Coaliția pentru Mediu din România critică aspru Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

Coaliția pentru Mediu din România critică aspru Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor

06 March 2013 - 04:09 PM Politici & Economie

strategie_lrPrintr-o scrisoare transmisă în data de 8 februarie a.c. către Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, cele 70 de organizații membre ale Coaliției pentru Mediu din România semnalează grave lacune ale Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor, strategie supusă dezbaterii publice în vederea definirii unor măsuri concrete cu ajutorul cărora România va reuși să se conformeze legislației comunitare asumate până în 2020.

Coaliția pentru Mediu din România solicită completarea SNGD cu termene de implementare a acțiunilor propuse și eliminarea formulărilor generale și neangajante. De asemenea, ținând cont că pentru implementare SNGD pe termen scurt este necesară elaborarea unui Plan Național de Gestionare a Deșeurilor, solicităm menționarea termenului de finalizare al acestuia.

CMR semnalează următoarele direcţii de acţiune care să aducă îmbunătăţiri situaţiei în care se află România în ceea ce priveşte administrarea deşeurilor:

• Introducerea unui sistem naţional unic de raportare a deşeurilor generate, ridicate, depozitate, tratate, valorificate şi eliminate, cadru care să permită identificarea şi rezolvarea discrepanţelor de raportare care generează o performanţă mediocră la nivel naţional.

• Responsabilizarea generatorilor de deşeuri în vederea colectării selective a deşeurilor periculoase şi a celor valorificabile. Fără colectare selectivă la sursă, separarea ulterioară a acestor deşeuri este mult îngreunată său chiar imposibilă. De asemenea, considerăm că ar trebui enunțate o serie de măsuri concrete de coerciție pentru determinarea populației să colecteze selectiv deșeurile, pe principiul „pay as you throw“.

• Taxarea diferenţiată a operatorilor economici - solicităm MMSC analizarea oferirii de avantaje fiscale pentru reducerea, reutilizarea şi reciclarea deşeurilor, descurajând prin taxare progresivă incinerarea şi depozitarea în depozitele de deşeuri.

De asemenea, considerăm important ca rolul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară, principalul actor la nivel local în managementul deșeurilor, să fie explicat clar în cadrul SNGD, fiind necesară și o strategie de dezvoltare a ADI-urilor pentru perioada următoare. Totodată, este necesară eșalonarea țintelor asumate până în 2020, începând cu 2014 pentru o mai bună monitorizare și pentru identificarea din timp a problemelor care pot apărea.

CMR mai atrage atenţia asupra caracterului ambiguu al prevederilor SNGD şi subliniază importanţa formulării unor paşi concreţi, cuantificabili şi cu termene de îndeplinire.

În concluzie, SNGD nu este, în forma actuală, de natură să identifice cauzele rămânerii în urmă a României în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor şi nici să indice direcţii de corectare în încercarea de a ajunge din urmă performanţele celorlalte state membre.Alte articole in rubrica Politici & Economie