„Nu este numai România în această situaţie“ - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

„Nu este numai România în această situaţie“

19 May 2011 - 08:03 PM Politici & Economie

vsu-17_rrRomânia este un bun contribuabil în Uniunea Europeană. O ţară care mai mult plăteşte decât profită de aderarea sa la o asemenea comunitate selectă, fiindcă pentru noi accesarea fondurilor comunitare este în continuu mai mult un deziderat decât un fapt. Şi de parcă nu contribuim oricum îndeajuns la bugetul comunitar, suntem acum foarte aproape de momentul în care vom începe să plătim şi amenzi pentru neîndeplinirea unor obligaţii asumate. Motivele ţin şi de nerezolvarea unor probleme de către Ministerul Mediului.
Pentru a afla cum văd oficialii noştri această problemă, am adresat câteva întrebări ministrului Mediului şi Pădurilor, László Borbély.

ecologic: Care sunt în opinia dumneavoastră cele mai importante schimbări pe care le aduce noua directivă a deşeurilor (Directiva nr. 98/2008 a Consiliului şi a Parlamentului European)?

László Borbély, ministrul Mediului şi Pădurilor:
Această directivă a intrat în vigoare în decembrie 2010, iar principalul obiectiv este reducerea la minimum a efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului. Politica privind deşeurile ar trebui să urmărească reducerea consumului de resurse şi să favorizeze aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor.

Directiva conţine prevederi în domeniul prevenirii şi reciclării. Astfel, trebuie să organizăm sisteme de colectare separată cel puţin pentru hârtie, metal, plastic, sticlă până în 2015. Se impun ţinte de pregătire pentru reutilizare şi reciclare a deşeurilor de minimum 50% din masa totală pentru deşeurile menajere şi asimilabile.

Această directivă promovează minimizarea impactului negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului datorat generării de- şeurilor. De asemenea, prevede măsuri care să urmărească ruperea legăturii dintre creşterea economică şi generarea deşeurilor, măsuri pentru a eficientiza sistemul de sancţiuni, proporţionale şi cu efect de descurajare a acelora care încalcă dispoziţiile directivei, măsuri care să asigure sortarea la sursă, colectarea şi reciclarea fluxurilor de deşeuri.
Până la data de 12 decembrie 2013, toate statele membre trebuie să elaboreze programe de prevenire a generării deşeurilor. Așadar trebuie să ne mobilizăm pentru că timpul trece foarte repede.

ecologic: Când credeţi că va fi finalizată transpunerea ei în legislaţia din România şi care ar fi principalele cauze ce au dus la această întârziere, având în vedere faptul că ea ar fi trebuit să fie transpusă până la data de 12 decembrie 2010?

László Borbély, ministrul Mediului şi Pădurilor
: Ministerul Mediului şi Pădurilor a elaborat proiectul de Lege privind regimul deşeurilor, care a fost afișat pe site-ul ministerului pentru consultare publică, începând din data de 21.12.2010 pentru o perioadă de 30 de zile. Nu este numai România în această situație. La nivelul Statelor Membre, complexitatea acestei directive a dus la întârzierea transpunerii în legislaţia naţională peste data limită de 12 decembrie 2010, astfel că la acest moment doar câteva state membre au raportat finalizarea acestui proces printr-un act normativ adoptat.

Ministerul Mediului şi Pădurilor estimează că proiectul de Lege privind regimul deşeurilor va fi prezentat Guvernului în luna martie 2011, urmând ca termenul de finalizare a procedurilor parlamentare să fie luna iunie 2011.

ecologic: V-aţi implicat direct şi aţi avut la un moment dat chiar întâlniri săptămânale pentru îmbunătăţirea ratei de absorbţie a fondurilor comunitare din programul POS Mediu. Cum decurge acest proces şi pe care din cele şase Axe întâmpinaţi mai multe probleme? Se văd rezultatele acestor investiţii?

László Borbély, ministrul Mediului şi Pădurilor: Nu am scăpat niciun prilej pentru a atrage atenţia asupra necesităţii creşterii gradului de absorbţie a fondurilor comunitare. Într-adevăr, la sediul ministerului au avut loc o serie de întâlniri cu beneficiarii - vorbim de operatorii regionali de apă, consilii judeţene, autorităţi locale (primării) şi Administraţia Naţională „Apele Române”, constructori și consultanți.

lebede-delta

De asemenea, s-au organizat numeroase vizite de lucru în teritoriu, toate având acelaşi obiectiv: responsabilizarea factorilor implicaţi în creşterea absorbţiei fondurilor europene.
Toate aceste demersuri au avut ca scop urgentarea procesului de implementare a proiectelor aprobate. Pentru că, dacă nu reușim să și absorbim fondurile europene pe care le avem în POS Mediu, aproape că nu mai contează faptul că suntem primii din UE în privința numărului de proiecte aprobate. Este foarte important că aveam atâtea proiecte aprobate. Asta înseamnă că s-a muncit foarte bine pentru această etapă. Acum însă trebuie să ne concentrăm pe implementare, pentru că eficiența unui program se măsoară în fonduri absorbite de la UE.

Reiterez ideea că responsabilitatea implementării proiectelor cade integral în sarcina beneficiarilor. Noi îi ajutăm cât putem, însă ei sunt cei care derulează aceste proiecte. Le-am explicat de fiecare dată, ca să înţeleagă că ei pot de- mara procedurile de achiziţii publice anterior aprobării proiectelor, pentru scurtarea timpului dintre semnarea Con- tractului de Finanţare şi transmiterea de către aceştia a Cererilor de Prefinanţare/Rambursare. Așadar, rezultatele de anul trecut sunt spectaculoase doar la partea de proiecte aprobate.

Numai în 2010 au fost aprobate 101 proiecte, cu o valoare totală de aproape 2 miliarde euro şi s-au semnat contracte de finanţare în valoare totală de peste 1,8 miliarde euro. Sper ca toate întâlnirile de anul trecut și cele care vor urma să înceapă să dea rezultate în acest an și în privința absorbției fondurilor.

ecologic: Se pare că România riscă aplicarea procedurii de infringement pentru că nu a definitivat încă situaţia ariilor protejate din Sistemul Natura 2000. Faptul că România este poate ţara cu cea bogată faună din Uniunea Europeană ne acordă unele circumstanţe atenuante?

László Borbély, ministrul Mediului şi Pădurilor: Comisia Europeană a transmis în septembrie 2008 aviz motivat referitor la nerespectarea dispoziţiilor Directivei „Păsări“, prin care se comunică ţării noastre faptul că nu şi-a îndeplinit obligaţiile privind luarea măsurilor de protecţie a celor mai importante zone pentru păsări prin desemnarea suficientă a ariilor de protecţie specială avifaunistică (SPA) şi că ţara noastră mai trebuie să desemneze astfel de zone, termenul pentru acest lucru fiind toamna anului 2010. Iar acum, acest caz se află la Curtea Europeană de Justiţie.

Având în vedere această situație, Ministerul Mediului şi Pădurilor a încheiat un contract cu INDD Tulcea pentru re-alizarea unui studiu având ca obiectiv completarea listei siturilor Natura 2000, care s-a finalizat la 31.01.2011. În baza rezultatelor acestui proiect se vor promova actele normative consecvente. Studiul a reprezentat un demers complex care a implicat realizarea de cercetări în teren şi care s-a desfăşurat pe o perioadă scurtă de timp, a presupus implicarea mai multor institute de cercetare specializate pe diferite grupuri taxonomice (mamifere, amfibieni, reptile, peşti etc.), precum şi diferite tipuri de habitate (habitate forestiere, pajişti, zone umede, habitate marine etc.). Ulterior, pe baza rezultatelor studiului, noile situri de importanţă comunitară şi noile arii de protecţie specială avifaunistică trebuie desemnate prin act normativ.

ecologic:  Există pericolul ca această procedură să fie aplicată împotriva României şi în domeniul deşeurilor electrice (DEEE)? Cum apreciaţi, din această perspectivă, activitatea asociaţiilor colective din domeniul deşeurilor electrice şi electronice?

László Borbély, ministrul Mediului şi Pădurilor: În prezent, legislaţia românească stabileşte cadrul legal al gestionării DE-EE, fiecare producător de echipamente electrice şi electronice, având posibilitatea de a asigura, individual sau prin aderarea la organizaţii colective, îndeplinirea obligaţiilor de finanţare a colectării, tratării, valorificării şi eliminării nepoluante a DEEE.
A fost reglementat mecanismul de licenţiere şi monitorizare a activităţii organizaţiilor colective care preiau res- ponsabilităţile producătorilor. Licenţierea și monitorizarea va fi realizată de o  Comisie Interministerială care are în componenţa sa un secretar de stat de la Ministerul Mediului şi Pădurilor - preşedinte, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - vicepreşedinte şi reprezentanţi ai direcţiilor de specialitate din cadrul MMP, ANPM şi Ministerul Economiei.
Până în prezent au fost licenţiate şase structuri care preiau responsabilităţile producătorilor de echipamente electrice şi electronice (Ecotic, RoREC România, Recolamp, Environ, CCR Logistics Systems RO SRL, Ecosys Recycling).

ecologic: Programul Rabla a fost un succes indiscutabil, cu efecte pozitive atât pentru cetăţeni, pentru mediu, pentru dealerii auto, dar în special pentru reciclatori. Cât timp credeţi că mai poate continua acest program?

László Borbély, ministrul Mediului şi Pădurilor: După cum am mai spus, Programul Rabla va continua şi în acest an în forma din 2010. Nu schimbăm regulile unui program care şi-a dovedit eficacitatea. Valoarea unui tichet va rămâne aceeaşi, 3800 lei, iar pentru achiziţionarea unui autoturism nou vor putea fi utilizate până la 3 vouchere. Potrivit datelor furnizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Autovehicule, în România se află în circulaţie foarte multe autovehicule cu o vechime mai mare de 10 ani şi care îndeplinesc condiţiile de participare la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

Având în vedere faptul că, anual, se pot casa prin Program cel puţin 150.000 de autovehicule uzate şi ţinând cont de dinamica încasărilor la Fondul pentru Mediu, cred că acest program de succes poate continua cel puţin până în anul 2016.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie