Comisia Europeană stabilește noi măsuri pentru protejarea și refacerea pădurilor - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Comisia Europeană stabilește noi măsuri pentru protejarea și refacerea pădurilor

07 September 2019 - 04:28 PM Politici & Economie

PăduriComisia Europeană a adoptat pe 23 iulie 2019 o comunicare prin care stabilește un nou cadru de acțiune pentru protejarea și refacerea pădurilor de pe glob. Între anii 1990 și 2016 au fost defrișate 1,3 milioane kilometri pătrați de păduri, iar principalele cauze sunt cererea de alimente, furaje, lemn și alte produse.
ecologic

Potrivit comunicatului Comisiei Europene, emisiile de gaze cu efect de seră legate de defrișări sunt a doua cauză majoră a schimbărilor climatice, iar protejarea pădurilor este o parte importantă a responsabilităților asumate prin angajamentele Acordului de la Paris. În plus, pădurile asigură mijloace de subzistență pentru aproximativ 25% din populația mondială și stau la baza unor valori culturale, societale și spirituale de neînlocuit.

Comunicarea adoptată de Comisia Europeană are un obiectiv dublu: protejarea și îmbunătățirea sănătății pădurilor existente - în special a pădurilor virgine - și extinderea semnificativă la nivel mondial a suprafețelor împădurite durabile și cu o biodiversitate bogată.

Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al CENoul cadru de acțiuni stabilește cinci priorități:
 reducerea amprentei consumului din UE asupra terenurilor și încurajarea consumului de produse provenite din lanțuri de aprovizionare care nu implică defrișări;
 conlucrarea în parteneriate cu țările producătoare pentru a combate defrișările și a reduce presiunile asupra pădurilor;
 consolidarea cooperării internaționale pentru a stopa defrișările și degradarea pădurilor și a încuraja refacerea pădurilor;
 redirecționarea finanțării pentru a sprijini practici mai durabile de utilizare a terenurilor;
 sprijinirea disponibilității și a accesului la informații de calitate privind pădurile și lanțurile de aprovizionare cu produse de bază, încurajarea cercetării și inovării.

Comisia va încuraja instituirea unor sisteme de certificare mai stricte pentru produsele care nu implică defrișări și va evalua potențialele măsuri legislative axate pe cerere și alte stimulente.

De asemenea, Comisia va colabora strâns cu țările partenere pentru a le ajuta să reducă presiunea asupra pădurilor lor și le va sprijini în elaborarea și punerea în aplicare a unor cadre naționale cuprinzătoare, care să consolideze utilizarea durabilă a pădurilor și să sporească durabilitatea lanțurilor valorice forestiere.

Comisia va depune eforturi și în cadrul forurilor internaționale - cum ar fi FAO, ONU, G7 și G20, OMC și OCDE - pentru a consolida cooperarea cu privire la acțiunile și politicile din acest domeniu. Comisia va continua să se asigure că acordurile comerciale negociate de UE contribuie la gestionarea responsabilă și durabilă a lanțurilor de aprovizionare globale și încurajează comerțul cu produse agricole și forestiere care nu provoacă defrișări sau degradarea pădurilor. În plus, Comisia va elabora mecanisme care să îi stimuleze pe micii agricultori să mențină și să consolideze serviciile ecosistemice și să adopte o agricultură durabilă și o gestionare responsabilă a pădurilor.

Pentru a îmbunătăți accesul la informații privind pădurile și lanțurile de aprovizionare, Comisia a propus instituirea unui Observator al UE care să monitorizeze schimbările în ceea ce privește suprafața împădurită mondială și factorii asociați. Această resursă va oferi organismelor publice, consumatorilor și întreprinderilor un acces mai bun la informații privind lanțurile de aprovizionare, încurajându-i să adopte un comportament mai responsabil. Comisia va analiza de asemenea posibilitatea de a consolida utilizarea sistemului Copernicus pentru monitorizarea pădurilor prin satelit.

Potrivit comunicatului, Comisia se va axa pe redirecționarea finanțării publice și private pentru a contribui la stimularea gestionării durabile a pădurilor și a lanțurilor valorice forestiere durabile, precum și a conservării suprafeței împădurite existente și a regenerării durabile a unor noi suprafețe împădurite. Împreună cu statele membre, Comisia va evalua mecanismele care pot favoriza finanțarea verde pentru păduri.

Vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, dezvoltare, investiții și competitivitate, a declarat: „Protejând pădurile existente și asigurând extinderea durabilă a suprafețelor împădurite garantăm mijloacele de subzistență ale comunităților locale și le permitem să obțină venituri mai mari. Pădurile constituie de asemenea un sector economic ecologic promițător, în care se pot crea între 10 și 16 milioane de locuri de muncă decente pe tot globul“.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans, responsabil cu dezvoltarea durabilă, a subliniat: „Pădurile sunt plămânii verzi ai planetei noastre și trebuie să le arătăm aceeași grijă pe care o arătăm și plămânilor noștri. Dacă nu protejăm pădurile de pe glob, nu ne vom îndeplini obiectivele climatice. Cele mai mari păduri virgine din lume nu se află pe teritoriul UE, însă acțiunile noastre ca indivizi și opțiunile noastre în materie de politici au un impact major. Astăzi transmitem cetățenilor noștri și partenerilor din întreaga lume semnalul că UE este pregătită să își asume rolul de lider în acest domeniu în următorii cinci ani și ulterior“. 

Comisia EuropeanăAlte articole in rubrica Politici & Economie