Schimbările climatice și managementul apelor, printre prioritățile României la președinția Consiliului UE - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Schimbările climatice și managementul apelor, printre prioritățile României la președinția Consiliului UE

11 February 2019 - 03:23 PM Politici & Economie

Preluarea de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene aduce pentru țara noastră și o serie de obligații în ceea ce privește coordonarea acțiunilor eurepene în protejarea mediului înconjurător. Despre aceste obligații, dar și despre obiectivele pe care și le-a propus România, am vorbit cu Grațiela Gavrilescu, viceprim-ministru și ministrul Mediului.
ecologic

ecologic: Doamnă prim-ministru, România a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene pentru primele șase luni ale acestui an. Vă rugăm să ne spuneți pentru început care sunt obiectivele generale ale președinției române a Consiliului Uniunii Europene.

Graţiela Gavrilescu, viceprim-ministru şi ministrul Mediului: Ca linie fundamentală de lucru, președinția română va avea ca obiectiv principal cetățeanul european, cu aspirațiile și preocupările lui. Pot să vă spun că avem dorința de a finaliza cât mai multe dosare legislative, tocmai pentru a aduce rezultate tangibile pentru toți cetățenii Uniunii Europene.
Înțelegem că suntem o președinție de tranziție între două legislaturi, în timpul căreia vor fi puse în discuție dosare complexe, cum este Cadrul Financiar Multianual. Pentru noi este esențial să beneficiem de un efort colectiv și de o puternică voință politică atât din partea statelor membre UE din Consiliu, cât și a Parlamentului European. Vom încerca să fim cât mai eficienți și să asigurăm un progres real pentru cât mai multe dosare.

romania2019.eu

Unul dintre subiectele pe care le considerăm foarte importante se referă la viitorul Europei. În acest context, sperăm că Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019 se va dovedi un pas important în consolidarea proiectului european.

Nu în cele din urmă, ca principiu director al președinției noastre, suntem ferm angajați să acționăm onest pentru a dezvolta în continuare Agenda europeană comună.

ecologic: Care sunt prioritățile României în acest mandat?

Graţiela Gavrilescu, viceprim-ministru şi ministrul Mediului: Prioritățile președinției noastre pot fi grupate în cadrul a patru piloni de acțiune: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa ca actor global și Europa valorilor comune.

Europa convergenței are patru obiective: creștere, coeziune, competitivitate și conectivitate. Considerăm că numai prin convergență și coeziune se poate asigura o dezvoltare durabilă și echitabilă pentru toți cetățenii europeni. Toate acestea sunt esențiale pentru promovarea unei Europe unite și pentru creșterea competitivității Uniunii Europene la nivel global. Ele trebuie să constituie repere ale acțiunii la nivel european, reflectând totodată interesele României în calitate de stat european.

Din perspectiva convergenței, dorim punerea în aplicare a Pilonului European al Drepturilor Sociale. Vom promova educația inclusivă și performantă. Ne interesează asigurarea șanselor egale și o creștere a mobilității forței de muncă pe piața internă.

O altă direcție de acțiune este promovarea cercetării și inovării, iar aici ne preocupă în primul rând digitalizarea și conectivitatea ca principali factori în creșterea competitivității industriei europene.

Digitalizarea industriei europene va reprezenta o primă temă națională prioritară care va fi promovată la nivelul Uniunii Europene. Vom stimula diversificarea actualei baze industriale din Uniune prin promovarea digitalizării și implementarea inteligenței artificiale în procesele industriale.

Un alt obiectiv prioritar este conectivitatea. Asigurarea convergenței reale despre care v-am vorbit depinde în mod direct de realizarea conexiunilor de toate tipurile, în special în zonele mai slab dezvoltate. Conectarea acestor regiuni cu restul Europei, în toate formele posibile, prin rețelele de transport energetice sau digitale reprezintă cea mai sigură și cea mai eficientă cale de dezvoltare. Conectivitatea asigură fluxurile de circulație funcționale, de mărfuri, de resurse naturale, energetice sau de resurse umane esențiale pentru dezvoltarea economică.

Uniunea Europeană

„Europa siguranței“ se referă la securitatea internă a Uniunii Europene, la gestionarea frontierelor externe, la securitatea cibernetică. Ne-am luat angajamentul de a promova cooperarea între statele membre pentru pregătirea Uniunii față de noile provocări de securitate ce amenință siguranța cetățeanului și spațiul european.

„Europa ca actor global“ este un concept care se bazează pe faptul că acțiunile Uniunii Europene pe plan mondial trebuie să pornească de la angajamentele comune asumate prin Strategia Globală de Politică Externă și de Securitate a Uniunii Europene.

Prin programul „Europa valorilor comune“ dorim stimularea coeziunii europene prin raportare permanentă la valorile comune pe care se bazează Uniunea fiindcă doar în acest mod putem combate eficient rasismul, intoleranța, xenofobia, populismul, antisemitismul.

ecologic: Unde se regăsesc problemele de mediu și care sunt domeniile prioritare în această perioadă?

Graţiela Gavrilescu, viceprim-ministru şi ministrul Mediului: Schimbările climatice și protecția mediului se regăsesc în cadrul pilonului „Europa convergenței“. Având în vedere contextul național, precum și agenda europeană și internațională, președinția română va avea ca domenii prioritare schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, biodiversitatea și managementul apelor.

Uniunea EuropeanăÎn ceea ce privește schimbările climatice, președinția României va continua să promoveze agenda Uniunii Europene privind schimbările climatice și să contribuie la implementarea Acordului de la Paris. Eforturile noastre vor fi concentrate asupra organizării unui dialog cuprinzător și structurat care să contribuie la formularea viziunii comune a Uniunii asupra unei strategii pe termen lung care să stimuleze acțiunile climatice și să ducă la o transformare durabilă a economiilor noastre.

Președinția României se va concentra de asemenea pe pregătirea poziției Uniunii Europene pentru sesiunea de negocieri internaționale de la Bonn din iunie 2019.

Schimbările climatice sunt o realitate ce nu poate fi negată. Anul trecut a fost al treilea cel mai călduros an din 1901 până în prezent. În România, media temperaturii aerului în 2018 a fost de 11,57°C, fiind a treia cea mai mare valoare din anul 1901 până în prezent, conform înregistrărilor de la stațiile meteorologice ale Administrației Naționale de Meteorologie. Temperatura medie a aerului din 2018 a depășit cu 1,35°C norma climatologică în vigoare - media multianuală din perioada 1981-2010.

Dacă analizăm topul celor mai călduroși zece ani din perioada 1900-2018 se remarcă faptul că nouă dintre aceștia aparțin intervalului 2000-2018.

De asemenea, vom acorda o atenție deosebită punerii în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și consolidării dimensiunii de mediu a dezvoltării durabile.

România s-a alăturat celor 193 de state membre ale ONU la Summitul privind dezvoltarea din septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acțiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social și de mediu. Pentru prima oară, acțiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate și cele aflate în curs de dezvoltare.

În centrul Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal și sub denumirea de Obiective Globale. Acestea sunt: Fără sărăcie, Foamete zero, Sănătate și bunăstare, Educație de calitate, Egalitate de gen, Apă curată și sanitație, Energie curată și la prețuri accesibile, Muncă decentă și creștere economică, Industrie, inovație și infrastructură, Inegalități reduse, Orașe și comunități durabile, Consum și producție responsabile, Acțiune climatică, Viața acvatică, Viața terestră, Pace, justiție și instituții eficiente și Parteneriate pentru realizarea obiectivelor.

Pe baza acestor Obiective Globale se stabilește o agendă de acțiune pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a injustiției și protejării planetei până în 2030.

Președinția română va coordona participarea activă a UE și a statelor membre la cea de-a patra sesiune a Adunării Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEA-4) cu tema „Soluții inovatoare pentru provocările de mediu și consumul și producția durabile“, care va avea loc la Nairobi în perioada 11-15 martie 2019.

ecologic: Ce importanță acordă România în acest mandat protejării biodiversității la nivel european?

Graţiela Gavrilescu, viceprim-ministru şi ministrul Mediului: Pentru România protejarea biodiversității este deosebit de importantă și prin faptul că 23% din suprafața țării noastre este ocupată de arii naturale protejate în cadrul rețelei Natura 2000. Pe baza rezultatelor COP14 din Convenția privind Diversitatea Biologică, președinția română urmărește să faciliteze o dezbatere ministerială privind consolidarea cadrului de acțiune post-2020 privind biodiversitatea, ținând seama de provocarea realizării obiectivelor de la Aichi și de necesitatea de a face mai mult în acest domeniu.

Președinția României va coordona de asemenea participarea activă a UE și a Statelor Membre la importante întâlniri internaționale care au loc în primul semestru al anului 2019, precum cea de-a XVIII-a Conferință a Părților la Convenția CITES din Sri Lanka în perioada 23 mai - 3 iunie 2019 și cea de-a șaptea sesiune plenară a Platformei Interguvernamentale privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice de la Paris, 29 aprilie - 4 mai 2019.

În domeniul managementului apelor, președinția română își propune să avanseze cât mai mult negocierile pe cele două dosare legislative privind apa potabilă și reutilizarea apei.
Pe lângă dosarele amintite, avem în vedere finalizarea negocierilor cu Parlamentul European pentru propunerea de regulament privind standardele emisiilor de CO2 generate de vehiculele grele noi.

Parlamentul European

Ne dorim ca din anul 2030 autoturismele noi să emită cu 37,5% mai puțin CO2, iar camionetele noi în medie cu 31% mai puțin CO2 comparativ cu nivelurile din 2021, conform unui acord care a fost aprobat recent de statele membre. Între 2025 și 2029, atât autoturismele, cât și camionetele vor avea obligația de a emite cu 15% mai puțin CO2. Ne dorim decarbonizarea și modernizarea transportului rutier în Europa.

Președinția României va depune toate eforturile pentru a progresa în finalizarea unor dosare legislative importante: propunerea de regulament privind Programul LIFE și propunerea privind mecanismul de raportare și verificare a emisiilor de CO2 generate de transportul maritim.

ecologic: Care sunt evenimentele de mediu cele mai importante din această perioadă și pe care dintre acestea le va găzdui România?

Graţiela Gavrilescu, viceprim-ministru şi ministrul Mediului: În data de 5 martie 2019 se va întruni la Bruxelles Consiliul de Mediu. Apoi, pe 26 iunie Consiliul de Mediu se va întruni la Luxemburg. În perioada 20-21 mai a.c. va avea loc la București întâlnirea Consiliului Informal de Mediu, unde temele principale vor fi schimbările climatice, biodiversitatea şi managementul apelor.

Vom organiza trei conferințe la București: pe 16 aprilie 2019 va avea loc Conferința Internațională „Agenda 2030: parteneriate pentru dezvoltarea durabilă“, în 21-22 mai 2019 se va desfășura Conferința ministerială „Stadiul implementării directivelor privind apa: dificultăți și bune practici“, iar în zilele de 6-7 iunie 2019 „Conferința ministerială privind carnivorele mari: provocări și soluții“. Alte articole in rubrica Politici & Economie