Florin Diaconu: „Un comportament ecologic este o obligaţie şi nu o opţiune pentru cetăţeni“ - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Florin Diaconu: „Un comportament ecologic este o obligaţie şi nu o opţiune pentru cetăţeni“

10 September 2014 - 01:30 PM Politici & Economie

Garda Națională de Mediu este instituția statului român care are obligația de a veghea la respectarea normelor și obligațiilor ce revin României în domeniul mediului. În prezent, rolul acesteia este cu atât mai mare cu cât sunt de așteptat declanșarea împotriva României a unor proceduri de infringement în special în domeniul gestionării deșeurilor. Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Florin Diaconu ne-a făcut o prezentare a activității instituției pe care o conduce, într-un interviu pe care vi-l prezentăm în continuare.

ecologic: Cum a decurs activitatea Gărzii Naţionale de Mediu în primul semestru al anului 2014?

Florin Diaconu, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: În prima jumătate a anului 2014, activitatea Gărzii Naţionale de Mediu a fost orientată pe direcţia conformării la normele şi standardele europene de mediu. În acest sens, tematicile de control au vizat, pe de-o parte, activităţi care au generat probleme în anii trecuţi şi în care există tentaţia ocolirii legii - şi mă refer aici în principal la gestionarea deşeurilor şi substanţelor periculoase. Controalele din acest an au vizat activitatea depozitelor de deşeuri periculoase şi nepericuloase, a incineratoarelor şi sterilizatoarelor, respectiv a operatorilor care gestionează deşeuri medicale, petroliere şi, în general, a operatorilor din industria chimică. Pe de altă parte, în domeniul biodiversităţii a existat o componentă de control importantă referitoare la exploatările forestiere, la fondurile vânătoare şi la braconaj.

Bineînţeles, controalele au avut şi alte tematici, cum ar fi cele legate de salubrizare, de închiderea minelor metalifere sau de alte activităţi care prezintă riscuri la adresa mediului. Repet însă, în această perioadă, priorităţile noastre au fost cele legate de gestionarea deşeurilor şi de biodiversitate.

ecologic: Câte sancţiuni au fost aplicate de Garda Națională de Mediu şi care a fost valoarea totală a amenzilor?

Florin Diaconu, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Ca să vă dau o situaţie exactă, în primele şase luni, la nivelul structurilor teritoriale ale GNM s-au efectuat 22.734 acţiuni de control, dintre care 17.343 în domeniul poluării şi 5.391 în domeniul biodiversităţii.

Ca urmare a acestor controale, au fost aplicate 1.785 sancţiuni, respectiv 631 de avertismente şi 1.154 de amenzi al căror cuantum total depăşeşte 18.000.000 lei. La acestea se adaugă 64 de dispoziţii de sistare a activităţii, 5 dispoziţii de încetare a activităţii şi 18 propuneri de suspendare a acordului sau autorizaţiei de mediu. De asemenea, au fost înaintate către organele în drept 23 de sesizări penale.

ecologic: Care au fost problemele depistate de către comisarii GNM în relaţia cu cetăţenii, cu autorităţile publice locale şi cu agenţii economici?

Florin Diaconu, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Dintre cele trei categorii pe care le-aţi enunţat, cele mai multe probleme sunt generate de agenţii economici, aşa că mă voi referi în primul rând la ei. În acest caz, cele mai des întâlnite nereguli se referă la nerespectarea procedurilor prevăzute în autorizaţia de mediu sau la incidente care au ca rezultat poluarea sau distrugerea mediului natural.

Dacă ne referim la autorităţile publice locale, aici cele mai frecvente nereguli decurg din modul deficitar de punere în aplicare a atribuţiilor prevăzute de lege, fie că e vorba de salubritate sau, de pildă, de amenajarea spaţiilor pentru picnic.

În ceea ce priveşte activitatea noastră în relaţia cu cetăţenii, cele mai multe probleme le creează cei care consideră că nu au nicio obligaţie faţă de mediu şi incendiază miriştile fără să supravegheze focul, aruncă la întâmplare deşeurile menajere, cele provenite din construcţii sau poluează mediul într-un fel sau altul. Referitor la atribuţiile noastre în acest sens, aş vrea să se înţeleagă un lucru: Garda Națională de Mediu nu se ocupă cu amendarea unui cetăţean care aruncă o hârtie pe stradă. Asemenea fapte sunt, de obicei, sancţionate de organele de supraveghere şi menţinere a ordinii publice, respectiv de Poliţie, Jandarmerie etc. Garda de Mediu are în vedere fenomenele de poluare sau de degradare a factorilor naturali cu impact semnificativ asupra mediului, care pot fi provocate şi de cetăţeni.

Ceea ce ne dorim şi ne străduim să transmitem prin acţiunile noastre de conştientizare vizează creşterea gradului de implicare şi responsabilizare a oamenilor faţă de mediul în care trăiesc şi conştientizarea faptului că un comportament ecologic este o obligaţie şi nu o opţiune pentru cetăţeni.

gratareecologic: Se spune că nu s-a aplicat nici măcar o amendă de către Garda de Mediu vreunui cetăţean pentru abateri la legislaţia de mediu. Este adevărat?

Florin Diaconu, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Evident că nu! Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au sancţionat cetăţeni care făceau grătare în locuri neamenajate sau care au dat foc la mirişti. Aceste amenzi se vor da în continuare, pentru a corecta nişte obiceiuri încetăţenite. Trebuie să spun, însă, că numărul şi valoarea amenzilor aplicate cetăţenilor sunt mult mai mici decât cele aplicate agenţilor economici. E şi normal, de altfel. Oricine străbate ţara, vede că problemele mari, care afectează mediul pe scară largă, se regăsesc în zonele industriale sau dens populate, acolo unde există producători mari de deşeuri. Fireşte că ar fi absurd ca un comisar să aplice amenzi unor cetăţeni ieşiţi la picnic, atunci când la 100 de metri distanţă e un munte de deşeuri provenite de la o întreprindere. Dacă vom reuşi să disciplinăm marii poluatori, atunci şi cetăţenii vor deveni mai responsabili şi mai atenţi faţă de mediu, în viaţa de zi cu zi.

ecologic: Care sunt priorităţile dumneavoastră domnule comisar general, pe termen scurt şi mediu?

Florin Diaconu, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Aşa cum am mai spus, prioritatea principală este atingerea obiectivelor stabilite la nivel guvernamental cu instituţiile europene, care sunt prevăzute în Planul strategic al Gărzii Naționale de Mediu pentru perioada 2014-2016. Planul Strategic al GNM detaliază acţiunile concrete care vor fi întreprinse pentru atingerea acestor obiective.

Foarte pe scurt, acţiunile de control desfăşurate în următoarea perioadă vizează depozitele neconforme şi transferul de deşeuri, dar şi activităţile din ariile protejate. Dar, ca să răspund la această întrebare dintr-o perspectivă mai largă, priorităţile pe termen scurt se modifică în funcţie de situaţia din teren. Activitatea noastră are şi o zonă impredictibilă, câtă vreme există riscuri la adresa mediului. Prin urmare, întotdeauna vor apărea provocări noi, cărora GNM, alături de celelalte instituţii din domeniu, vor trebui să le facă faţă.

ecologic: În ultima perioadă, cel puţin la Bucureşti, au apărut reţele de „colectare” din containerele stradale a PET-urilor şi a altor materiale reciclabile. Are competenţe GNM pentru combaterea acestui fenomen?

Florin Diaconu, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: Colectarea deşeurilor reciclabile intră în competenţa primăriilor, respectiv a agenţilor economici care gestionează colectarea selectivă a deşeurilor, care au şi obligaţia de a supraveghea aceste zone. Totodată, Poliţia Locală are atribuţii privind respectarea prevederilor legale referitoare la condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale.

Sigur că vedem cu toţii că „fenomenul“ la care faceţi referire are şi o parte negativă. Din păcate, însă, dacă acest fenomen a luat amploare, înseamnă că trebuie găsite modalităţi de colectare selectivă mai adecvate, care să nu mai permită proliferarea lui.

Tăieri ilegale

ecologic: Referitor la încălcarea legislaţiei, vă rog să vă referiţi la neregulile constatate în domeniul managementului deşeurilor și în cel al fondului forestier.

Florin Diaconu, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu: În privinţa managementului deşeurilor, în primul semestru al acestui an, Garda Naţională de Mediu a efectuat 168 de controale neplanificate la operatori economici autorizaţi pentru colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin depozitare finală. Aceste controale s-au finalizat cu amenzi în valoare de 635.000 lei pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin autorizaţia de mediu sau pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

În ceea ce priveşte fondul forestier, situaţia este mai complicată pentru că GNM nu este singura instituţie abilitată să efectueze controale şi să aplice sancţiuni în acest domeniu. După cum ştiţi, la nivel guvernamental există o preocupare foarte serioasă, în acest an, atât privind defrişările şi exploatarea ilegală a masei lemnoase, cât şi politica de reîmpăduriri. Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu colaborează, în acest sens, cu ocoalele silvice şi inspec- torii silvici şi cu celelalte autorităţi pentru că soluţia corectă pentru eradicarea tăierilor ilegale este, categoric, acţiunea concertată care vizează nu doar persoana care taie ilegal din pădure, ci şi lanţul de valorificare a lemnului, până la utilizatorul final. În tot acest demers este esenţial să avem o bună coordonare cu celelalte instituţii implicate.

Strict legat de activitatea noastră în ceea ce priveşte combaterea tăierilor ilegale de masă lemnoasă, avem planificate acţiuni de inspecţie şi control care vizează verificarea legalităţii din punct de vedere a protecţiei mediului, a modului de desfăşurare a activităţilor de exploatare forestieră şi prelucrare de masă lemnoasă. În cadrul acestor acţiuni de control, comisarii GNM verifică existenţa actelor de reglementare deţinute de societăţile care desfăşoară activităţi de exploatare forestieră şi prelucrare primară şi secundară lemnului, conformarea la prevederile acestora în ceea ce priveşte modul efectiv de desfăşurare a activităţilor, precum şi realizarea în totalitate şi la termen a măsurilor dispuse de comisarii GNM în actele de control anterioare. În vederea eficientizării acţiunilor de inspecţie şi control în domeniul prevenirii tăierilor ilegale de masă lemnoasă şi defrişării fondului forestier, Garda Naţională de Mediu a încheiat protocoale de colaborare cu mai multe instituţii. Pe termen mediu, se are în vedere organizarea unei alianţe de instituţii strategice care să poată contracara acţiunile unor structuri organizate pe infracţionalitatea în domeniul silvic.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie