Deșeurile de ambalaje versus deșeuri municipale - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Deșeurile de ambalaje versus deșeuri municipale

08 June 2015 - 04:28 PM Politici & Economie

Cornel Brezuică, consilier OPP REMATDupă revizuirea Legii Salubrității, nr. 101/2006, o lege discutabilă din multe puncte de vedere, ANRSC a creat o neclaritate în încadrarea unor anumite tipuri de deșeuri, neclaritate care va duce la instituirea monopolului salubriștilor pe piața deșeurilor, inclusiv a celor industriale.

S-a creat o mare confuzie între deșeurile de ambalaje și deșeurile municipale, confuzie care poate conduce la o aplicare incorectă a legislației comunitare.

Având în vedere definiția deșeurilor municipale cuprinsă în Decizia 2011/753/ UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate de Directiva 2008/98/ CE, coroborat cu prevederile Deciziei 2000/532/CE de stabilire a listei de deșeuri (decizie preluată în legislația românească prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase), deșeurile de ambalaje colectate separat nu sunt încadrate la Capitolul 20, „deșeuri municipale (deșeuri menajere și deșeuri similare provenind din activități comerciale, industriale și din instituții), inclusiv fracțiuni colectate separat.“

Deșeurile de ambalaje colectate separat trebuie încadrate potrivit actelor normative menționate anterior la Capitolul 15, „deșeuri din ambalaje, materiale absorbante, materiale textile pentru șters, materiale de filtrare și echipament de protecție care nu sunt incluse în nici o altă categorie“, fiind identificate prin codurile de la 15.01.01 până la 15.01.11.

Pe cale de consecință, deșeurile de ambalaje colectate separat nu fac obiectul colectării prin serviciile de salubrizare a localităților, reglementat prin Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților,  republicată cu modificări- le și completările ulterioare.

Astfel, persoanele fizice sau juridice care generează deșeuri de ambalaje, producători inițiali ai deșeurilor, pot preda deşeurile, în condiții de piață concurențială, către oricare dintre operatori economici autorizați de către autoritatea de mediu teritorială în vederea preluării deșeurilor de ambalaje. Instituirea unei obligativități a acestora de a încredința deșeurile de ambalaje unui singur operator economic constituie o îngrădire a dreptului de a dispune cu privire la respectivele bunuri, crearea unei piețe de monopol și, nu în ultimul rând, o încălcare a legislației comunitare.

Având în vedere principiul supremaţiei dreptului comunitar, normele comunitare primează asupra tuturor normelor naţionale, orice altă definiţie contrară celor prevăzute în actele comunitare poate constitui o încălcare a acestora cu posibilitatea contestării actelor normative naţionale.

Cornel Brezuică, consilier OPP REMATAlte articole in rubrica Politici & Economie