Răzvan Murgeanu: „Obiectivul nostru este sprijinirea dezvoltării echilibrate a regiunilor României“ - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Răzvan Murgeanu: „Obiectivul nostru este sprijinirea dezvoltării echilibrate a regiunilor României“

16 November 2010 - 12:59 AM Politici & Economie

Răzvan Murgeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului este responsabil de derularea
programului operaţional REGIO.
O sarcină dificilă, în condiţiile în care bugetul alocat POR este de 4, 4 miliarde euro. Din aceste fonduri, 616 milioane de euro revin statului român, care trebuie să contribuie şi el prin cofinanţare la proiectele aprobate. În condiţiile actuale, REGIO reprezintă nu numai o mare şansă pentru România, ci poate singura noastră şansă de a deveni o ţară cu adevărat europeană.

ecologic: Este Programul Regional o şansă sau o obligaţie pentru România ?

Răzvan Murgeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului:

Programul Operaţional Regional este în egală măsură o şansă şi o obligaţie. O şansă pentru că dacă nu am fi membrii UE nu ştiu cine ne-ar fi dat peste 4 miliarde de euro pentru dezvoltare regională, dar şi o o-bligaţie, pentru că sunt fonduri nerambursabile care trebuie utilizate în interesul ţării. În plus, faptul că suntem şi noi contributori la bugetul comunitar ne responsabilizează suplimentar în sensul folosirii eficiente a resurselor financiare. POR este, în primul rând, un instrument foarte important pentru implementarea strategiei naţionale şi a politicilor de dezvoltare regională. Obiectivul strategic al programului este de a sprijini dezvoltarea echilibrată a regiunilor. Practic, se încearcă stimularea dezvoltării regiunilor mai puţin avansate economic şi social prin măsuri care vizează nevoile specifice acestora, încurajând dezvoltarea infrastructurii şi a mediului de afaceri, spre a face din acestea, zone favorabile pentru a locui, a munci sau a le vizita.

ecologic: În Axa 1, la Iaşi aveţi în derulare un proiect pilot pe plan european. În ce constă proiectul, care sunt
termenele şi sumele alocate (defalcat, dacă se poate)?  Şi cum decurge colaborarea cu primarul PSD Gheorghe Nichita? Unde în altă parte sunt proiecte aprobate şi în curs de realizare în cadrul Axei 1?

Răzvan Murgeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului:
Municipiul Iaşi a fost desemnat pol de creştere alături de alte şase municipii mari din România. Datorită acestui fapt a primit în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1, domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul: Poli de Creştere, peste 111 milioane de euro. Pentru accesarea acestor fonduri, a fost întocmit Planul Integrat de Dezvoltare (PID) - document strategic care stă la baza dezvoltării ulterioare a municipiului şi care a fost avizat în cadrul Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. Misiunea Planului Integrat de Dezvoltare este de a  transforma Zona Metropolitană Iaşi, centru economic, universitar şi academic de tradiţie, într-o comunitate metropolitană dezvoltată policentric, prin crearea unui pol regional al cunoaşterii şi competitivităţii.
Lista proiectelor prin care se va implementa Planul Integrat de Dezvoltare al polului de creştere Iaşi a fost avizată în luna mai. Conform listei, au fost propuse spre finanţare un număr de 11 de proiecte, din care, 8 proiecte au drept obiectiv reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane, un proiect are drept obiectiv dezvoltarea infrastructurii de afaceri şi două proiecte ce au drept obiectiv reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale.
Până acum, la Iaşi, au fost semnate pe Axa 1, 3 proiecte de dezvoltare a infrastructurii locale de transport în valoare totală de peste 64 milioane euro.
Faptul că proiectele depuse de muncipiul Iaşi au fost primele contracte din ţară semnate pe domeniul polilor de creştere, demonstrează că, până acum, colaborarea cu Primăria Iaşi a fost foarte bună.
În ceea ce priveşte întreaga Axă 1, MDRT a semnat până acum 37 de contracte cu beneficiarii, în valoare totală de peste 200 milioane euro. În perioada imediat următoare vom continua semnarea de contracte la Cluj, Craiova, Ploieşti şi Timişoara.
ecologic: Axa 2, infrastructura, am înţeles că este închisă. Cum apreciaţi că se derulează proiectele din aceasta axă ? Dacă se poate, un exemplu pozitiv şi unul negativ legat de colaborarea cu unele administraţii locale şi eventual cu unii executanţi de lucrări. Ce probleme întâmpinaţi în Axa 2?

Răzvan Murgeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului:
La Axa prioritară 2 - „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale“, depunerea de proiecte a fost suspendată în toate regiunile de dezvoltare, mai puţin regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.
Faptul că această axă a fost prima lansată, dar şi prima închisă, spune totul despre succesul de care s-a bucurat. Astfel, ponderea principală a proiectelor depuse este reprezentată de proiectele care propun modernizarea reţelei de drumuri judeţene, urmată de proiectele care propun reabilitarea reţelelor de străzi urbane şi realizarea de centuri sau şosele ocolitoare cu statut de drum judeţean.
Analiza cererilor de finanţare depuse şi a contractelor semnate în cursul anului 2009/2010 duce spre concluzia că obiectivul propus, respectiv 1.507 km de drumuri de interes regional şi local, va fi depăşit, având în vedere că există creştere faţă de ţintele specifice în ceea ce priveşte drumurile jude- ţene.
De asemenea, avem contracte de lucrări finalizate şi aici amintim drumul judeţean Murighiol - Uzlina - Dunavăţ - Lacul Razim din judeţul Tulcea (proiect care pune în valoare Delta Dunării), ocolitoarea oraşului Braşov sau ocolitoarea oraşului Ineu.
Am avut şi probleme, mai importante fiind cele legate de contestaţiile nefundamentate depuse de către unii ofertanţi la atribuirea contractelor de lucrări, contestaţii care, de obicei, întârzie foarte mult demararea lucrărilor.
Vreau să menţionez că toate proiectele depuse pe această axă sunt importante pentru că ajută la creşterea accesibilităţii regiunilor. În concluzie, estimăm că anul 2011 va aduce vârful recepţiilor la lucrări la drumuri, întrucât marea majoritate a proiectelor depuse pe această axă sunt acum în implementare.

ecologic: Axa 3, infrastructura socială, este şi ea închisă. Va rog să exemplificaţi cu câteva obiective. Unele foarte importante, altele finalizate şi în curs de finalizare.

Răzvan Murgeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului:
În ceea ce priveşte Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale“, în majoritatea regiunilor de dezvoltare, domeniile de intervenţie sunt închise sau aşteaptă să fie închise, valoarea proiectelor atingând în unele cazuri 150% faţă de valoarea alocată.
Un exemplu în acest sens este Domeniul major de intervenţie 3.4. „Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă“. În acest caz, cererea deschisă de proiecte a fost lansată în februarie 2008, iar în prezent, depunerea de proiecte este suspendată în toate regiunile.
Dintre proiectele finanţate pe această axă putem menţiona mai multe aplicaţii. În cadrul  domeniului de intervenţie 3.1 „Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate“ finanţăm reabilitarea unor spitale mari precum Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, judeţul Teleorman sau Spitalul Judeţean Dâmboviţa, precum şi un număr important de ambulatorii.
În cadrul domeniului de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale“ MDRT, spre e- xemplu, a semnat cu municipiul Constanţa, în parteneriat cu Căminul pentru persoane vârstnice Constanţa, finanţarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea căminului pentru persoane vârst-nice - Constanţa“. Proiectul are drept grup ţintă 250 de persoane vârstnice asistate şi constă în lucrări de reabilitare a clădirii, lucrări la sistemul de instalaţii sanitare, lucrări la sistemul de instalaţii electrice, lucrări la sistemul de instalaţii termice, lucrări de modernizare ascensoare, în valoare totală de peste 2.300.000 lei.
În cadrul domeniului de intervenţie 3.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă“ au fost despuse proiecte în toate regiunile, un proiect de succes fiind „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru“.
Acest tip de proiect va contribui la salvarea vieţilor peste tot în ţară. În cazul proiectului din Regiunea Centru, prima care a depus un astfel de proiect şi care de altfel l-a şi implementat, s-a finanţat achiziţionarea unui număr de 40 de vehicule şi echipamente specifice pentru bazele operaţionale regio- nale şi judeţene. Înnoirea dotărilor tehnice îmbunătăţeşte capacitatea de răspuns în situaţii de urgenţă.
Referitor la domeniul de intervenţie 3.4 „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, univer- sitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă“, MDRT finanţează proiecte dedicate infrastructurii educaţionale, un exemplu în acest sens fiind proiectul „Reabilitare campus universitar Complex mecanică - Lucrări de schimbare a  desti-naţiei cantinei în bibliotecă, extindere clădire pentru asigurarea de spaţii de învăţământ şi facilităţi conexe Craiova“, solicitant de finanţare Universitatea din Craiova.

ecologic: Câte vizite aţi făcut pe şantiere de când sunteţi secretar de stat şi cât contează pregătirea profesională şi experienţa la recepţia lucrărilor? Vă întreb fiindcă, din câte am văzut, venirea dumneavoastră este aşteptată de multe ori cu o teamă legată în special de termene şi de calitatea execuţiilor.

Răzvan Murgeanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului:
Pentru un minister cum este MDRT, prezenţa în teritoriu este obligatorie, doar amploarea investiţiilor pe care le derulăm în ţară ne împiedică să fim prezenţi în permanenţă, peste tot. Eu sunt un om de acţiune şi aceste îndatoriri nu-mi displac deloc. În aproape doi ani de când sunt secretar de stat în MDRT, cred că am fost în fiecare săptămână într-un şantier sau să verific amplasamente pe care urmau să se dezvolte proiecte. Desigur că pregătirea profesională şi experienţa acumulată atât pe şantiere, cât şi din postura de coordonator al utilităţilor publice din Primăria Capitalei m-au ajutat, iar lucrul acesta nu poate decât să mă bucure. Pentru un neiniţiat este foarte greu să înţeleagă toată complexitatea unei lucrări mari de investiţii şi se poate să nu sesizeze anumite probleme. Din câte am observat, constructorii nu sunt neapărat timoraţi de prezenţa mea, însă cu siguranţă ştiu că atunci când vorbesc cu mine trebuie să găsească nişte argumente extrem de bine întemeiate pentru a explica întârzierile şi neregulile.
ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie