la sediile respective, reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu propun anularea autorizației.

6) Operatorii economici care își suspendă activitatea sau pentru care încetează dovada spațiului în termenul de valabilitate al autorizației vor fi obligați să anunțe în scris autoritatea de mediu în termen de 15 zile de la data evenimentului.

În situația în care operatorul economic autorizat se divizează sau fuzionează în condițiile Legii nr. 31/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizația de mediu se anulează de drept, iar entitatea rezultată în urma divizării/fuzionării trebuie supusă procedurii de autorizare.

7) În vederea asigurării transparenței informației și a accesului rapid, Agenția Națională pentru Protecție a Mediului va publica lista operatorilor autorizați în domeniul colectării/reciclării/valorificării deșeurilor în termen de 5 zile de la data emiterii autorizației.

8) Se va stabili un set de condiții minimale de la care să înceapă evaluarea în vederea autorizării, de exemplu existența unei platforme betonate de minimum 500 mp etc. Cerințele specifice minime, de autorizare a activităţii centrelor de colectare a deşeurilor, prevăzute de Anexa 41 la Procedura de emitere a autorizației de mediu sunt prea generale și lasă la a-precierea personalului ACPM evaluarea gradului de îndeplinire în funcție de cantitatea de deșeuri colectată.

ecologicAlte articole in rubrica Legislaţie