Politici mai inteligente de taxare ar stimula tranziția către economia verde - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Politici mai inteligente de taxare ar stimula tranziția către economia verde

09 November 2016 - 03:16 PM Politici & Economie

Taxele de mediuUn nou raport al EEA arată că sistemul actual al taxelor de mediu va trebui schimbat în viitor, pentru a susține atingerea obiectivelor politicilor de mediu ale Uniunii Europene și a lua în calcul o serie de alți factori sistemici.Irina Tomșa

Taxele de mediu ne ajută să avem o planetă mai sănătoasă, cu oameni mai sănătoși. Spre deosebire de altele, acestea generează locuri de muncă și favorizează progresul tehnologic, sunt ușor de administrat și greu de eludat. Atingerea obiectivelor Uniunii Europene referitoare la mediu va eroda însă sistemul actual al taxelor de mediu. Există și alți factori sistemici cu implicații în proiectarea pe viitor a politicilor fiscale din Europa, conform unui raport al Agenției Europene de Mediu (EEA) publicat pe 6 septembrie.

Raportul, intitulat „Taxele de mediu și politicile de mediu ale UE“ oferă o vedere de ansamblu a instrumentelor de piață create conform legislației Uniunii Europene, cum ar fi taxele, costurile de reciclare sau schemele prin care poluatorul plătește. Documentul prezintă o analiză a modului în care sunt realizate și aplicate taxele de mediu în țările membre EEA, luând în considerare și viitori aderenți.

Rolul taxelor de mediu în stimularea economiei ecologice

Sectoarele energiei, al carbonului și al vehiculelor de transport sunt cele la care se aplică cel mai adesea taxele de mediu și cele care produc cele mai mari venituri. Taxele pe resurse și pe poluare există în majoritatea statelor membre și veniturile lor sunt limitate, dar au un potențial enorm de a îndrepta atitudinea către economia circulară și eficientizarea utilizării resurselor.

Raportul subliniază importanța taxelor de mediu în separarea poluării și utilizării resurselor naturale de dezvoltarea economică. De exemplu, în Suedia, PIB-ul a crescut cu 58% între 1990 și 2013, după introducerea unei taxe pe dioxidul de carbon care a contribuit la reducerea cu 23% a emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada respectivă.

Astfel de taxe ne ajută să trăim mai sănătos și pot stimula tehnologiile prietenoase cu natura, apariția inovațiilor, creșterea numărului de locuri de muncă și prosperitatea. Acestea, la rândul lor, sprijină obiectivul Europei de a trece la o economie cu mai puține emisii de carbon și care să utilizeze mai eficient resursele, precum și politicile UE pentru dezvoltare, competitivitate și locuri de muncă, la fel și țelurile stabilite prin strategia Europa 2020.

Taxele de mediu afectează mult mai puțin comportamentul economic decât taxele de muncă și cele corporatiste. În plus, au o rată mai mică de evaziune și costuri administrative mai mici.

Provocările pentru viitoarele sisteme de taxe

Privind în perspectivă, autorii raportului consideră că îmbunătățirea performanțelor de mediu, împreună cu schimbările demografice, reprezintă provocări sistemice pentru cei care vor crea viitoarele politici fiscale.

Noile tehnologii cu emisii reduse din sectoarele industriei și transporturilor pot duce la erodarea sistemului actual de taxe. De exemplu, în Olanda, schema de taxare a înregistrării autovehiculelor a determinat cumpărătorii să se orienteze spre mașini mai mici, cu emisii reduse de carbon, ceea ce a dus apoi la micșorarea veniturilor din taxe. Veniturile din taxarea combustibililor auto se vor diminua și ele pe măsură ce consumul de benzină și motorină va scădea, ca efect al urmăririi obiectivelor de mediu ale UE.

Factorul demografic este de asemenea important. Segmentul de populație cu vârsta de peste 65 de ani va crește, în timp ce numărul oamenilor apți de muncă (grupul de vârstă 15-64) va scădea în cele mai multe țări, ceea ce va avea ca efect reducerea veniturilor din taxele de muncă.

Raportul recomandă factorilor de decizie să țină cont de aceste aspecte și de provocările conexe în proiectarea unor sisteme fiscale flexibile, pentru o viitoare economie ecologică. Alte articole in rubrica Politici & Economie