ANRSC: materialele reciclabile să se valorifice din stațiile de sortare! - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

ANRSC: materialele reciclabile să se valorifice din stațiile de sortare!

08 June 2015 - 04:05 PM Politici & Economie

Întâlnirea anuală a operatorilor de salubritateÎn timp ce Ministerul Mediului este ocupat cu oprirea defrișărilor, ANRSC, o instituție din Ministerul Dezvoltării, vrea să preia de la Agențiile de Mediu autorizarea colectorilor de deșeuri municipale. Instituția, în colaborare cu asociația salubriștilor, confundând grav responsabilitatea cu autorizarea, schimbă regulile pe piața gestionării deșeurilor, dând autorității publice locale puteri depline.

Asociația Română de Salubritate (ARS), în parteneriat cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) au organizat, în data de 7 mai a.c., întâlnirea anuală a operatorilor de salubritate cu tema: „Noutăți legislative de finanțare și tehnice în managementul deșeurilor din România”.

La eveniment au participat, pe lângă salubriști, reprezentanți ai altor societăți comerciale care încă se mai ocupă de managementul deșeurilor, colectori, valorificatori, reciclatori și organizații de preluare de responsabilități din domeniul deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor electrice și electronice, toţi interesați de „noutățile“ pe care ARS și ANRSC au vrut să le anunțe.

Principala noutate din regulamentul cadru al serviciului de salubrizare al localităților, publicat în Monitorul Oficial al României în data de 24 martie 2015, a fost anunțată de președintele ANRSC, Doru Ciocan. Referindu-se la cine va avea acces la deșeuri reciclabile în România, Doru Ciocan a spus: „Toate materialele reciclabile se vor valorifica numai din stațiile de sortare. Accesul la stațiile de sortare se va face pe baze concurențiale. Vor avea dreptul concurențial să cumpere din acele stații de sortare numai trei categori de operatori: producătorul de ambalaj, reciclatorul și operatorul de preluare a responsabilității.“

Întâlnirea anuală a operatorilor de salubritateANRSC vrea revenirea DEEE-urilor în responsabilitatea salubriștilor

Iulian Băndoiu, directorul Direcției Tehnice, Licențe din cadrul ANRSC, a prezentat pe larg prevederile importante din Legea nr. 101/2006 revizuită și din Regulamentul Cadru.

Referitor la responsabilitatea autorității locale privind deșeurile electrice și electronice Iulian Băndoiu a spus: „Au fost eliminate din responsabilitatea administrației publice locale și implicit a operatorilor de salubrizare colectarea și transportul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, colectarea și transportul deșeurilor de baterii și acumulatori.

Centrele de colectare nu mai sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale. Să știți că noi, ANRSC-ul, nu ne-am dorit excluderea fluxului de echipamente electrice și electronice. Până în anul 2014, exista în lege o activitate distinctă, independentă, colectarea, transportul, sortarea, valorificarea deșeurilor voluminoase, inclusiv a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și aceasta era o prevedere foarte bună. Până în anul 2014 reciclatorii de astfel de deșeuri au avut tot sprijinul autorităților administrației publice locale, a operatorilor de salubrizare și s-au făcut campanii de colectare locale și naționale cu asemenea deșeuri. Numai că la momentul respectiv, unii reprezentanți au dorit scoaterea DEEE-urilor și așa a apărut pasajul din lege: cu excepția fluxului de deșeuri electrice și electronice, baterii și acumulatori. Noi, ANRSC, nu ne-am dorit acest lucru, am fost solicitați, legea s-a votat în Parlament, dar noi considerăm că ar fi bine să revină această activitate așa cum a fost până în anul  2014.“

Responsabilitatea primăriilor le dă dreptul de autorizare

Iulian Băndoiu a mai declarat: „Responsabilitatea producătorului deșeului nu este conform Directivei și Legii nr. 211 numai a producătorului, este și a deținătorului de deșeuri. Iar operatorul din stația de sortare este un deținător al acelor deșeuri.

Referitor la punctele de colectare noi nu avem nimic împotrivă ca ele să existe fiindcă și directiva încurajează asemenea centre de colectare.

Întâlnirea anuală a operatorilor de salubritateSuntem de acord ca operatorii care exploatează acele centre de colectare să colecteze deșeurile de la producătorii de deșeuri. La ei deșeurile trebuie însă să fie aduse de fiecare persoană fizică care vrea să recupereze ceva din acel deșeu. Nu suntem de acord însă ca cel care administrează acel centru să se deplaseze el după deșeuri, să colecteze deșeurile din poartă-n poartă.

Referitor la centrele comerciale, dacă se colectează numai deșeuri de ambalaje, atunci au dreptul să colecteze aceste deșeuri și alţi operatori decât operatorul de salubrizare. Ceea ce vrem noi, ANRSC, este ca acei operatori care colectează deșeurile de ambalaje de pe fluxul de deșeuri de ambalaje să fie autorizați de către autoritățile administrației publice locale și nu de către Ministerul Mediului cum este în prezent.

Pentru că autoritățile administrației publice locale sunt cele care răspund de cantitatea totală de deșeuri reciclabile. Responsabilitatea organizării colectării tuturor deșeurilor și reciclabile și a bio-deșeurilor este exclusiv a autorității locale. Nu îi poți da unei autorități locale răspunderea îndeplinirii unui obiectiv fără să-i dai și pârghile necesare ca să organizeze acea activitate.

Dacă deșeurile de ambalaje se colectează distinct, ele se încadrează pe cod 15.01, dacă deșeurile de ambalaje sunt colectate împreună cu deșeurile non-ambalaje, atunci operatorul care colectează acele deșeuri le împarte în două pe cele două coduri 15.01 și 20.01 în funcție de ponderea cantităților pe cele două tipuri de deșeuri.

Frecvența de colectare din puncte de colectare este stabilită în regulament la 3 zile. Dacă într-o singură pubelă se colectează toate deșeurile, și de hârtie și de carton, și de metal, și de plastic și de sticlă, pubela se ridică la trei zile. În cazul în care colectarea e pe tipuri de deșeu, pubela se ridică și la o săptămână și la două, funcție de sistemul de colectare implementat de autoritatea administrației publice locale. Autoritatea administrației publice locale este autonomă și are competență deplină.

Deținător al deșeului este acea persoană fizică sau juridică care se află în posesia deșeului. Conform Legii nr. 51 și conform Legii nr.101 sunt două modalități de prestare a serviciului oricărei activități de utilitate publică. Gestiune directă atunci când primăria prestează serviciul prin anumite compartimente, servicii sau direcții, cu oameni angajați la primărie în cadrul aparatului de specialitate al primarului sau prin niște structuri în subordinea Consiliului local. Atunci, primăria rămâne deținătorul deșeului.

Conform Legii nr. 51 printr-un contract de delegare, autoritățile publice locale pot delega toate responsabilitățile și obligațiile care revin autorității locale către un operator licențiat, autorizat, cu statut de societate. În momentul în care s-a delegat, deșeul a intrat în posesia acelui operator care devine deținătorul deșeului. Nu-l mai vinde autoritatea locală, îl vinde operatorul stației de sortare.“

De la întâlnirea anuală a operatorilor de salubritate a lipsit instituția cea mai importantă în domeniul gestionării deșeurilor, Ministerul Mediului. Parteneriatul dintre ANRSC și ARS este cel mai de succes acord încheiat între o instituție de reglementare a statului și societăți a căror activitate este reglementată de aceasta.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie