Acordul Voluntar, o soluţie pentru rezolvarea unor probleme naţionale - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Acordul Voluntar, o soluţie pentru rezolvarea unor probleme naţionale

05 October 2017 - 01:54 PM Politici & Economie

Acordul voluntarRomânia este ţara care înregistrează cele mai mici rate de reciclare din Europa, ţara care depozitează cea mai mare parte din deşeurile municipale. Ani de zile s-a vorbit de pericolul intrării în infringement, dar autorităţile nu au făcut nimic pentru evitarea penalităţilor din partea Comisiei Europene. Un sprijin pentru îndeplinirea obligaţiilor ce ne revin ca ţară ar putea veni din implicarea companiilor private în rezolvarea acestor probleme prin încheierea cu autorităţile a unor acorduri voluntare.ecologic

Comisia Europeană a realizat în anul 2015 un studiu privitor la susținerea unor acorduri și inițiative voluntare în ţările Uniunii Europene. Studiul s-a dorit atunci a fi un cadru pentru Statele Membre în scopul sprijinirii întreprinderilor în îmbunătăţirea eficienţei resurselor şi conţine exemple de colaborări din diferite state europene.

Sprijinul acordat de stat pentru acorduri și inițiative voluntare este utilizat pe scară largă în opt state membre (Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Spania, Olanda și Marea Britanie) și utilizat la o scară mai mică în alte zece state membre. În celelalte nu există o politică națională în vigoare pentru această măsură de sprijin (vezi graficul de pe pagina alăturată).

Exemple de bune practici

Italia

Ministerul italian al Mediului s-a angajat să implice sectorul privat în eforturile de îmbunătățire a eficienței utilizării resurselor. În acest context, ministerul lucrează la definirea unui sistem voluntar național numit „Green Made in Italy“, care, prin adoptarea metodologiei AEP - Amprenta Ecologică a Produselor - a Comisiei Europene, vizează promovarea competitivității produselor italiene în contextul creșterii cererii de performanță ecologică ridicată pe piețele naționale și internaționale. În cadrul acestui Program, va fi elaborat un instrument de diagnosticare bazat pe metodologia LCA (Life Cycle Assessment), care va ajuta companiile să identifice, să găsească proceduri de management al amprentei de carbon și tehnologii cu emisii reduse de carbon pentru a îmbunătăți eficiența resurselor în cadrul proceselor de producție. Lansat în 2012, acest program a primit deja 200 de participanți din partea companiilor mari și mici și a altor actori.

Luxemburg

Clusterul EcoInnovation din Luxemburg a fost lansat în 2011, având ca scop promovarea dezvoltării energiei și tehnologiilor verzi și promovarea durabilității și inovării în Luxemburg.
Clusterul se concentrează pe următoarele subiecte: economie circulară, mobilitate, orașe durabile și tehnologii inteligente. Clusterul EcoInnovation este o rețea care sprijină diferiții actori din sectorul tehnologiilor verzi cu scopul de a crea și de a dezvolta noi oportunități de afaceri durabile, în principal prin proiecte de colaborare în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Aderarea ca membru la clusterul EcoInnovation este deschisă tuturor companiilor, institutelor de cercetare publice și organizațiilor active în domeniul eco-tehnologiilor. Multe organizații, precum și companii private au devenit membre ale grupului. Peste 120 de companii și peste 20 de organizații publice și private fac parte din la acest grup, urmărindu-și în mod activ obiectivele.

Susţinerea iniţiativelor şi acordurilor voluntare

Spania

Administrația națională din Spania folosește acordurile voluntare ca instrument strategic pentru a depăși angajamentele juridice de a pune în aplicare principiile economiei circulare, de a promova competitivitatea afacerilor și de a încuraja eficiența resurselor. Ministerul Agriculturii, Alimentației și Mediului din Spania participă și promovează aceste angajamente voluntare cu asociațiile de afaceri din diferite sectoare, precum și cu întreprinderile sociale. Un număr mare de acorduri au apărut în ultimii ani. Un exemplu este acordul voluntar dintre Asociația spaniolă a producătorilor de celuloză, hârtie și carton și Ministerul Mediului Înconjurător, al Mediului Rural și Maritim. Acordul voluntar al industriilor de celuloză și hârtie își propune să atingă valori limită de emisie greu de îndeplinit în rândul întreprinderilor care prin activitatea lor deversează apele tehnologice în natură.

HoReCa Green ConsultingOlanda

Guvernul olandez oferă sprijin acordurilor voluntare prin intermediul politicii „Green Deals“. „Green Deals“ reprezintă o serie de acorduri între guvernul olandez și alte părți. Aceste părți pot fi companii, organizații ale societății civile și alte autorități publice. În cadrul unui acord „Green Deal“, guvernul central ajută la eliminarea blocajelor în ceea ce privește planurile ecologice și în special în ceea ce privește eliminarea barierelor nefinanciare, cum ar fi reglementarea și autorizațiile. Prin abordarea „Green Deals“, guvernul oferă societății oportunități pentru dezvoltarea și fructificarea unei economii mai ecologice și, prin urmare, devine un factor de dezvoltare a unor noi parteneriate de colaborare care vizează promovarea unei economii mai verzi. Acordurile „Green Deals“ au pornit de la tema energiei, dar acoperă și teme cum ar fi clima, apa, materiile prime, biodiversitatea, mobilitatea, economia bio, construcțiile și alimentaţia.

Marea Britanie

În Marea Britanie, „Angajamentul Courtauld“ a fost lansat în 2005 de către Programul de acțiune al guvernului britanic privind gestionarea deșeurilor și resurselor pentru reducerea deșeurilor alimentare și de ambalaje din lanțul de aprovizionare cu alimente și băuturi. Până în prezent, în cadrul „Angajamentului Courtauld“ au fost operate trei etape: prima s-a derulat din 2005 până în 2009 și a avut trei obiective: stoparea creșterii cantității de deșeuri de ambalaje până în 2008, reducerea cantităților de ambalaje până în 2010 și identificarea modalităților de combatere a deșeurilor alimentare.

Etapa a doua s-a desfăşurat în perioada 2010-2012 şi a început tranziţia de la indicatorii care se raportau doar la greutate la noi indicatori cu impact mai mare asupra mediului.
Etapa a treia a început în 2013 şi s-a încheiat în 2015. Ea a avut trei obiective: reducerea cu 5% a deşeurilor menajere, reducerea cu 3% a deşeurilor alimentare şi stoparea creşterii amprentei de carbon generată de ambalajele alimentare. Primele două etape ale angajamentului au contribuit la prevenirea generării a 2,9 milioane tone de deșeuri în valoare de 4 miliarde lire sterline. De asemenea, au contribuit la scăderea cu un milion de tone a ambalajelor utilizate și reducerea cu 15% a deșeurilor de alimente din Marea Britanie în perioada 2007 - 2012.

Ponderea ambalajului alimentar a fost redusă cu 10,7% în a doua fază. Pe lângă beneficiile pentru întreprindere, în faza a doua s-a realizat o reducere absolută de 3,7% a totalului deșeurilor alimentare față de un obiectiv de 4%.

România

În 2013, în România a fost semnat un acord voluntar privind prevenirea generării și reciclarea deșeurilor de ambalaje între Ministerul Mediului și Pădurilor și parteneri reprezentanţi ai sectoarelor economice implicate pentru a dezvolta instrumente de prevenire a deșeurilor de ambalaje și pentru a îmbunătăți reciclarea.

În cadrul acestui acord a fost dezvoltat un nou serviciu, SIGUREC, care are ca scop îmbunătățirea soluțiilor de reciclare din întreaga țară. Una dintre funcționalitățile sale constă în oferirea de vouchere clienților care își fac cumpărăturile în supermarketuri din România în schimbul unor aparate de uz casnic ajunse la sfârșit de viață sau a ambalajelor din material plastic.

O altă aplicație în cadrul proiectului SIGUREC este și Sigurec Mobil. În cadrul acestui program, centrul de colectare poate fi contactat printr-o aplicație mobilă în vederea colectării deșeurilor de ambalaje de uz casnic sau a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Prin instalarea containerelor, 450.000 de tone de ambalaje din plastic și aluminiu și aproximativ 500 tone de DEEE au fost colectate în Buzău, unul dintre oraşele-pilot. 

Susţinerea iniţiativelor şi acordurilor voluntareAlte articole in rubrica Politici & Economie