Energie curată pentru toți europenii: emisii de carbon scăzute cu 40% până în 2030 - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Energie curată pentru toți europenii: emisii de carbon scăzute cu 40% până în 2030

09 February 2017 - 04:26 PM Politici & Economie

Energie curată pentru toţi europeniiComisia Europeană a prezentat în data de 30 noiembrie 2016 un pachet de măsuri pentru menținerea competitivității Uniunii Europene în condițiile în care tranziția către o energie curată schimbă piețele energetice mondiale. UE se angajează astfel să acorde un rol primordial eficienței energetice, să devină lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile și să le ofere consumatorilor o soluție echitabilă.

Comisia dorește ca UE nu numai să se adapteze, ci și să fie liderul acestei tranziții. De aceea, UE s-a angajat să reducă emisiile de CO2 cu cel puțin 40% până în 2030, și, în același timp, să modernizeze economia europeană și să creeze locuri de muncă și creștere economică pentru toți cetățenii europeni.

Propunerile din data de 30 noiembrie 2016 urmăresc trei obiective principale: UE să acorde un rol primordial eficienței energetice, să devină lider mondial în domeniul energiei din surse regenerabile și să le ofere consumatorilor o soluție echitabilă.

Consumatorii sunt actori activi și esențiali pe noile piețe ale energiei. Consumatorii din întreaga Uniune vor dispune în viitor de opțiuni mai bune în materie de furnizori, de acces la instrumente fiabile de comparare a prețurilor la energie, precum și de posibilitatea de a-și produce singuri electricitatea și de a o vinde. O transparență sporită și o mai bună reglementare înseamnă mai multe ocazii pentru societatea civilă să devină mai implicată în sectorul energetic și să răspundă la semnalele de preț. Pachetul conține și anumite măsuri menite să îi protejeze pe consumatorii cei mai vulnerabili.

Vicepreședintele pentru uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat: „Acest pachet va stimula tranziția către o energie curată, modernizând economia. După ce în ultimii ani a fost lider în domeniul acțiunilor împotriva schimbărilor climatice, în prezent Europa este un exemplu de creare a condițiilor pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții durabile. Propunerile de astăzi vizează toate sectoarele legate de energia curată: cercetare și inovare, competențe, construcții, industrie, transport, digital, finanțe și multe altele. Aceste măsuri le vor permite tuturor cetățenilor și agenților economici europeni să profite la maximum de tranziția către o energie curată.“

Designul ecologic creşte eficienţa energetică

Propunerile din cadrul pachetului Comisiei „Energie curată pentru toți europenii“ sunt menite să arate că tranziția către o energie curată este sectorul de creștere al viitorului, iar aici sunt banii inteligenți. În 2015, energia curată a atras investiții globale de peste 300 de miliarde de euro. UE are avantajul de a putea utiliza politicile de cercetare, dezvoltare și inovare pentru a transforma această tranziție într-o oportunitate industrială concretă. Mobilizând anual până la 177 miliarde euro de investiții publice și private începând din 2021, acest pachet poate genera o creștere de până la 1% a PIB-ului de-a lungul următorului deceniu și poate crea 900.000 de noi locuri de muncă.

Propunerile legislative „Energie curată pentru toți europenii“ vizează eficiența energetică, energia din surse regenerabile, organizarea pieței energiei electrice, securitatea aprovizionării cu energie electrică, precum și reguli de guvernanță pentru uniunea energetică. În plus, Comisia propune o nouă cale de urmat pentru proiectarea ecologică, precum și o strategie pentru o mobilitate integrată și automatizată.

Pachetul include și acțiuni pentru accelerarea inovației din domeniul energiei curate și pentru renovarea clădirilor din Europa. Acesta prevede măsuri de încurajare a investițiilor publice și private, de promovare a competitivității industriale a UE și de atenuare a impactului societal al tranziției către o energie curată.

De asemenea, se caută modalități prin care UE să ia noi inițiative în domeniul tehnologiei și al serviciilor legate de energia curată pentru a ajuta țările să-și atingă obiectivele de politică energetică.

Eficienţa energetică

Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a mai precizat că „Propunerile noastre stimulează cererea de noi tehnologii pe piață, stabilesc condiții favorabile pentru investitori, consolidează puterea consumatorilor, îmbunătățesc funcționarea piețelor energetice și ne ajută să ne atingem obiectivele în materie de climă. Sunt mândru în special de obiectivul obligatoriu de 30% eficiență energetică, deoarece ne va reduce dependența de importurile de energie, va crea locuri de muncă și va scădea emisiile. Europa este în pragul unei revoluții a energiei curate. La fel cum s-a întâmplat la Paris, vom reuși numai cu condiția să colaborăm. Cu aceste propuneri, Comisia a deschis calea pentru un sistem energetic mai competitiv, mai modern și mai curat. Acum contăm pe Parlamentul European și pe statele membre pentru a le transforma în realitate.“

Clima şi energia

În octombrie 2014, Consiliul European a convenit asupra cadrului UE de politici privind clima și energia pentru 2030, fixând un obiectiv intern ambițios la nivelul întregii economii, de reducere cu cel puțin 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030. Acordul de la Paris confirmă abordarea UE.

Punerea în aplicare a cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030, astfel cum a fost convenit de Consiliul European, este o prioritate ca urmare a Acordului de la Paris.

UE consolidează mediul propice pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon printr-o gamă largă de politici și instrumente interconectate reflectate în Strategia pentru uniunea energetică, una dintre cele 10 priorități ale Comisiei Juncker. Comisia a înaintat deja mai multe propuneri-cheie pentru a atinge obiectivul UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030. În 2015, a prezentat o propunere de reformă a schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), pentru a garanta că sectorul energetic și industriile energointensive vor respecta obiectivul de reducere a emisiilor.

În vara lui 2016, Comisia a înaintat propuneri de accelerare a tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în alte sectoare-cheie ale economiei europene.

Aceste propuneri reprezintă pașii esențiali care au mai rămas până la aplicarea pe deplin a cadrului de politici UE privind clima și energia pentru 2030, în special privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie