În lipsa unui model european, Legea de salubrizare a localităților produce controverse - Opinii | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Opinii

În lipsa unui model european, Legea de salubrizare a localităților produce controverse

09 June 2014 - 02:00 PM Opinii

Sortarea deşeurilorLegea nr. 101/2006, aşa cum este formulată în acest moment, va afecta în mod semnificativ activitatea de colectare și reciclare a deșeurilor, cu un efect direct și imediat asupra capacității României de a-și respecta angajamentele internaționale, dar care va avea și un impact pe termen mediu și lung asupra economiei naționale, prin creșterea semnificativă a costurilor de achiziție a materiilor prime secundare/deșeurilor reciclabile.

Modul în care sunt definite deșeurile menajere, deșeurile municipale și deșeurile similare generează confuzii totale în ceea ce privește încadrarea deșeurilor de ambalaje, cu scopul de a fi permisă colectarea lor direct de la populație și de la generatorii de deșeuri doar de către întreprinderile de salubritate autorizate de către ANRSC, fapt ce contravine Hotărârii Guvernului nr. 621/ 2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (completată și modificată Conform Hotărârii prin HG nr. 1872/2006 și HG nr. 247/2011).

Consultările pe marginea Legii de modificare și completare a Legii nr. 101/2006 au fost realizate doar cu patronatul din salubritate și nu s-a dorit o consultare reală a industriei de reciclare.

Toţi generatorii, colectorii, procesatorii de deșeuri au obligativitatea de a asigura trasabilitatea fluxurilor de deșeuri în conformitate cu codificarea europeană transpusă în legislația românească prin HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Această obligație este menționată în autorizațiile de mediu, precizându-se foarte exact codurile de deșeuri pentru care agentul economic este autorizat și trebuie să raporteze agențiilor teritoriale de mediu cantitățile generate, colectate, procesate (valorificate). În textul de lege propus, activitatea de salubrizare nu se supune acestei obligativități. Considerăm că și serviciul de salubritate trebuie să respecte aceleași reguli ca și ceilalți agenți economici autorizați.

Premiza de exclusivitate și monopol în oricare domeniu de activitate, cu argumentul manifestării concurenței doar în momentul atribuirii sau delegării unei activități, nu este credibilă și nu are la bază un model european. Concurența reală se manifestă doar în cadrul unor piețe deschise.

Prin posibilitatea de acordare a dreptului exclusiv de a presta activitatea de salubritate unui singur operator pentru 35 de ani se creează un monopol la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale.

Sortarea deşeurilor

Se creează un avantaj economic și concurențial nejustificat și ilegal în favoarea firmelor de salubritate, cu riscul de a fi afectate obiectivele de reciclare stabilite prin Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi prin Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2013, care stabileşte politica şi obiectivele strategice ale României în domeniul gestionării deşeurilor pe termen scurt (anul 2015) şi mediu (anul 2020).

Activitatea de salubritate, coordonată de unitățile administrativ teritoriale, care are reglementări distincte, este confundată/suprapusă cu activitatea de gestiune a deșeurilor, reglementată prin Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Astfel, în normele menționate sunt cuprinse o serie de etape pornind de la generare, colectare, sortare, transport, procesare și/sau reciclare până la valorificare.

Fiecare din aceste etape este susceptibilă a permite dezvoltarea de servicii, deși abordarea integratoare prezintă avantajul de a maximiza impactul și cota de piață, cu costuri și riscuri rezonabile.

Această etapizare se aplică și în cazul deșeurilor municipale și cuprinde inclusiv monitorizarea depozitelor după închidere, însă cele două activitați trebuie delimitate, scopul şi modalitatea de realizare a acestora - activitatea de salubritate și activitatea de gestionare a deșeurilor regăsindu-se în acte normative şi reglementări distincte, care nu se pot îngloba sau/și elimina una pe cealaltă.

Activitatea de salubrizare asigură în principal curățenia localităţilor, în timp ce activitatea de gestionare a deșeurilor asigură în principal tratarea deșeurilor în vederea reciclării, adică recuperarea din deșeuri a resurselor care pot fi refolosite. Recuperarea poate fi făcută prin reciclare, reutilizare, regenerare sau orice alt proces de obținere a materiilor prime secundare.

Sortarea deşeurilorÎn România reciclarea este efectuată de o serie de agenți economici specializați, autorizați din punct de vedere al protecției mediului.

Datorită experienței și infrastructurii pe care o dețin, aceste societăți specializate se pot ocupa fără restricții, ca și până în prezent, inclusiv de colectarea/tratarea/valorificarea deșeurilor care provin din gospodării și sunt predate direct de către deținători.

Eliminarea operatorilor specializați de pe piață, prin impunerea prin Legea nr. 101/2006 a unui monopol în favoarea firmelor de salubritate, va genera costuri pentru economia românească, va afecta credibilitatea și stabilitatea mediului de afaceri din România, va atrage disponibilizări masive ale personalului angajat, retragerea investițiilor și a capitalului și va afecta atingerea țintelor de țară. Vina pentru situația actuală cu privire la colectarea separată nu poate fi regăsită în dezinteresul cetățenilor, ci în lipsa unor servicii de calitate și a unor mijloace de educare adecvate.

Foaia de parcurs pentru România cu privire la aplicarea legislației europene în domeniul deșeurilor recomandă în principal introducerea unei taxe pe depozitare și majorarea treptată a acesteia în vederea deturnării deșeurilor de la depozitare și utilizarea veniturilor pentru susținerea colectării separate din ușă în ușă cât mai repede posibil.

Strategia Națională de Gestionare a Deşeurilor 2014-2020, aprobată de Hotărârea nr. 870/2013 atrage atenția că, în prezent, România face parte din categoria noilor state membre în care cea mai mare parte a cantităţilor de deşeuri municipale colectate sunt eliminate prin depozitare, operaţiunile de reciclare şi valorificare fiind utilizate într-o măsură foarte mică.

Analiza în date și cifre a Strategiei indică incapacitatea firmelor de salubritate de a sigura țintele de valorificare și obligațiile pe care România și le-a asumat.

O problemă importantă a sistemului de gestionare a deşeurilor municipale din România este reprezentată de aria scăzută de acoperire cu servicii de salubrizare. Astfel, la nivel naţional în anul 2009 doar 63% din populaţie era deservită de servicii de salubritate, ponderea în mediul urban fiind de aproximativ 85% şi de doar 52% în mediul rural.

Gradul de valorificare redus are, în primul rând, cauze de natură tehnică şi anume inexistenţa infrastructurii de colectare separată şi de sortare în cele mai multe zone ale ţării, respectiv lipsa capacităţilor de reciclare pentru anumite tipuri de materiale, cum ar fi lemnul, dar şi economică generate de lipsa unor instrumente financiare care să stimuleze/ oblige operatorii de salubrizare să livreze deşeurile colectate către instalaţii de tratare/valorificare şi nu către eliminare.

În prezent operatorii economici care își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor au implementat un sistem de operare și funcționare care asigură ierarhia deşeurilor.

Având în vedere cele de mai sus, OPP REMAT propune clarificarea scopului Legii nr. 101/2006 de reglementare a serviciului public de salubrizare a localităților, eliminarea oricăror confuzii și îngrădiri care contravin Directivei 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a unor directive, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi prin Strategia Națională de gestionare a deşeurilor 2014-2020 aprobată de Hotărârea nr. 870/2013, care stabileşte politica şi obiectivele strategice ale României în domeniul gestionării deşeurilor pe termen scurt (anul 2015) şi mediu (anul 2020), precum și a legilor conexe.

Activitatea de colectare/valorificare/ reciclare trebuie încurajată prin eliminarea concurenței neloiale și printr-o colaborare pe întreg fluxul de gestionare a deșeurilor în beneficiul cetățenilor.

Alin Teiușanu,

director executiv OPP REMATAlte articole in rubrica Opinii

 • O planetă care nu ne mai vrea

  08 April 2020 - 02:01 PM

  Vremurile teribile pe care le trăim acum ne arată cât de fragili suntem de fapt noi oamenii în fața naturii. ...

 • Afacerea

  09 March 2020 - 12:44 PM

  Mi-e greu să cred că țara noastră va fi în stare să se alinieze în viitorul apropiat la politicile de mediu ale Uniunii Europene. Ani la rând ...

 • Plata nepăsării noastre

  09 February 2020 - 12:14 PM

  Incapacitatea autorităților de a rezolva problemele de mediu ale României este din ce în ce mai evidentă. Poluarea aerului, a solului și a apelo ...

 • La mulți ani!

  11 January 2020 - 12:51 PM

  S-a încheiat un an dificil pentru toți cei care au activități în domeniul mediului, un an în care Statul a administrat și controlat sectorul me ...

 • Taxați și taxatori

  18 December 2019 - 11:27 AM

  În plin război climatic, cu un pas în prăpastie și cu o mână în buzunarul nostru, actualii decidenți politici ne cer să fim mai responsabili ...

 • Dubla măsură

  14 November 2019 - 01:59 PM

  În numai un an cei care au condus Ministerul Mediului au reușit distrugerea întregii industrii de reciclare din România. Miniștri, secretari de s ...

 • Ultimii ani ai lumii așa cum o știm

  09 October 2019 - 01:36 PM

  Poate că nici un alt eveniment din istoria recentă nu ilustrează mai bine inconștiența societății în care trăim decât incendiile provocate d ...

 • Nepăsarea în numele dezvoltării

  06 September 2019 - 11:19 AM

  În lumea în care trăim astăzi, profitul, goana după resurse, mineritul, extinderea suprafețelor agricole sunt elementele care guvernează relaț ...

 • Un oraș ca un simbol al neputinței naționale

  08 August 2019 - 02:29 PM

  Primarul Bucureștiului nu a fost decât rareori un om dedicat orașului. Cei care au fost cu adevărat primari ai Capitalei României se pot număra ...

 • Între datorie și nepăsare

  11 July 2019 - 12:14 PM

  Noi, toți cetățenii acestei țări, ne ducem viața încercând să ne achităm datoriile pe care le avem față de societatea din care facem parte ...

 • O opțiune, câțiva beneficiari

  11 June 2019 - 04:04 PM

  În scurt timp expiră termenul de șase luni acordat cu mărinimie de Ministerul Mediului autorităților publice locale pentru conformarea la cerin ...

 • O idee periculoasă

  11 June 2019 - 04:02 PM

  De la sfârșitul anului trecut, odată cu punerea în dezbatere publică a Ordonanței nr. 74/2018, toate organizațiile colectorilor și reciclatori ...

 • Strategii, dar pentru cine?

  09 April 2019 - 12:09 PM

  Strategiile din orice domeniu, în cazul fericit în care în România s-ar putea vorbi de așa ceva, se limitează la o perioadă de maximum 4 ani, d ...

 • Prețul nepăsării

  10 March 2019 - 11:43 AM

  Un amalgam de interese, de nepăsare și de incompetență a blocat punerea în funcțiune la timp a celor 32 de Sisteme de Management Integrat al De ...

 • Consultanță păguboasă

  11 February 2019 - 01:08 PM

  Anul trecut printr-o ordonanță de guvern a fost aruncat în aer tot sistemul de colectare a deșeurilor din România. S-a vorbit atunci de nevoia un ...