GNM îşi aliniază metodologia de control la directivele şi convenţiile de control internaţionale - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

GNM îşi aliniază metodologia de control la directivele şi convenţiile de control internaţionale

07 January 2013 - 02:46 PM Politici & Economie

În vederea îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, Garda Naţională de Mediu a lansat proiectul „Alinierea metodologiei de control a Gărzii Naţionale de Mediu la directivele şi convenţiile de control internaţionale“, proiect finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative  2007-2013.

gnm1_rrProiectul are o importanţă deosebită la nivel naţional, comunitar şi internaţional, fiind legat de implementarea de către România a obiectivelor privind Conservarea Biodiversităţii,  respectiv a Convenţiei CITES privind Controlul Comerţului cu Specii de Plante şi Animale Ameninţate cu Dispariţia şi a Directivelor Habitate şi Păsări. Convenţia CITES a fost semnată în 1973, la Washington, de către 26 de state şi a intrat în vigoare în 1975, fiind ratificată, până în acest moment, de peste 160 de ţări. Prin Convenţia CITES sunt protejate aproximativ 5.000 de specii de animale şi 28.000 de specii de plante, scopul Convenţiei fiind protejarea speciilor de animale şi plante periclitate prin interzicerea comerţului cu exemplarele acestor specii sau a produselor obţinute din aceste specii, respectiv reglementarea comerţului cu specii vulnerabile.

Proiectul „Alinierea metodologiei de control a Gărzii Naţionale de Mediu la directivele şi convenţiile de control internaţionale“ a demarat începând cu data de 27 iunie 2012 şi se află în proces de implementare, perioada de desfăşurare fiind de 12 luni. Valoarea eligibilă a proiectului este de 18.696.252 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European este de 15.891.814, 20 lei, iar cofinanţarea eligibilă a beneficiarului este de 2.804.437, 80 lei. Beneficiarii direcţi ai acestui proiect sunt cei 450 de angajaţi ai Gărzii Naţionale de Mediu specializaţi în domeniul biodiversităţii, care îşi vor îmbunătăţi metodologia de control prin alinierea la standardele europene. Dintr-o perspectivă mai largă, beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt operatorii economici din zonele SCI şi SPA, dar şi populaţia la nivel naţional.

Obiectivul general al proiectului este implementarea instrumentelor de monitorizare şi control în vederea limitării dispariţiei speciilor de floră şi faună sălbatică cu statul special, conform directivelor şi convenţiilor de control internaţionale. Prin acţiunile derulate în cadrul proiectului se urmăreşte creşterea capacităţii de control administrativ la nivelul exploatării şi valorificării speciilor de interes comercial, respectiv asigurarea corelării nivelului de exploatare cu capacitatea de suport a ecosistemelor naturale, în scopul limitării pierderii biodiversităţii la nivel local, regional, naţional şi comunitar. În acest sens, misiunea proiectului este creşterea capacităţii de intervenţie a instituţiilor administrative, în special a Gărzii Naţionale de Mediu, în vederea limitării infracţionalităţii de mediu în diferite etape (de la exploatare până la comercializare).

Pe lângă aceste ţinte generale, proiectul urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

• reducerea fluxurilor cu specii de floră şi faună protejate de directivele şi convenţiile de control internaţionale prin implementarea unui sistem de monitorizare a zonelor de risc;

• accesibilizarea informaţiilor detaliate despre specimenele care fac parte din speciile CITES prin crearea unor instrumente inovative de recunoaştere şi clasificare în funcţie de gradul de periclitate din care acestea fac parte;

• cuantificarea în timp real a intrărilor/ieşirilor/tranzitului cu specii CITES pe teritoriul naţional;

• Descurajarea traficului, tranzitului şi comerţului ilicit prin planificarea fundamentată şi bazată pe priorităţi reale a activităţilor de monitorizare, măsurare şi interceptare a fluxurilor de specii CITES;

• Optimizarea procesului decizional privind elaborarea şi implementarea măsurilor de contracarare a comerţului şi tranzitului ilicit de specii CITES;

• Creşterea capacităţii de evaluare previzională a stării de conservare a speciilor CITES;

• Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului GNM;

• Conştientizarea publicului asupra riscurilor pe care le implică traficul ilicit de specii CITES cu diferite grade de periclitate.

Proiectul angrenează schimbări de proces importante care permit optimizarea actului administrativ, oferind valoare adăugată şi un sprijin real cetăţeanului prin:

• Reducerea duratei de livrare a serviciilor publice (prin intermediul sistemului care include componentele de alertare şi previziune);

• Analiza problemelor specifice furnizării serviciilor publice în vederea reducerii barierelor administrative pentru cetăţeni (simplificare administrativă şi reducere a costurilor operative);

• Folosirea mecanismelor electronice, de exemplu, portaluri internet şi baze de date (prin crearea sistemului) în vederea monitorizării şi controlului speciilor de floră şi faună sălbatică cu statut special din România.

• Implementarea unor documente cadru privind furnizarea de servicii publice (prin elaborarea metodologiilor pentru implementarea ciclului de inspecţie de mediu la nivelul aplicării prevederilor, convenţiilor şi directivelor internaţionale).

gnm2

Acţiunile desfăşurate în cadrul proiectului implică colaborarea cu instituţii naţionale şi internaţionale cu competenţe în domeniul protecţiei mediului, respectiv cu atribuţii privind prevenirea şi combaterea infracţiunilor de mediu. În acest sens, potenţialele instituţii colaboratoare, la nivel naţional, sunt Ministerul Mediului şi al Pădurilor, Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului şi unităţile descentralizate din teritoriu, Regia Naţională a Pădurilor şi unităţile teritoriale, ITRSV - organism de control al RNP, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi unităţile teritoriale, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi unităţile teritoriale, ONG-urile de mediu.

ecologicAlte articole in rubrica Politici & Economie