„Fondul pentru Mediu trebuie să îşi îndeplinească misiunea“ - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

„Fondul pentru Mediu trebuie să îşi îndeplinească misiunea“

26 April 2010 - 09:08 PM Politici & Economie

Administraţia Fondului pentru Mediu are o nouă conducere. Noul preşedinte al AFM, Gheorghe Popescu, intenţionează să facă din Fondul pentru Mediu o instituţie perfect funcţională în condiţiile în care, un timp destul de îndelungat activitatea acestuia s-a limitat numai la încasări şi mai puţin, spre deloc, la finanţări.
Gheorghe Popescu este din Piatra Neamţ, este născut în data de 20 martie 1954 şi este de profesie economist. Înainte de a veni la AFM, Popescu a fost director general în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, coordonator al activităţii de construcţii de locuinţe şi reabilitare termică.

ecologic: Care sunt atribuţiile ce vă revin în funcţia pe care o ocupaţi?
Gheorghe Popescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Având în vedere noua misiune care mi-a fost încredinţată, bazată pe experienţa de conducere acumulată, de peste 25 ani în domeniul administraţiei publice, consider că atribuţiile pe care le am în acest moment sunt similare cu cele deţinute anterior, diferenţa constând în activitatea de nişă a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aceea de finanţare a proiectelor pentru protecţia mediului.
Astfel, voi depune toate eforturile pentru a gestiona eficient bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu, prin cheltuirea resurselor financiare pre- văzute în anul 2010, pentru finanţarea proiectelor şi programelor de mediu, asigurând, pe de o parte, buna desfăşurare a celor iniţiate deja şi pe de altă parte, demararea programelor ce urmează a fi lansate.
De asemenea, toate aceste măsuri le voi implementa împreună cu angajaţii AFM, pe care i-am organizat în echipe de management aferente fiecărui program de finanţare, unde responsabilităţile sunt acum clare pentru fiecare în parte .
ecologic: Care vă sunt priorităţile imediate şi care sunt planurile dumneavoastră pe termen mediu şi lung?
Gheorghe Popescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Întrucât activitatea Administraţiei Fondului pentru Mediu este orientată către susţinerea financiară şi realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în scopul îndeplinirii angajamentelor asumate de România la nivel european, am  revizuit strategia de finanţare şi categoriile de beneficiari pentru aceste programe şi proiecte.
Astfel, pentru a simplifica procedura de accesare a finanţărilor din Fondul pentru Mediu, fiecare program sau tip de proiect finanţat din Fondul pentru Mediu beneficiază de propriul ghid de finanţare, elaborat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi aprobat ulterior, prin ordin al ministrului Mediului şi Pădurilor.
Pentru anul în curs, mi-am propus, alături de echipa mea, să îndeplinim mai multe obiective: În primul rând să continuăm finanţarea programelor şi proiectelor iniţiate în anii anteriori, în vederea rezolvării probleme- lor de protecţia mediului la nivel naţional şi îndeplinirii angajamentelor asumate de România în procesul de negociere a Capitolului 22 - Mediu cu UE. Implementarea programelor şi proiectelor iniţiate în anul 2009, Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utili- zează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului şi Programul privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, solară, biomasă, hidro sunt numai câteva din ceea ce ne-am propus să realizăm în acest an, ca şi Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.
Un alt obiectiv este finanţarea  pro- gramelor care vizează stimularea înnoirii Parcului auto naţional, stimularea înnoirii Parcului naţional de trac- toare şi maşini agricole autopropulsate, gestionarea deşeurilor - inclusiv a deşeurilor periculoase şi închiderea depozitelor de deşeuri, protecţia resurselor de apă, a staţiilor de tratare, staţiilor de epurare pentru comunităţile locale. Pe de altă parte elaborăm ghidurile de finanţare pentru proiecte privind prevenirea poluării, reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului, în special în zonele afectate de alunecări de teren, conservarea biodiversităţii, administrarea ariilor naturale protejate, educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, elaborarea hărţilor de risc pentru bazine sau subbazine, reducerea nivelurilor de zgomot, utilizarea de tehnologii curate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, rena- turarea terenurilor scoase din patrimoniul natural, realizarea pistelor pentru biciclişti, refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepţia celor reglementate prin legi speciale, gospodărirea integrată a zonei costiere, înlocuirea acoperişurilor din azbest.
Intenţionăm să stimulăm interesul autorităţilor locale, al operatorilor economici, al ONG-urilor şi al unităţilor de învăţământ pentru elaborarea proiectelor prioritare de mediu prin accesarea finanţărilor din Fondul pentru Mediu, să creăm un flux continuu de depunere a proiectelor pentru protecţia mediului, să menţinem o strategie de comunicare eficientă cu operatorii economici - contribuabili la Fondul pentru Mediu, să promovăm activităţile instituţiei prin intermediul tuturor canalelor de comunicare şi să menţinem transparenţa privind utilizarea eficientă a Fondului pentru Me-diu, pentru a răspunde nevoilor solicitanţilor de finanţare şi să îmbunătăţim ca- pacitatea administrativă şi financiară, în vederea finanţării unui număr cât mai mare de proiecte şi programe de mediu.
ecologic: Cât de importantă credeţi că trebuie să fie legătura dumneavoastră cu agenţii economici?
Gheorghe Popescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Pentru a asigura resursele financiare necesare susţinerii acestor programe şi proiecte, derulăm acţiuni permanente de inventariere a operatorilor economici, potenţiali contribuabili la veniturile Fondului pentru Mediu, ca urmare a încheierii unor protocoale de colaborare privind schimbul de informaţii periodice, cu următoarele instituţii: ONRC, MEC-CNRM, GNM, ANV, CCIRMB, AN-PM, ANAF.
Prin intermediul colaborării cu instituţiile mai sus menţionate, încă se mai recuperează din taxele şi contribuţiile aferente anilor anteriori, datorate de către contribuabili la Fondul pentru Mediu.
Dorim să îmbunătăţim asistenţa acordată, atât solicitanţilor de finanţare, cât şi contribuabililor, asigurându-i pe aceş-tia că toate taxele şi contribuţiile colectate la Administraţia Fondului pentru Mediu sunt în concordanţă cu principiile europene „poluatorul plăteşte“ şi „responsabilitatea producătorului“.
Pe de o parte aceşti bani se întorc, prin proiectele finanţate din Fondul pentru Mediu, la operatorii economici care au programe de conformare, fiind ajutaţi, pe această cale, să îşi îndeplinească obligaţiile asumate prin negocierea Capitolului 22 - Mediu cu UE şi pe de altă parte, comunităţile locale vor simţi o ameliorare a condiţiilor de viaţă.
Când operatorii economici îşi vor îndeplini obiectivele stipulate în programele de conformare, nu vor mai plăti taxe şi contribuţii la Fondul pentru Mediu, iar eu voi fi mulţumit că Fondul pentru Mediu şi-a îndeplinit misiunea.
ecologic: Care sunt problemele cu care vă confruntaţi?
Gheorghe Popescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu: Având în vedere complexitatea programelor şi proiectelor de mediu finanţate din Fondul pentru Mediu, voi aplica măsuri manageriale de eficientizare a activităţii Administraţiei Fondului pentru Mediu, pentru a-mi îndeplini misiunea în care am fost investit. Consider că numărul proiectelor finalizate, al celor în curs de finanţare, precum şi al celor aprobate vor reprezenta rezultatul concret al activităţii mele, în calitate de preşedinte al AFM.
ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie