Neîndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante va fi un motiv de suspendare a plăţilor intermediare - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Neîndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante va fi un motiv de suspendare a plăţilor intermediare

08 February 2016 - 04:41 PM Politici & Economie

Unul dintre cele mai importante ministere ale Guvernului Cioloş, poate cel mai important, este Ministerul Fondurilor Europene, fiindcă de el depinde în cea mai mare măsură drumul european al României. Activitatea celor care lucrează în acest minister este strâns legată de îndeplinirea condițiilor prealabile necesare pentru garantarea utilizării eficace și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții, sarcină care ţine mai mult de celelalte ministere. Despre aceste subiecte am stat de vorbă cu secretarul de stat din Ministerul Fondurilor Europene, Emanoil Radu Dascălu, responsabil de Programul Operaţional Infrastructură Mare, program care include şi POS Mediu.  e­­cologic

ecologic: Vă rog să ne spuneţi care sunt principalele probleme cu care se confruntă la ora actuală Ministerul Fondurilor Europene?

Emanoil Radu Dascălu, secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene (MFE): Principalele probleme pe care noi încercăm să le rezolvăm sunt lipsa unui portofoliu adecvat de proiecte pentru finanțarea din perioada 2014-2020, calitatea slabă a proiectelor, greșeli în implementarea legislației în domeniul achizițiilor publice, capacitatea redusă a beneficiarilor în ceea ce privește implementarea proiectelor şi întârzierile majore înregistrate în derularea achizițiilor publice.

ecologic: Cum apreciaţi activitatea Administraţiei Publice Locale prin prisma accesării fondurilor europene? Care credeţi că este cauza principală ce poate conduce la pierderea acestor fonduri?

Emanoil Radu Dascălu, secretar de stat în cadrul MFE: România s-a confruntat cu unele disfuncționalități ale sistemului, care au condus în mai multe rânduri la blocaje în implementare, la întreruperi sau chiar suspendări de plăți de la Comisie la aproape toate programele operaționale finanțate în cadrul Obiectivului Convergență al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

Analizele efectuate după primii ani, la nivelul structurilor şi actorilor implicaţi în implementarea programelor operaţionale, au evidenţiat o capacitate administrativă scăzută a beneficiarilor proiectelor de a promova și implementa eficient proiecte într-un termen oarecum limitat.

În ceea ce privește autoritățile locale, la modul general, asumarea responsabilității de implementare a proiectelor este un element care poate fi îmbunătățit în mod continuu. O parte din întârzierile proiectelor, respectiv a programelor, sunt cauzate de indecizia sau deciziile întârziate luate la nivel local.

ecologic: În ceea ce priveşte POS Mediu, vă rog să ne spuneţi care este situaţia în Axele prioritare 1 şi 2 - Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată şi Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric.

Emanoil Radu Dascălu, secretar de stat în cadrul MFE: Prin Axa prioritară 1 a Programului Operațional Sectorial Mediu, respectiv „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată“, sunt finanțate 86 proiecte în valoare totală de 19.370 milioane lei fără TVA, din care 14.931 milioane lei fonduri europene nerambursabile. Dintre acestea, 64 de proiecte în valoare totală de 9.404 milioane lei (7.340 milioane lei fonduri europene nerambursabile) se vor finaliza până la 30.06.2016.

Un număr de 22 de proiecte, în valoare totală de 9.966 milioane lei fără TVA (din care 7.591 mililoane lei fonduri europene nerambursabile) vor fi eșalonate și se vor finaliza în perioada de programare 2014-2020. Valoarea totală necesară finalizării celor 22 de proiecte aferente perioadei de programare 2014-2020 este de 3.314 milioane lei din care 2.465 milioane lei fonduri europene nerambursabile.

În cadrul Axei prioritare 2 a POS Mediu, „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate“, există 38 proiecte aprobate în valoare totală de 5.592.518.009 lei fără TVA (4.088.651.087,77 lei finanțare nerambursabilă), din care 32 proiecte finanțate în cadrul Domeniului Major de Intervenție 2.1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor, în valoare de 4.858.901.501 lei (3.529.092.334,97 lei finanțare nerambursabilă) și 6 proiecte finanțate în cadrul DMI 2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric, în valoare de 733.616.508 lei fără TVA (559.558.752,80 lei finanțare nerambursabilă).

La data de 31.12.2015, situația proiectelor în cadrul acestei axe este următoarea:
- 2 proiecte sunt finalizate, în valoare totală de 133.259.848 lei fără TVA, din care finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 106.607.878,40 lei;
- 18 proiecte se vor finaliza la 30.06.2016, având o valoare totală de 2.526.114.675 lei fără TVA, din care finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.831.971.013,25 lei;
- 18 proiecte nu se vor finaliza până la 30.06.2016 și vor fi fazate, valoarea totală a acestora ridicându-se la 2.933.143.486 lei fără TVA (din care 2.150.072.196,13 lei finanțare nerambursabilă), din care valoarea totală a fazei a doua fiind de aproximativ 1.316.159.813 lei fără TVA (finanțare europeană de aproximativ 1.001.238.882 lei fără TVA).

Pasajul Basarab (foto: Agerpres)

ecologic: Ce fonduri europene au fost disponibile, ce fonduri au fost accesate şi ce fonduri au fost pierdute până în acest an şi ce sume sunt alocate în acordul de parteneriat 2014 - 2020?

Emanoil Radu Dascălu, secretar de stat în cadrul MFE: Fondurile europene care au fost disponibile prin POS Mediu au fost de 4.412,47 milioane euro, din care au fost accesate 2.735,37 milioane euro; nu este cazul de pierderi până la data de 31.12.2015, până la această dată declarându-se cheltuieli la Comisia Europeană care au acoperit riscul de dezangajare la 31.12.2015.

Sumele alocate în Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 pe partea de mediu din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 sunt următoarele: Pe Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, care acoperă sectorul de apă și deșeuri, valoarea totală este de 3.402.875.042,00 euro din care 2.892.443.785,00 euro alocare UE și 510.431.257,00 euro cofinanțare publică națională.

Pe Axa Prioritară 4 - Protejarea şi refacerea biodiversităţii, remedierea solurilor contaminate şi monitorizarea calităţii aerului, valoarea totală este de 500.625.783,00 euro din care 425.531.915,00 euro alocare UE și 75.093.868,00 euro cofinanțare publică națională.

Pe Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, valoarea totală este de 563.204.005,00 euro din care 478.723.404,00 euro alocare UE și 84.480.601,00 euro cofinanțare publică națională.

ecologic: Pentru accesarea acestor fonduri (POIM) România are de îndeplinit o serie de condiţionalităţi ex-ante. Cât de importante sunt aceste condiţionalităţi? Vă rog să ne spuneţi care sunt aceste condiţionalităţi şi cum acţionează Ministerul Fondurilor Europene pentru ca acestea să fie îndeplinite. Ce grupuri de lucru s-au constituit, cum funcţionează acestea, cine face parte din ele şi care sunt rezultatele aşteptate?

Emanoil Radu Dascălu, secretar de stat în cadrul MFE: Pentru perioada 2014-2020, conform art. 19 și Anexei XI a Regulamentului UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții, fiecare Stat Membru trebuie să garanteze existența condițiilor prealabile necesare pentru utilizarea eficace și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții.

Aceste condiționalități fie au caracter specific în conexiune directă cu obiectivele tematice stabilite prin Regulament și în acest caz condiționează anumite priorități de investiții, fie au caracter general vizând orizontal majoritatea programelor.

Pentru condiționalitățile care nu sunt îndeplinite la data transmiterii Acordului de Parteneriat sau a programelor operaționale, au fost stabilite planuri de acțiune care conțin măsurile care urmează să fie realizate, organismele responsabile și calendarul de implementare a acestora, termenul final fiind 31 decembrie 2016.

În condițiile în care condiționalitățile nu vor fi îndeplinite până la data menționată, acest fapt va constitui un motiv de suspendare a plăților intermediare de către Comisie pentru acele priorități cărora li se aplică respectiva condiționalitate. Astfel, alocarea financiară a respectivelor domenii va fi re-alocată pentru alte domenii pentru care condiționalitățile ex-ante tematice au fost îndeplinite.

În acest moment, din cele 14 de condiționalități aplicabile POIM, 4 sunt îndeplinite și 10 sunt parțial îndeplinite. Pentru condiționalitățile îndeplinite parțial au fost elaborate și asumate planuri de acțiune pentru realizarea acestora în termenul prevăzut de regulament, respectiv 31 decembrie 2016.

Statia de epurare a apei Glina

Monitorizarea condiționalităților ex-ante este realizată lunar de către Ministerul Fondurilor Europene, fiind supusă atenției Guvernului și apoi transmisă Comisiei Europene. Există un dialog formal și informal permanent între MFE și instituțiile responsabile de îndeplinirea condiționalităților ex-ante, precum și între MFE și Comisia Europeană, care vizează stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante conform planurilor de acțiune. Voi enumera condiționalitățile aplicabile POIM şi stadiul lor de implementare.

Condiționalitățile POIM îndeplinite sunt: 4.2. - Au fost întreprinse acțiuni de promovare a unei cogenerări cu randament ridicat a energiei termice și a energiei electrice; 4.3. - Au fost întreprinse acțiuni de promovare a producției și distribuției de energie din surse regenerabile; 7.4. - Dezvoltarea de sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei electrice. Existența unor planuri cuprinzătoare pentru investiții în infrastructura energetică inteligentă și a unor măsuri de reglementare care să contribuie la îmbunătățirea eficienței energetice și a securității aprovizionării şi Condiționalitatea cu caracter general G3 privind invaliditatea.

Condiționalități POIM parțial îndeplinite sunt: Condiționalitatea ex-ante 5.1 prevenirea și gestionarea riscurilor care constă în efectuarea unei evaluări naționale sau regionale a riscurilor. Această evaluare este în curs de realizare și va fi finanțată printr-un proiect de creștere a capacității administrative. Responsabil este Ministerul Afacerilor Interne - IGSU.

Condiționalitatea ex-ante 6.1. - Sectorul apei presupune existența a unei politici tarifare privind apele care prevede stimulente corespunzătoare pentru ca utilizatorii să folosească eficient resursele de apă și a unei contribuții adecvate a diferitelor utilizări ale apei, pentru recuperarea costurilor serviciilor legate de utilizarea acesteia la o rată stabilită de planul adoptat de gestionare a bazinelor hidrografice pentru investiții sprijinite prin diferite programe. Condiționalitatea este parțial îndeplinită, fiind necesare acțiuni suplimentare pentru realizarea criteriului privind politica tarifară. Condiționalitatea va fi îndeplinită în momentul adoptării celei de a doua variante a planurilor de management ale bazinelor hidrografice. Responsabil este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Condiționalitatea ex-ante 6.2 - Sectorul deșeurilor vizează elaborarea Planului Național pentru Gestionarea Deșeurilor (care să conțină și un plan de prevenire a generării deșeurilor) și existența unor instrumente economice pentru atingerea până în 2020 a obiectivelor privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare. Conform planului de acțiune, această condiționalitate va fi îndeplinită cu sprijinul asistenței tehnice. Această condiționalitate are termenele intermediare asumate în planul de acțiune depășite, însă printr-un efort susținut al tuturor factorilor implicați se va putea realiza în termenul prevăzut de regulament. Responsabil este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

ecologic: În sectorul de transporturi ştiu că sunt o serie de întârzieri în definitivarea Master Planului General de Transport. Ce faceţi în acest caz?

Emanoil Radu Dascălu, secretar de stat în cadrul MFE: Condiționalitățile specifice sectorului transporturi (7.1, 7.2 și 7.3) presupun existența unei strategii globale a sectorului și capacitatea autorităților și beneficiarilor de a asigura fluxul de proiecte. Master Planul General de Transport (MPGT) a fost finalizat şi agreat, însă actul normativ de aprobare a acestuia nu a fost transmis de către Ministerul Transporturilor (MT) pe circuitul de avizare. Termenul de aprobare asumat (decembrie 2015) este depășit.

De asemenea, sunt depășite termenele de înfiinţare a Autorităţii de Reformă Feroviară (iulie 2015), semnarea contractului de servicii publice între MT şi Metrorex, precum și acela privind încheierea contractelor de performanță multianuale între Ministerul Transporturilor și administratorii CNADNR și CNCFR care stabilesc obiectivele clare de investiții în conformitate cu indicatorii și obligațiile de întreținere ce decurg din MPGT (septembrie 2015), precum și întreținerea și utilizarea Modelului Național de Transport pentru prioritizarea proiectelor. Responsabil este Ministerul Transporturilor.

Şantierul metroului bucureştean (foto: Agerpres)

O altă condiționalitatea ex-ante parţial îndeplinită este cu caracter general 5. - Ajutoare de stat. Aceasta vizează existența unor măsuri de aplicare eficace a normelor Uniunii din domeniul ajutoarelor de stat în ceea ce privește fondurile ESI. Condiționalitatea este parțial îndeplinită fiind realizate măsurile de formare profesională. De asemenea, măsurile privind asigurarea capacității administrative de punere în aplicare și aplicarea normelor Uniunii Europene din domeniul ajutoarelor de stat sunt în stadiu final de realizare, fiind nevoie în continuare de alimentarea bazei de date REGAS. Această bază de date va permite verificarea ex-ante a eligibilităţii beneficiarilor pentru acordarea ajutoarelor de stat/ajutoarelor de minimis.

În privinţa condiționalităţii generale 4. privind achizițiile publice, planul de acțiune pentru îndeplinirea acestei condiționalități orizontale este în conformitate cu Strategia naţională în domeniul achiziţiilor publice, document asumat de Guvernul României la începutul lunii iulie 2015, fapt confirmat și de Comisia Europeană. Această condiționalitate se aplică tuturor programelor operaționale, iar Comisia Europeană acordă o atenție specială monitorizării îndeplinirii planului de acțiune și a Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice.

ecologic: Există condiţionalităţi şi în ceea ce priveşte legislaţia de mediu?

Emanoil Radu Dascălu, secretar de stat în cadrul MFE: Condiționalitatea ex-ante cu caracter general 6. privind legislația de mediu, privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu (EIA-SEA). Această condiționalitate presupune existența unor măsuri de aplicare eficace a legislației Uniunii din domeniul mediului referitoare la EIA și SEA și este parțial îndeplinită. Conform planului de acțiune mai este nevoie de trainingul autorităților de mediu și a celor de management a programelor operaționale privind aplicarea legislației EIA-SEA și elaborarea unor ghiduri pentru implementarea uniformă a legislației EIA-SEA. Aceste acțiuni fac obiectul unor proiecte de asistență tehnică finanțate parțial din Programul Operațional Asistență Tehnică, parțial din Programul Operațional Capacitate Administrativă. Termen de realizare decembrie 2016. Responsabil este tot Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Nu în ultimul rând, condiționalitatea ex-ante cu caracter general 7. - sistemele statistice și indicatorii de rezultat. Această condiționalitate vizează existența unei baze statistice necesare pentru a efectua evaluări ale eficacității și impactului programelor operaționale. Există unele întârzieri față de termenele intermediare asumate, însă condiționalitatea va fi îndeplinită până în decembrie 2016. Alte articole in rubrica Politici & Economie