Attila Korodi: „Am în vedere deschiderea unui dialog cu reprezentanţii Camerei Deputaţilor privitor la Legea salubrităţii“ - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Attila Korodi: „Am în vedere deschiderea unui dialog cu reprezentanţii Camerei Deputaţilor privitor la Legea salubrităţii“

09 June 2014 - 09:44 AM Politici & Economie

Legislația privitoare la gestionarea deșeurilor este în curs de modificare la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Ce schimbări vor fi aduse și care sunt prioritățile ministerului în acest domeniu am încercat să aflăm de la ministrul Mediului, Attila Korodi, într-un scurt interviu pe care vi-l prezentăm în continuare.

ecologic: Domnule ministru, spuneați că doriți legi noi în domeniul gestionării deșeurilor și că transpunerea Directivei adoptată în 2012 va fi urmată de modificarea legislației subsecvente. Concret, la ce Hotărâri de Guvern și Ordine de Ministru faceți referire?

Attila Korodi, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice: Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. Este adevărat că în prezent se află în proces de elaborare sau de modificare și completare mai multe acte normative. Demararea acestui proces a avut la bază necesitatea transpunerii legislației europene, a unor noi directive în legislația națională, precum și îmbunătățirea cadrului legislativ existent. Prin urmare, la nivelul Direcției de Deșeuri și Substanțe Periculoase sunt în proces de promovare următoarele proiecte de acte normative: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Hotărârea de Guvern privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, Hotărârea de Guvern privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz și Hotărârea de Guvern privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

ecologic: În domeniul deșeurilor spuneați că e nevoie de o „abordare economică“. Vă rog să detaliați.

Attila Korodi, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice: Unul dintre obiectivele principale ale noii Directive cadru a deşeurilor, Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive este acela de a face din Uniunea Europeană o „Societate a Reciclării“. La acesta se adaugă aplicarea ierarhiei deșeurilor punându-se accent în primul rând pe prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte operaţiuni de valorificare cum este valorificarea energetică, și numai ca ultimă opțiune eliminarea.

Prin urmare, politica de la nivelul Uniunii Europene are în vedere „evitarea“ generării de deşeuri şi utilizarea deşeurilor ca resursă.

Astfel că noile direcții stabilite de directiva mai sus amintită prin activitățile promovate, prevenire și reciclare, pot avea ca efect o creștere a numărului operatorilor economici din domeniul deșeurilor sau dezvoltarea și reprofilarea celor deja existenți, apariția de noi specializări și direcții de activitate și implicit crearea de noi locuri de muncă. De altfel, s-a constatat deja că, în ultimii ani, industria deșeurilor din România a înregistrat un trend ascendent. Numărul firmelor nou înființate care și-au declarat ca obiect principal de activitate colectarea și recuperarea materialelor reciclabile a crescut cu cel puțin o treime față de anii precedenți.

Înființarea unor astfel de societăți de profil în domeniul deșeurilor reprezintă o oportunitate deosebită atât pentru industria în cauză, cât și pentru îndeplinirea obiectivelor impuse de legislația europeană. Însă principalul câștig îl constituie recuperarea persoanelor aflate în pragul sărăciei, integrarea lor pe piața muncii și identificarea de noi soluții viabile economic și durabile pentru asigurarea unei vieți mai bune.

În concluzie, presiunea constantă legată de optimizarea utilizării resurselor naturale conduce la o creștere a colectării separate, precum și la o intensificare a activităților de reciclare și reutilizare determinând noi o-portunități privind activități economico-sociale cu impact în protejarea mediului și, implicit, crearea de noi locuri de muncă.

Attila Korodi, ministrul MMSC

ecologic: Cum poate sprijini Ministerul Mediului domeniul reciclării hârtiei și a sticlei? De ce este nevoie de un sprijin în acest domeniu? Există anumite proiecte concrete la care vă gândiți? Cum poate sprijini ministerul celelalte domenii de reciclare?

Attila Korodi, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice: Necesitatea de a sprijini acest sector al reciclării focusat pe mai multe categorii de deșeuri (hârtie, sticlă) este impusă și de noile prevederi din Directiva cadru deșeuri care menționează obligativitatea atingerii unui nivel de reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtia, metalul, plasticul şi sticla, provenite din deşeurile menajere şi, după caz, provenite din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere.

Totodată, luând în considerare cele menționate anterior această nevoie derivă în mod natural. Prin urmare, se impune implicarea activă în acest domeniu al reciclării, obiectivul primordial fiind dezvoltarea infrastructurii.

Astfel că se urmăreşte extinderea și finalizarea sistemelor de management integrat al deşeurilor, în așa fel încât acestea să acopere în următorii ani tot teritoriul ţării şi întreaga populaţie. Scopul îl constituie crearea unui sistem modern de gestionare a deşeurilor care să contribuie la reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, prin stabilirea unui sistem adecvat care să trateze fiecare tip de deşeu în parte, în vederea protejării mediului, inclusiv dezvoltarea reciclării deşeurilor.

În afara proiectelor dezvoltate prin AM POS Mediu, Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului.

ecologic: În domeniul deșeurilor electrice și electronice ținta de 4 kg/cap de locuitor nu mai este de actualitate. Se discută de atingerea unui anumit procent din cantitatea de aparatură electrică și electronică vândută pe piață. Există în România studii sau date exacte referitoare la aceste cantități?

Attila Korodi, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice: Referitor la colectarea selectivă a deșeurilor electrice și electronice, actuala ţintă de 4 kg/locuitor va fi înlocuită începând cu anul 2016 cu o formulă procentuală reprezentând 45% din greutatea de EEE introdusă pe fiecare piaţă naţională. În a doua etapă de acţiune a noii Directive, care va începe în 2019, rata de colectare minimă, care va trebui realizată anual va creşte la 65% din greutatea medie a EEE introduse pe piaţă în cei trei ani precedenţi în fiecare Stat Membru sau, alternativ, 85% din volumul DEEE generate pe teritorul statului respectiv.

Acest lucru prezintă avantaje pentru pieţele în care consumul de electronice este unul scăzut, însă în condiţiile pieţei europene unde cererea de produsele electronice este una galo- pantă, noile standarde de colectare impun în fapt ţinte superioare de colectare a DEEE. Alături de alte state din centrul și estul Europei, România va beneficia totuşi de o perioadă de tranziție, tradusă prin realizarea, în prima etapă între 2016 și 2019, a unei rate de colecta-re între 40% şi 45%, şi amânarea realizării ratei de colectare de 65% până cel târziu în 2021.

Cantitatea totală de EEE introduse pe piața națională se calculează ca sumă a cantităților introduse de către fiecare producător sau importator care sunt raportate anual Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

ecologic: Spuneați că intenționați să reluați programul „Marea debarasare“. Când va porni programul?

Attila Korodi, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice: Luând în considerare experiența anterioară cu privire la activitatea desfășurată prin campania „Marea debarasare“ se va avea în vedere stabilirea un program împreună cu factorii implicați astfel încât să fie îmbunătățite rezultatele obținute până acum.

ecologic: Legea nr. 101/2006, așa numita Lege a salu-brității a suscitat o serie de discuții în special în ceea ce se înțelege prin anumite tipuri de deșeuri. Cum se implică ministerul în această problemă?

Attila Korodi, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice: În prezent proiectul de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 a fost transmis la Camera Deputaților pentru reexaminare. Pe parcursul procesului de promovarea a proiectului reprezentanții Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, prin direcția tehnică, și-au exprimat punctul de vedere cu privire la aspectele care vizau gestionarea, colectarea deșeurilor de ambalaje, DEEE, bateriilor și acumulatorilor.

Am în vedere deschiderea unui dialog cu reprezentanții Camerei Deputaților, pentru a duce discuțiile către o fundamentare adecvată. Sunt convins că o astfel de abordare va însemna un pas înainte în suportul legislativ pentru managementul deșeurilor.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie