130 de miliarde euro au intrat deja în economia reală a Europei - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

130 de miliarde euro au intrat deja în economia reală a Europei

09 February 2017 - 04:55 PM Politici & Economie

InvestiţiiComisia Europeană a publicat pentru prima oară un raport intermediar privind cele cinci fonduri. Acesta indică o accelerare bruscă a investițiilor în ultimele luni și estimează că implementarea va atinge viteza de croazieră în 2017.

Până la sfârșitul anului 2015, au fost înregistrate 274.000 de întreprinderi care au primit deja sprijin prin intermediul fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) pentru 2014-2020 şi 2,7 milioane de persoane au beneficiat deja de asistență pentru a-și găsi un loc de muncă sau a-și dezvolta competențele; biodiversitatea a 11 milioane de hectare de teren agricol a fost îmbunătățită și au fost selectate un milion de proiecte pentru a fi finanțate de UE, în valoare totală de aproape 60 de miliarde euro.

Această cifră s-a dublat în decursul a nouă luni și, până în toamna anului 2016, aproape 130 de miliarde euro (20% din totalul fondurilor ESI) au fost investite în întreprinderi mici, cercetare, rețele în bandă largă, eficiență energetică și mii de alte proiecte axate pe prioritățile strategiei UE pentru creștere și locuri de muncă. În conformitate cu ţintele Planului de investiții, obiectivul de a dubla uti-lizarea instrumentelor financiare în cadrul investițiilor finanțate prin fondurile ESI a fost aproape atins la sfârșitul anului 2015.

Vicepreședintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „În multe state membre, fondurile ESI reprezintă o sursă vitală de investiții publice. Ca urmare a accentului pus pe domeniile prioritare și a cadrului axat pe performanță în care se înscriu, fondurile contribuie în mod semnificativ la atingerea obiectivelor la nivelul UE privind creșterea și crearea de locuri de muncă.“

La rândul său, comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Cifrele vorbesc de la sine și arată că suntem pe calea cea bună în ceea ce privește implementarea, chiar și în condițiile unui cadru mai ambițios pentru fonduri, care a contribuit deja la sprijinirea reformelor structurale și la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. A sosit momentul ca proiectele finanțate de UE să fie lansate și, în acest scop, fac apel la statele membre să accelereze și mai mult procesul de selectare și de implementare.“

În primii doi ani ai perioadei 2014-2020, în paralel cu elaborarea primelor proiecte, statele membre au creat condițiile corespunzătoare pentru a asigura calitatea și viabilitatea investițiilor, prin intermediul noilor dispoziții ale cadrului comun pentru fonduri.

Beneficiile aduse de aceste cerințe depășesc domeniul investițiilor din fondurile ESI și au un impact pozitiv asupra calității vieții în UE. De exemplu, Italia a adoptat o strategie națională privind banda largă, care este aliniată la obiectivele UE 2020 și care vizează reducerea decalajului digital. De asemenea, au fost elaborate planuri de evaluare a fiecărui program din cadrul fondurilor ESI, pentru a oferi o imagine mai clară privind performanțele lor de-a lungul timpului, în conformitate cu inițiativa „Bugetul UE axat pe rezultate“.

Pe lângă acest raport, Comisia a lansat o versiune actualizată a Platformei de date deschise privind coeziunea. Acest site, creat ca urmare a angajamentului Comisiei de a-și asuma răspunderea și de a asigura transparența, este îm-bogățit acum cu noi secțiuni care indică performanțele investițiilor cu fonduri ESI și măsoară nivelul de atingere a obiectivelor.

Context

Fondurile ESI pentru perioada 2014-2020 și cofinanțarea națională oferă o capacitate de investiții de 638 de miliarde euro, incluzând 181 de miliarde euro pentru „creștere inteligentă“, cu investiții în cercetare & inovare, tehnologii digitale și sprijin direct acordat unui număr de peste două milioane de întreprinderi mici.

Prezentul raport este primul dintr-o serie de rapoarte anuale adresate instituțiilor UE cu privire la implementarea celor 533 de programe din cadrul fondurilor ESI.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie