„Toate proiectele energetice care utilizează surse regenerabile au impact asupra mediului!“ - Politici & Economie | Ecologic
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Cititi politica cookies.

Politici & Economie

„Toate proiectele energetice care utilizează surse regenerabile au impact asupra mediului!“

02 April 2013 - 03:07 PM Politici & Economie

Despre certificatele verzi și interesele din jurul acestei surse de îmbogățire a celor care au investit în energie regenerabilă, adică în microhidrocentrale, s-a scris mult. Ministrul delegat al Energiei, Constantin Niță vrea acum să schimbe legea certificatelor verzi. Nu de dragul cetățenilor care subvenționează „investitorii“ în energia verde, ci pentru a-i proteja pe marii consumatori industriali, care nu mai sunt dispuși să susțină interesele din jurul acestor certificate.

Dacă la energia verde intră energia eoliană și cea solară, puțin dăunătoare mediului înconjurător, energia hidro, numită regenerabilă este cea mai distructivă. Dar și cea mai mare încasatoare de certificate. Construcția unei lucrări hidrotehnice provoacă, oriunde s-ar face, un dezastru ecologic. Iar în schimbul acestor distrugeri, noii băieți deștepți, se vor îmbogăți în continuare din certificate verzi. Fiindcă nimeni, indiferent de partidul care este la putere nu-i va deranja vreodată...

Matei Dumitru

ecologic: Ați declarat că intenționați modificarea legii privind acordarea certificatelor verzi. Ați mai spus ca România are cea mai generoasă schemă de sprijin din Europa pentru energia regenerabilă. Puteți să detaliaţi? Concret, ce primesc la noi producătorii de energie regenerabilă?

Constantin Niță, ministru delegat pentru Energie: Da, Legea privind schema de sprijin pentru energii regenerabile va fi modificată. În contextul dezvoltării rapide a acestui sector, există probleme majore la nivelul sistemului energetic - echilibrarea și capacitatea sistemului. Având în vedere faptul că pentru echilibrarea sistemului sunt folosite grupurile pe cărbune, procesul acesta presupune costuri mari, respectiv probleme tehnice, generate de frecventele opriri și reporniri ale unităților.

Analizăm diferite variante de lucru care iau în considerare scăderea numărului și prețului certificatelor verzi, cu menți-unea că nu va fi modificat prețul minim al acestora. Va trebui să ajungem la o soluție optimă, în care să existe un echilibru între numărul de certificate verzi emise, capacităţile de transport existente şi gradul de suportabilitate a schemei de sprijin de către toate categoriile de consumatori.

Conform legislaţiei în vigoare, sistemul de promovare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie se aplică energiei electrice livrate în reţeaua electrică şi/sau la consumatori produsă din: energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW; energie eoliană, energie solară, energie geotermală, biomasă, biolichide, biogaz, gaz rezultat din procesarea deşeurilor şi din gazul de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

În prezent, producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie primesc trei certificate verzi pentru fiecare MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi sau două certificate verzi pentru fiecare MWh produs şi livrat dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MWh; un certificat verde pentru 2 MWh de energie din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MWh, care nu se încadrează în condiţiile prevăzute în prima categorie; două certificate verzi până în anul 2017 şi un certificat verde începând cu anul 2018 pentru fiecare  MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană; trei certificate verzi pentru fiecare MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse precum: energie geotermală şi gaze de combustibil asociate, biomasă, biogaz, gaz de depozit; un certificat verde pentru fiecare MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse precum: gaz de depozit rezultat din procesarea deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate; şase certificate verzi pentru fiecare MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.

Producătorii şi furnizorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pot vinde certificatele verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, precum şi pe piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

În prezent, valoare de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţe se încadrează între o valoarea minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat şi o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat.

ecologic: Credeți că schema actuală de sprijin pentru certificatele verzi se poate întoarce într-un anume fel chiar împotriva mediului? Mă gândesc la sutele de microhidrocentrale din parcurile naţionale şi din alte zone protejate, care s-au făcut sau se fac tocmai pentru aceste certificate. România este în urmă cu energia hidro? Și ce ar trebui să primeze, terminarea obiectivelor Hidroelectrica sau construirea de la zero a unora noi?

Constantin Niță, ministru delegat pentru Energie: Da, fiecare proiect investiţional realizat în orice domeniu, inclusiv în sectorul energetic, are un anumit impact asupra mediului. De aceea, printre aprobările necesare înainte de demararea construcţiei este şi Avizul de Mediu.

În cazul proiectelor cu posibil impact major asupra mediului, pentru obţinerea Avizului de Mediu este nevoie de o analiză de impact de mediu şi chiar de o dezbatere publică care să verifice acceptanţa respectivului proiect. În ceea ce privește proiectele energetice care utilizează surse regenerabile, aproape toate au impact asupra mediului.

Parcurile eoliene au impact nefavorabil asupra păsărilor, inclusiv în cazul amplasării acestora pe traseele păsărilor migratoare (deşi ştim că plafonul de zbor al migratoarelor este de circa 200 metri, superior înălţimii palelor eolienelor). Tot eolienele au impact vizual şi auditiv major (fîşâie), ce le fac improprii amplasării lângă sau în ariile locuite. Au fost cazuri (chiar în România) în care avizul de mediu nu a fost dat pentru un parc eolian din cauza unor hârciogi care, săpând canale prin pământ, s-ar fi lovit de fundaţiile turnurilor eoliene.

Panourile fotovoltaice, derutează păsările şi insectele care le confundă cu luciul de apă, centralele hidro afectează migraţia peştilor şi schimbă caracteristicile de mediu din zona în care sunt construite, iar biomasa are ca principal impact producerea de CO2 prin ardere. Desigur, există o teorie care spune că acel CO2 e defapt cel „sechestrat“ de plantele respective pe durata lor de viaţă.

ecologic: Vorbim de certificate verzi. Ce este energia hidro? O sursă de energie verde sau regenerabilă?

Constantin Niță, ministru delegat pentru Energie: Energia hidro este o sursă de energie regenerabilă.

ecologic: Poate susține rețeaua națională de electricitate producţia numărului mare de producători de energie verde și regenerabilă? Care este de fapt producția de energie verde estimată?

Constantin Niță, ministru delegat pentru Energie: La nivelul reţelei naţionale există două probleme: capacitatea limitată a reţelei electrice de a evacua puterea din zonele cu concentrare mare de surse eoliene cum ar fi Dobrogea. Această problemă poate fi rezolvată prin construcţia de noi linii electrice de transport, cu costuri pentru Transelectrica şi cu durată relativ mare de realizare, deoarece expropierile durează ani de zile.

Capacitatea Sistemului Energetic Naţional de a gestiona energia regenerabilă „necontrolabilă“ (eolian, solar, o parte din hidro) este limitată. Astfel, în cazul variaţiilor de intensitate a vântului sau soarelui, trebuie să existe capacitatea de a interveni rapid cu alte surse de energie electrică, astfel încât consumatorii să nu fie afectaţi. Surse rapide ar putea fi cele pe gaze naturale sau cele hidro cu acumulare (baraje), ambele capabile să-şi varieze la cerere puterea produsă.

Estimările Transelectrica plasează capacitatea SEN de a gestiona surse regenerabile necontrolabile de circa 3000 - 3500 MW putere instalată.

ecologic:  La cât se ridică investițiile de mediu pe care România trebuie să le facă în acest an în sectorul energetic? Și cât din aceste cheltuieli pot fi acoperite din fonduri europene?

Constantin Niță, ministru delegat pentru Energie: În acest moment nu există o centralizare a investiţiilor de mediu din sectorul energiei. Ele nu sunt finanţate de la buget, ci direct de fiecare companie obligată la astfel de investiţii, din bugetul propriu. În ceea ce priveşte fondurile europene gestionate de Ministerul Economiei, am prevăzut şi obţinut aprobarea Comisiei Europene pentru utilizarea a 127 milioane de euro pentru instalaţii de desulfurare. Am avut şi schemă de ajutor de stat aprobată. Din păcate, când am ajuns la al 2-lea proiect concret de finanţat, Comisia Europeană s-a răzgândit şi a trebuit realocată suma pe cofinaţarea proiectelor de surse regenerabile. Comisia Europeană nu a mai fost de acord cu o schemă de ajutor de stat regional, care asigura o cofinaţare de 50 % pe proiect, ci doar cu o schemă de ajutor de stat pe mediu, ce corespundea unei cofinanţări de circa 1%, această variantă fiind inacceptabilă pentru partea română.

GalesuAlte articole in rubrica Politici & Economie