Ovidiu Constantin Dăescu: „Pentru mine Mediul este o profesiune de suflet“ - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Ovidiu Constantin Dăescu: „Pentru mine Mediul este o profesiune de suflet“

06 August 2012 - 03:52 PM Politici & Economie

Actualul comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu, Ovidiu Constantin Dăescu a adus o serie de schimbări în cadrul acestei instituţii. El a impus politici de eficientizare a resurselor, de prezenţă în stradă a comisarilor Gărzii şi de apropiere a lor de cetăţean. Grija faţă de mediu, statutul ariilor protejate, actualizarea legislaţiei, definitivarea Strategiei şi a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor sunt priorităţi imediate ale comisarului general.

ecologic: Pentru început, vă rog să faceţi o prezentare pentru cititorii revistei.

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: Sunt beiuşean, la origine, şi de formaţie inginer. Am absolvit Facultatea de Electrotehnică şi Informatică din cadrul Universităţii din Oradea şi tot la Oradea am făcut cursurile de postuniversitare şi mi-am obţinut doctoratul.

Am venit la conducerea Gărzii Naţionale de Mediu după ce am ocupat, timp de trei ani, funcţia de director coordonator, respectiv cea de director executiv la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor. Înainte de a deţine această poziţie, am condus câteva societăţi comerciale din ţară şi am o experienţă managerială de peste 20 de ani. Am venit la Garda de Mediu cunoscând foarte bine problemele de mediu şi legislaţia în domeniu. Ca om care a trăit toată viaţa aproape de natură, am considerat firesc să devin un apărător al ei. De aceea vă spun că pentru mine Mediul este o profesiune de suflet pe care am ales să o practic dintr-o convingere personală, aceea că avem datoria de a păstra acest capital natural pe care îl avem şi de a diminua efectele negative pe care activitatea umană le-ar putea avea asupra mediului. Grija faţă de mediu şi protejarea ariilor naturale nu reprezintă, pentru mine, doar un exerciţiu profesional, ci o meserie de credinţă. De aceea am acceptat să preiau conducerea Gărzii de Mediu. Nu am venit la Garda de Mediu din Bucureşti pentru o poziţie mai bună sau pentru alte avantaje, am venit aici cu dorinţa de a face ceva pentru protejarea mediului şi de a lăsa ceva în urmă.

ecologic: Ce schimbări intenţionaţi să faceţi în cadrul GNM şi care sunt domeniile care vor fi afectate, în sens pozitiv, de aceste schimbări?

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: Am spus şi cu alte ocazii că nu vreau schimbare de dragul schimbării. Experienţa de la ANPM mă face să ştiu care sunt problemele şi să nu cer lucruri absurde de la oamenii din structura instituţiei. În primul rând, vor fi schimbări privind procedura de control, cum ar fi periodicitatea controalelor şi evaluarea corectă a situaţiei. Vor fi şi schimbări care vor fi făcute punctual, în funcţie de problemele apărute. Dar vă asigur că, acolo unde sunt probleme, vom lua măsurile care se cuvin.

ecologic: Vor fi schimbări în relaţiile dintre comisarii GNM şi agenţii economici? Dar între GNM şi cetăţeni?

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: Da. Faţă de agenţii economici ne propunem o raportare mai serioasă şi mai consecventă, pentru că multe din problemele de mediu sunt generate de agenţii economici. În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţenii, ne dorim ca aceasta să fie una de parteneriat şi colaborare. Pe de-o parte, vrem să avem o relaţie mai strânsă cu cetăţenii printr-o mai bună informare privind activitatea instituţiei. Pe de altă parte, vrem să încurajăm un comportament ecologic la nivelul populaţiei şi să implicăm cât mai mult cetăţenii în activitatea de protecţie a mediului, prin acţiuni de educaţie civică şi voluntariat. Vrem să stimulăm cetăţenii să participe la asemenea acţiuni prin recompensarea celor care dovedesc preocupare faţă de mediu. Cetăţenii trebuie să înţeleagă că fiecare om influenţează mediul în care trăieşte, iar sănătatea mediului influenţează sănătatea fiecăruia dintre noi şi calitatea vieţii noastre.

ecologic: Aţi avut, recent, o primă întâlnire cu comisarii Gărzii Naţionale de Mediu din teritoriu. Care este mesajul pe care l-aţi transmis?

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: Da, a fost o întâlnire de lucru în care le-am transmis colegilor mei cererea expresă de a-şi intensifica activitatea pe teren şi de a avea o colaborare mai strânsă cu structurile naţionale care pot asigura o reacţie rapidă şi eficientă în ceea ce priveşte protecţia mediului. Le-am solicitat să aplice legea cu responsabilitate, să nu amendeze de dragul de a amenda, dar nici să nu favorizeze sau să protejeze pe cineva. De asemenea, le-am comunicat faptul că aştept din partea lor o schimbare de mentalitate şi, în unele cazuri, o schimbare de conduită. Garda Naţională de Mediu nu trebuie să fie percepută ca o instituţie represivă, ci trebuie să fie percepută ca o instituţie activă, pozitivă şi eficientă.

ecologic: Ce ne puteţi spune despre relaţia dintre GNM şi celelalte instituţii şi organizaţii care activează domeniul protecţiei mediului?

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: După cum v-am spus, vin din sistem şi cunosc bine circuitele informaţionale şi deficienţele în relaţiile dintre aceste instituţii. În general, lucrurile merg bine. Excepţiile au fost rare şi ele au fost cauzate, de fiecare dată, de persoane care nu cunoşteau problematica mediului. Totuşi, chiar dacă acum cooperarea este bună spre foarte bună, eu simt nevoia ca aceste relaţii inter-instituţionale să fie formalizate prin nişte proceduri standard. Mai ales în situaţii de criză, procedurile riguroase elimină foarte multe din ezitările, greşelile sau întârzierile în reacţii. În afară de relaţiile instituţionale, îmi doresc ca Garda Naţională de Mediu să construiască şi să dezvolte un parteneriat solid cu ONG-urile din domeniu şi, în general, cu societatea civilă.

ecologic: Cum credeţi că poate fi eficientizată activitatea Gărzii Naţionale de Mediu?

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: Întotdeauna e loc de mai bine! Am foarte multe planuri, dar, deocamdată, trebuie să acţionăm în etape, începând cu asigurarea unui cadru general care să permită o utilizare eficientă a resurselor. Un prim pas este întocmirea unei hărţi naţionale privind riscurile de mediu, biodiversitate, habitate şi arii protejate. Un asemenea instrument de lucru ar fi foarte util în activitatea de prevenţie şi de control al Gărzii Naţionale de Mediu. Evident, această hartă nu poate fi realizată fără o colaborare strânsă cu instituţii publice sau structuri private care au capabilităţi în domeniu.

daescu2

ecologic: Care consideraţi că sunt problemele de mediu stringente la nivel naţional, în acest moment?

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: Pentru Garda Naţională de Mediu o problema stringentă este cea a managementului deşeurilor şi mai ales a deşeurilor industriale. A avea grijă de mediul înconjurător nu în- seamnă ca omul să se retragă şi să nu acţioneze, ci dimpotrivă, să se implice în gestionarea problemelor de mediu. Neintervenţia, departe de a fi benefică, ar conduce la mai multe dezastre. Şi aceasta pentru că omul a creat nişte dezechilibre, iar acum trebuie să intervină pentru refacerea lor. Ca să vă dau un singur exemplu, închiderea bruscă şi fără precauţii a unor întreprinderi a lăsat îngropate adevărate bombe ecologice. Este vorba de terenurile contaminate din fostele zone industriale, terenuri care conţin în special îngrăşăminte şi pesticide expirate. Există, fireşte, o ecologizare naturală, care înseamnă descompunerea acestor substanţe poluante în timp, dar ea este foarte lentă, iar riscul unor accidente este foarte ridicat. Din păcate, nu există un program naţional de decontaminare, aşa că demersurile noastre se îndreaptă către Uniunea Europeană, pe direcţia atragerii unor fonduri comunitare în vederea eliminării substanţelor poluante din sol.

ecologic: Cum credeţi că pot fi prevenite, pe viitor, problemele de mediu?

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: În scopul evitării problemelor de mediu, s-a dispus împărţirea riscurilor pe categorii, respectiv riscuri previzibile şi riscuri imprevizibile. Referitor la prima categorie de riscuri, considerăm utilă, aşa cum am mai spus, întocmirea hărţii naţionale privind riscurile de mediu, biodiversitate, habitate şi arii protejate. În ceea ce priveşte riscurile imprevizibile, acestea pot fi gestionate printr-o optimizare a activităţilor de monitorizare în teren şi comunicarea operativă în reţeaua naţională cu competenţe în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de risc.

ecologic: Care sunt priorităţile dumneavoastră pe termen scurt şi mediu?

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: Garda Naţională de Mediu va face toate eforturile şi demersurile care îi revin pentru ca la nivelul Ministerului Mediului să se adopte Strategia şi Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. După cum ştiţi, ministrul Mediului şi Pădurilor, d-na ministru Rovana Plumb, a stabilit ca prioritate a mandatului elaborarea şi adoptarea acestor documente şi a cerut tuturor factorilor responsabili din minister să coopereze pentru a atinge acest obiectiv cât mai repede.

În ceea ce priveşte priorităţile pe termen mediu, una dintre probleme o reprezintă marii poluatori industriali a căror activitate are efecte negative asupra mediului. Aici ne confruntăm cu o situaţie pe cât de dificilă, pe atât de delicată, pentru că de multe ori suntem puşi în situaţia de a alege între sănătatea oamenilor şi închiderea societăţilor poluatoare. De aceea, ne propunem să schimbăm filosofia de acţiune în cazul marilor poluatori. Până acum, chiar şi în condiţiile unor poluări grave sau persistente, agenţii economici adoptau o poziţie prin care ne solicitau să fim permisivi în ideea că aplicarea unor sancţiuni drastice ar duce la încetarea activităţii şi deci, la probleme sociale. De cele mai multe ori, însă, o asemenea îngăduinţă nu îi determina pe cei aflaţi în culpă să ia măsuri de retehnologizare, astfel încât activitatea să nu mai fie poluantă. În foarte multe situaţii, ne aflam într-un cerc vicios. Ceea ce ne propunem este să responsabilizăm aceşti agenţi economici, inclusiv prin implicarea sindicatelor şi a societăţii civile, în aşa fel încât marii poluatori să îşi stabilească un plan de ecologizare, un fel de road-map, cu termene precise şi parametri măsurabili de conformare la normele de mediu. Noi putem fi înţelegători, dar numai în cazurile în care vedem că există o preocupare serioasă a agentului economic de a-şi reduce impactul asupra mediului. Ca instituţie care veghează la protejarea mediului, ne propunem să acţionăm cu foarte mult discernământ în aceste cazuri şi să dăm mai multă importanţă prevenţiei decât am făcut-o până acum.

ecologic: Care este politica de mediu pe care o veţi promova?

Ovidiu Constantin Dăescu, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu: O bună politică de mediu este aceea în care eşti în permanenţă în legătură cu problemele şi cu oamenii care le gestionează. Pot să vă spun că politica lui Ovidiu Constantin Dăescu la Garda Naţională de Mediu este aceea de a fi cât mai mult timp pe teren şi de a avea o relaţie profesională eficientă cu fiecare angajat al instituţiei. Voi acorda o importanţă deosebită atât relaţiei cu agenţii economici, cât şi relaţiei cu cetăţenii. În ceea ce priveşte agenţii economici, va trebui să avem un dialog mai eficient cu aceştia şi vom face tot ce stă în atribuţiile noastre pentru a-i convinge să se conformeze normelor de mediu. Legat de relaţia cu cetăţenii, îmi propun ca aceştia să fie mai bine in- formaţi în ceea ce priveşte activitatea Gărzii Naţionale de Mediu şi, prin campaniile de informare pe care le vom avea, să îi stimulăm să se implice mai mult în acţiunile de protecţie a mediului.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie